Wednesday, 19 November 2014

Tankautospuit verdwijnt

LISSE – De tweede tankautospuit van de brandweer gaat verdwijnen. Deze mededeling deed burgemeester Lies Spruit dinsdag 11 november tijdens de vergadering van de commissie Regionale Zaken. Sinds de regionalisering van de brandweer, moet deze organisatie heftige bezuinigingen doorvoeren. Zo moeten de kazernes in Leiderdorp en Oegstgeest sluiten.
Van zo’n rampscenario is in Lisse geen sprake, maar een tweede tankautospuit is teveel van het goede, blijkt nu. Spruit: ‘Deze wagen staat op een bezuinigingslijst. Het verdwijnen van die tankautospuit is verantwoord, want in de regio kan men ook snel reageren.’

Kraanwater goed genoeg voor raadsleden

JOEP DERKSEN
NIEUWKOOP > Tijdens de raadsvergaderingen staan er op iedere tafel grote pakken drinkwater van Bar Le Duc bronwater. Dat is volkomen overbodig; kraanwater is meer dan voldoende voor de dorstige politici , vinden de gemeenteraadsleden. Zij stemden in met de motie ‘Water uit de kraan’ van CDA, D66 en MPN/PN. CDA-raadslid Oosterhof-Heemskerk kondigde het voorstel aan en raadslid Pien Schrama (MPN/PN) noemde dit een ‘kleine en symbolische stap. Hopelijk groeit het uit tot grote daden.’ Burgemeester Frans Buijserd liet weten, dat het college zich in dit voorstel kon vinden. ‘De gemeente is namelijk ook aandeelhouder in het kraanwater.’
Op het gebied van duurzaamheid is overigens nog wel flink wat te verbeteren, zo blijkt uit een korte rondwandeling op de begane grond. In een hoek van het gemeentehuis staat een watertapapparaat, waarvoor het water apart ingekocht moet worden. Wie gebruik maakt van de toiletten in het gemeentehuis kan kiezen tussen óf een apparaat dat de handen droog blaast, óf een apparaat dat papieren tissues verstrekt om de handen te drogen. In het kader van het milieu en de voorbeeldfunctie van de gemeente, zou het beter zijn om die papieren tissues niet meer te verstrekken.

‘Voorschoten brengt balans in de Leidse regio’

JOEP DERKSEN
OEGSTGEEST / VOORSCHOTEN – Als het aan de politici van Oegstgeest ligt, wordt de gemeente Voorschoten ook betrokken bij de stappen voor samenwerking tussen de gemeenten in de Leidse regio. Met allicht de gedachtegang; ‘Samen staan we sterk tegenover de grote broer Leiden’.
Fractievoorzitter Boris Kocken (D66) stelde, dat gemeenten moeten samenwerken. ‘Het is een gegeven dat er sprake is van een bepaalde vorm van opschaling. Dan  gaat het niet om een fusie, maar om samenwerking met verschillende gemeenten die bij elkaar geclusterd worden. Nodig Voorschoten uit om mee te doen binnen het Leidse regioverband. We moeten voortvarend  aan de slag en niet afwachten wat Voorschoten gaat doen.’
Fractievoorzitter Vincent Janssen (VVD) zou ook blij zijn met de komst van Voorschoten in deze overleggen. ‘Voorschoten brengt balans in de Leidse regio. Ook in het clusterverband Holland Rijnland kan Voorschoten een kans zijn. We kunnen met vijf Leidse rergiogemeenten binnen Holland Rijnland samen optrerkken. We moeten nu door blijven lopen.’ Ook PrO staat achter de keuze om intensiever te gaan samenwerken met de andere Leidse regiogemeenten. Fractievoorzitter Tim van Tongeren: ‘Het is voor de toekomst van Oegstgeest de meest rationele, heldere en logische keuze om de samenwerking met de Leidse regio te versterken.’ Commissielid Van Teylingen (LO) en fractievoorzitter Van Blitterswijk (CDA) lieten weten het hier mee eens te zijn.
Burgemeester Jan Waaijer reageerde: ‘Het is een kwestie van samen brengen en samen halen. Dit is een weg die we gezamenlijk moeten gaan lopen. We moeten gaan voor kwantiteits- en kwaliteitsverbeteringen en ook moeten we ons bezighouden met de samenwerkingsagenda.’

