Wednesday, 17 December 2014

Jan Rijpstra geïnstalleerd

 
NOORDWIJK – Na een selectieprocedure die uiteindelijk drieënhalf jaar heeft geduurd, werd Jan Rijpstra (59) geïnstalleerd als de nieuwe burgemeester van Noordwijk. Hij ontving in de Oude Jeroenskerk de ambtsketen en voorzittershamer en gaat de komende zes jaren aan de slag als burgervader.
In zijn installatierede pleitte Rijpstra voor openheid en liet hij weten ‘er honderd procent voor de Noordwijkers te zijn’. Hij maakte direct gebruik van de gelegenheid om zijn eerste politieke uitspraak te doen: ‘In 2015 is er een nieuwe horizon. Maar dan wel zonder windmolens!’ Hiermee refereert Rijpstra aan de ophef die in het kustdorp is ontstaan over de kabinetsplannen om voor de Noordwijkse kust windmolens te plaatsen.
Verder pleitte Rijpstra voor het stimuleren van (bouw)investeringen en het verbeteren van de samenwerking met de omliggende gemeenten. ‘Het lukt alleen om Noordwijk en haar omgeving vitaal te houden als wij met elkaar bereid zijn om een team te smeden, zoals de coach van het jaar Louis van Gaal is gelukt. Team Noordwijk wil echter goud, en niet brons.’ Hierna werd de burgemeester verrast met een ‘Noordwijkse vloedgolf aan vrijwilligers’, die hem allemaal het beste wensten. Van de VV Noordwijk kreeg hij een supporterssjaal overhandigt, die hij met liefde bleef dragen.

‘Dit college zit de rit niet uit’

Oppositieleider Jan de Ridder gaat los
JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – De tijd dat de ene gezapige politieke vergadering de andere saaie bestuurlijke bijeenkomst opvolgde, ligt achter ons. Uit de slof schietende gemeenteraadsleden, die elkaar over en weer beschuldigen van alles wat mooi en lelijk is, is eerder regel dan uitzondering. En na afloop van die vergaderingen gebruiken de politieke partijen hun website om hun gelijk te halen of hun ongezouten mening te vormen. Wat vervolgens weer leidt tot nieuwe munitie voor discussie. Fractievoorzitter Jan de Ridder (CDA) vertegenwoordigt de grootste oppositiepartij in de raad (drie zetels) en hij geeft bij zijn twaalfenhalfjarig jubileum als raadslid zijn oordeel over de plaatselijke politiek.
Het CDA was bij de verkiezingen de eennagrootste partij, maar kwam één stem tekort voor een vierde zetel. En bleef dus ver achter bij Puur Noordwijk (8 zetels). Volgens De Ridder werd tijdens de coalitieonderhandelingen al gauw duidelijk, dat het CDA geen welkome coalitiepartner was. Voor het eerst in 200 jaar. ‘We kregen twaalf dictaten opgelegd, waaraan we moesten voldoen. Puur Noordwijk wilde met acht zetels de macht hebben.’
De Ridder beschuldigt de coalitiepartijen er van ‘halve waarheden en onwaarheden te vertellen’. Als voorbeeld noemt hij dat Cock Jue zegt dat het CDA nog steeds anderhalf keer de hoogte van de vuurtoren wil bouwen met betrekking tot Hotels van Oranje. ‘Het CDA heeft met D66 twee jaar geleden al een compromis bereikt om tot maximaal de hoogte van de vuurtoren te bouwen.’ De Ridder vervolgt: ‘Ook vertelde Carry Cramer (PvdA/GroenLinks) bij haar toespraak voor het afscheid van burgemeester Lokker dat ik het  moeilijk zou krijgen, nu Lokker vertrekt. En Puur Noordwijk beschuldigt ons dat we ons door Victor Salman laten leiden. Bij mij geldt ‘afspraak is afspraak’ en omdat ze niet veel negatiefs over mij kunnen melden, halen ze Victor van stal. Alsof wij een stelletje kleine kinderen zijn die naar een ander luisteren.’
Het vertrouwen in de coalitie Puur Noordwijk, LSN, PvdA/GroenLinks en D66 is bij De Ridder verdwenen. ‘Deze coalitie zit in het machtsdenken. Ze hebben wel een meerderheid, maar ik zie bij LSN best oppositie tegen deze coalitie. Ik denk dat deze coalitie de rit niet uitzit. Het is lastig om D66 als volwaardige partner te zien, hoewel ze met D66-lid Hans Bakker feitelijk twee wethouders hebben. Bij PvdA/GroenLinks rommelt het nu al met Menko Wiersema, man van wethouder Marie José Fles, die maar een half jaar zou blijven en nu toch niet weggaat. Ook zitten er nu al te veel spanningen bij de coalitiepartijen.’
‘De Ridder vervolgt: ‘Deze coalitie zit in het machtsdenken, maar hoogmoed komt voor de val. Toen Noordwijk totaal acht zetels had, werden binnen no time twee wethouders weggestuurd. Daar komt bij; meer dan de helft van deze gemeenteraad is onervaren en datzelfde geldt voor de wethouders Bakker, Salman en Fles.’ De 70-jarige politicus heeft overwogen om deze vier raadsjaren niet uit te zitten. ‘Maar ik ga niks zeggen over wanneer ik stop. Al dit gedoe sterkt me juist om door te gaan.’ 

