Monday, 28 July 2014

Wethouder Elkhuizen fileert VVD

JOEP DERKSEN
NIEUWKOOP – Een grote meerderheid van de gemeenteraad heeft het Collegeprogramma 2014 – 2018 vastgesteld. Alleen de VVD en SGP/ChristenUnie stemden tegen. De andere oppositiepartij, MPN/PN, stemde echter mee met de coalitiepartijen, maar wel onder de voorwaarde dat ze ‘niet gehouden kunnen worden’ aan dit instemmen met het programma.
Raadslid Pien Schrama (MPN/PN) riep het college op om meer aandacht te geven aan ‘biodiversiteit, natuur, klimaar, duurzame ruimtelijke ontwikkkeling, ladnbouw en veeteelt.’ Haar politieke collega Paul Platen (VVD) had echter geen goed woord over voor het collegeprogramma. ‘Het coalitieprogramma geeft geen antwoord op de vraag welke inzet van de samenleving wordt gevraagd. De financiële dekking is niet concreet ingevuld. Pas in 2015 worden afspraken gemaakt met woningbouwcorporaties; dat is weer een jaar verlies. Er is weinig daadkracht; dit is een kwestie van pappen en nathouden.’ Fractievoorzitter Elias van Belzen (SGP/ChristenUnie) riep de politiek op om ‘perk en paal te stellen aan evenementen die geluidsoverlast veroorzaken.’
Wethouder Guus Elkhuizen (SBN) fileerde de kritiek op zijn kenmerkende wijze: ‘De reacties van de oppositie vielen me reuze mee, op één partij na. Ik zat met gekrulde tenen naar het verhaal van de VVD te luisteren. Er was niet één procent positiviteit in uw verhaal. Alles is negatief. Dit kan niet geloofwaardig zijn.’ Wethouder Trudy Veninga (CDA) sprak zich uit over het belang van het bouwen van nieuwe (starters)woningen: ‘We zijn geen krimpgemeente en willen dat ook niet worden. Nieuwkoopse starters zijn heel blij dat ze hier een woning kunnen kopen.’ Wethouder Annette Pietersen (D66) liet weten dat de ‘ambities op duurzaamheidsniveau opgevoerd’ moeten worden.

No comments:

Post a Comment