Friday, 25 July 2014

Onrust over Schiestraat

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – Elf jaar nadat de eerste bewoners aan de Schiestraat er zijn komen wonen, zijn de werkzaamheden in deze straat nog altijd niet afgerond. Voor de Vereniging van Eigenaren Residence Bronsgeest is de maat nu vol en het bestuur van deze VVE heeft een brief op poten gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders. Woensdag 2 juli tijdens de vergadering van de Commissie Bestuur, Beheer & Werken, Welzijn (BBWW) werden hier politieke vragen over gesteld.
Commissielid Brink-Musters (Puur Noordwijk) vond: ‘Bij de bouw van deze appartementen is behoorlijk veel geld betalad aan de ontwikkeling van deze straat. Dit is een heel gevaarlijke straat vol kuilen en hobbels. Als het hard regent, zijn er plassen en kunnen fietsers die niet zien.’ Ook de steile helling vanuit de garage naar de openbare weg zorgt voor bezorgdheid. Commissielid Kool (CDA) pleitte voor spiegels bij de uitrit en zijn collega De Ridder (CDA) vroeg zich af of de projectontwikkelaar verantwoordelijk was voor deze situatie: ‘Als  je uit de diepte met die auto wil, moet je flink gas geven en dan kom je zomaar op het fietspad of voetpad terecht  en krijg je ongelukken.’
Wethouder Dennis Salman (LSN) vond het ‘heel vervelend dat als je in een nieuwe wijk woont, de boel na elf jaar nog niet af is. Ik ben het eens dat de Schiestraat een gevaarlijke weg is. Het is een 30 km weg. Ik betrap mezelf er op, dat ik geneigd ben om het pedaal daar in te trappen. Ik doe dat natuurlijk niet. Laat ouders de kinderen leren om bij het bereiken van de school  niet van de Schiestraat gebruik te maken.’ De gemeente gaat geen actie ondernemen richting de projectontwikkelaar: ‘De helling ligt er nu eenmaal. We moeten deze straat zo leefbaar mogeiljk maken. We zullen de omwonenden zoveel mogelijk betrekken bij de herontwikkeling van de straat.’

No comments:

Post a Comment