´Moeizame weg om oude dag in te vullen´

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – Staat de huidige coalitie inderdaad op springen en valt het college uiteen? Drie coalitiepartijen reageren op de verwachtingen van fractievoorzitter Jan de Ridder.
Fractievoorzitter Koen van Asten (D66) wil ‘het debat terugbrengen naar de raadszaal’ en stelt: ‘Ik herken mij niet in de uitlatingen van de heer De Ridder. De sfeer binnen de coalitie is goed. Waar ik mij meer zorgen over maak is de sfeer tussen de coalitie en de andere partijen. We willen uiteindelijk allemaal het beste voor Noordwijk. Het is aan alle partijen om duidelijk uit te leggen waarom hun standpunt het beste is voor Noordwijk.’
Fractievoorzitter Taetse Visser (Puur Noordwijk) laat weten: ‘De samenwerking binnen de coalitie is constructief en opbouwend. Het huidige college maakt op vele terreinen positieve meters. De fractie herkent zich dan ook niet in de woorden van de heer De Ridder.’ Ze vervolgt over de nieuwsbrief van Puur Noordwijk die zoveel stof heeft doen opwaaien: ‘Dit is een communicatiemiddel van de fractie en wij sturen de brief al bijna vijf jaar lang maandelijks naar onze leden en hen die zich er voor aangemeld hebben.’
Fractievoorzitter Carry Cramer (PvdA/GroenLinks) maakt van haar hart geen moordkuil: ‘De sfeer binnen de coalitie is goed. Waar ik meer bezorgd over ben is de sfeer tussen de coalitie en de andere partijen. Veel debat wordt gevoerd via de media, wat veelal leidt tot halve waarheden en aantijgingen. Ook op de man spelen en problemen persoonlijk maken draagt niet bij en geeft veel onrust bij onze dorpsgenoten.’
Ze vervolgt: ‘Ik kan me voorstellen dat het voor het CDA en de heer de Ridder schrikken is na twaalf jaren coalitie. Oppositie voeren is soms ook politiek lijden. Dat de heer de Ridder (70) overweegt om deze vier jaar niet uit te zitten kan ik mij voorstellen, want de politieke arena in Noordwijk kent diverse en grote belangen. Maar ook vernieuwingen in de raad vraagt om flexibiliteit en bereidheid. Voor een zachtaardige man, zoals de heer Ridder zich zelf omschrijft, moet dit toch een moeizame weg zijn om op deze wijze zijn oude dag in te vullen.’

Inwoners bedenken oplossingen voor bezuinigingen

JOEP DERKSEN
LISSE – Het college van burgemeester en wethouders wil samen met de inwoners een oplossing vinden voor de 700.000 euro aan bezuinigingen. Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) lichtte de plannen dinsdag 9 december toe.
De besprekingen gaan uit van drie invalshoeken, aldus Nieuwenhuis: ‘Wat willen we meer, wat willen we minder en wat moet er anders? In januari verzamelen we ideeën, mogelijkheden en opties. Doel is te weten te komen, wat mensen écht willen vasthouden. Maar ook willen we helder zien te krijgen, waar het dan een beetje minder zou kunnen en wat er anders kan. Je kunt ook houden wat je hebt, maar dat dan anders organiseren.’
Mensen kunnen hun mening geven via internet, maar ook worden inwoners op straat aangesproken. Niet alleen volwassenen; de gemeente hoort ook graag de mening van de jongeren. Alle informatie die de gemeente krijgt, wordt in februari bekeken en beoordeeld. Niet in de achterkamertjes van het gemeentehuis, maar via rondetafelgesprekken of ‘een markt van belangen’ met de inwoners. Er zijn geen heilige huisjes: ‘Ieder idee gaan we op z’n merites beoordelen’, aldus Nieuwenhuis.
Hoe voorkomt de gemeente, dat de ideeënvorming niet beïnvloedt wordt door één grote groep mensen. Als een hele afvaardiging van honderd mensen van, bijvoorbeeld, FC Lisse gaat roepen dat deze voetbalclub het allerbelangrijkst is en dat er wel gekort mag worden op cultuur, lijkt het of de hele bevolking dit standpunt steunt. Kan het college er voor zorgen, dat door dit soort lobbyvorming heen geprikt wordt? Burgemeester Lies Spruit reageerde hierop: ‘We hebben een wegingsfase. Als iets meer moet, dan moet er ook wat minder. Het kan niet zo zijn dat je een hele zaal vol hebt met wat voor supporters dan ook. Ze moeten ook ergens “nee” tegen zeggen. Als de mensen bij de volgende tafel het er niet mee eens zijn, zul je (als gemeentebestuur, JD) een besluit moeten nemen.’ Die besluitvorming vindt plaats in de maanden maart en april, waarna de resultaten daarvan bekend worden gemaakt tijdens een politiek café. Hierna volgt nog een goedkeuringsbesluit van de gemeenteraad.

‘Heukelsbrug in 2015 hersteld’

JOEP DERKSEN
OEGSTGEEST – De gemeente heeft het aannemersbedrijf Aan de Stegge B.V. aansprakelijk gesteld voor het onderhoud van de Hendrik Heukelsbrug in Poelgeest. Sinds de bouw van die brug in 2004, is er nog geen centimeter onderhoud uitgevoerd. Dat is een onwenselijke situatie, zo vindt het college van burgemeester en wethouders naar aanleiding van vragen van Lokaal Oegstgeest.
De stalen brug heeft twee pijlers met aan beide zijden een betonnen op- en afrit. Het aannemersbedrijf kreeg 2,7 miljoen euro om de brug van 65 meter lang en 14 meter breed te bouwen. Maar al in 2006 werden er gebreken aan deze brug geconstateerd. Een inspectierapport bevestigde deze gebreken in 2007. Sinds die tijd heeft er nog altijd geen (groot) onderhoud aan de brug plaatsgevonden, zo informeert het college. ‘De aannemer is aansprakelijk gesteld. Daarover vindt nu nog overleg plaats met de aannemer. Verwacht wordt dat over de aansprakelijkheidsstelling in het eerste kwartaal 2015 overeenstemming wordt bereikt met de aannemer.’ Het onderhoud moet nog datzelfde jaar worden uitgevoerd. Of  de aannemer klakkeloos akkoord gaat met de verplichting om de reparaties uit te voeren, die heel veel geld gaan kosten, laat zich raden.

Uniforme kleding

 
KAAG EN BRAASSEM – Het was geen afgesproken werk, maar puur toeval dat de VVD-ers Paul van Emmerik en Ton van Velzen in bijna identieke outfits naar de gemeenteraadsvergadering kwamen. Meest opvallend waren de uniforme stropdassen, die de mannen van hun partners hadden gekregen. Van Velzen voor zijn verjaardag en Van Emmerik enkele dagen later van de goede Sint. Ze konden er beiden smakelijk om lachen én kregen nog een kledingcompliment van raadslid Ruud van der Star (PRO) op de koop toe!

Varkenshouderij Kroes naar Kruisweg

JOEP DERKSEN
WOUBRUGGE – Varkenshouder Nico Kroes mag verhuizen naar de Kruisweg, zodat op de locatie van zijn huidige bedrijf, de A. De Graaflaan, de varkensstallen afgebroken worden en er nieuwe woningen voor in de plaats komen. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van maandag 15 december bleken alle partijen, met uitzondering van SVKB, voorstander te zijn van de verhuizing.
Kroes kreeg volop lof over de wijze waarop hij de afgelopen tijd zijn plannen heeft aangepast aan de wensen van enkele bezwaarmakers. Ook zijn uitleg tijdens een commissievergadering, dat er wat betreft stankoverlast een groot verschil is tussen varkens die ‘droog voer’ eten en de varkens die ‘nat voer’ krijgen, overtuigde meerdere raadsleden.
Raadslid Hans Klink (PRO) liet weten, dat het qua geuroverlast niet uitmaakt of een varkensstal op de ene of andere locatie staat; ‘Geuroverlast geldt voor beide locaties, maar de gezondheid weegt zwaarder op de huidige locatie.’ CDA en VVD hadden al eerder laten weten, dat ze voorstander waren en SVKB bleef tegen. Het laatste woord was aan Esther Loos (D66): ‘Kaag en Braassem is van oudsher een agrarische gemeente. De heer Kroes wil gaan voor een duuzame en kwalitatieve oplossing. Het gaat ten koste van het groen in het buitengebied, maar de overlast voor omwonenden wordt minder, niet meer.’