Hotels van Oranje legt ingebrekestelling op aan gemeente

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – De eigenaren van Hotels van Oranje hebben de gemeente Noordwijk via hun advocaat ingebreke gesteld. De democratische besluitvorming gaat hen niet snel genoeg, dus daarom proberen de hoteleigenaren hun zin wat sneller door te drukken. Om er zo voor te zorgen dat er een hoog appartementencomplex gebouwd wordt met uitzicht op de Noordzee.
Wethouder Hans Bakker liet donderdag 13 november tijdens de vergadering van de commissie RBF weten, dat de aanvraag van Hotels van Oranje in procedure gebracht wordt. ‘We zijn gestart met de voorbereidende werkzaamheden. De aanvraag wordt beoordeeld of het compleet en duidelijk is. Er komt een lijstje met zaken die nader toegelicht moeten worden. Dat wordt gecommuncieerd richting de Hotels van Oranje. Voor december is overleg met de Hotels van Oranje hoe we dat met elkaar gaan aanpakken. In dat overleg geven we aan hoe om te gaan met het geamendeerde (gewijzigde, JD) raadsbesluit van 30 oktober, naar aanleiding van het burgerinitiatief.’ Over de brief met de ingebrekestelling liet Bakker weten: ‘We nemen die brief mee in het geheel rond de procedure die opgestart wordt.’

Leyten los van Dorpshart

Woondiensten Aarwoude gaat het nu proberen
JOEP DERKSEN
LEIMUIDEN  - Hoeveel geld projectontwikkelaar Leyten heeft moeten betalen als  afkoopsom voor het geflopte plan Dorpshart, dat maakt wethouder Yvonne Peters niet bekend. Maar de gemeente en Leyten zijn overeengekomen om het boek hierover te sluiten. En – héél toevallig – meldde zich daags na die overeenkomst Woondiensten Aarwoude bij de gemeente. Deze instantie wil een miljoen euro betalen voor de grond aan de noordkant van het Dorpshart en daar sociale woningbouw realiseren.
In juli stelde Peters nog over het falen van Leyten: ‘Zij hebben gemeend die overeenkomst te kunnen opzeggen. Maar wij zeggen, dat dit niet zomaar gaat. Het kan niet zomaar zijn, dat ze niet willen bouwen. Het is altijd zo dat degene die (het contract, JD) breekt, ook betaald.’
Donderdag 13 november sprak ze heel andere woorden: ‘We hebben geprobeerd om samen eeen plan te ontwikkelen met 21 grondgebonden woningen. Maar ook voor dat plan is geen draagvlak en het sluit niet aan bij onze ‘zorg en wonen’ wens. We wilden er gezamenlijk uitkomen en op een nette manier het contract beëindigen.’ Ze wilde geen mededeling doen over de voorwaarden waarmee het contract tussen Leyten en de gemeente geëindigd is. Ook directeur Len Leyten is niet bereikbaar voor commentaar.
Peters kijkt vol vertrouwen uit naar de toekomst, nu naast Woondiensten Aarwoude ook de werkgroep Masterplan Dorpshart Leimuiden het plan ‘Waasdorp’ bekend heeft gemaakt, waarin een haventje gerealiseerd moet worden. De gemeente heeft een duidelijke voorkeur voor het plan van Aarwoude, maar hoopt dat de beide partijen met elkaar in gesprek gaan om zo te komen tot het best mogelijke plan. Aarwoude wil naelijk sociale huurwoningen voor ouderen realiseren in het Maas en Kroongebied. Het gaat om een appartementencomplex van drie woonlagen met veertig sociale huurappartementen.  ‘Zo kun je tegelijkertijd bouwen voor senioren én de doorstroming van de woningen verbeteren’, stelt Peters hoopvol.
Café Rene kan hierbij verdwijnen; de gemeente wil geen geld uitgeven om deze kroeg te verplaatsen. Peters verzekert, dat de gemeente ook geen beloftes doet richting Aarwoude over het samen realiseren van deze nieuwbouw. ‘Wij zijn geen projectontwikkelaar.’ Wel heeft de gemeente voor dit grondgebied een verliesvoorziening van 3,8 miljoen euro gereserveerd. Dit in verband met de bodemverontreiniging en de lagere boekwaarde van de grond, alsmede de boerderij en het Maas en Kroonpand dat jaren geleden is aangekocht. Peters: ‘Het is een oude busremise en er zitten olietanks in de grond. Het is zwaar vervuilde grond en daar mag je niet op bouwen. We leveren de grond bouwrijp op en nemen de sanering van de grond voor onze rekening.’ De gemeente moet van Aarwoude vóór 8 december ingaan op het aanbod; anders vervalt het. Peters: ‘We hopen dat we vóór 1 januari kunnen zeggen, dat we verder kunnen gaan. Het meest gunstige scenario is, dat we nog dit jaar kunnen starten met de sloop en dat we eind volgend jaar de grond bouwrijp kunnen opleveren. Het is niet onmogelijk om de voltooiing van het project binnen twee jaar te voltooien.’

Osseweijer gewijd als diaken


Zegent Paus Franciscus Huis in
JOEP DERKSEN
STREEK – Iwan Osseweijer werd zaterdag 15 november gewijd als permanent diaken door Bisschop Van den Hende. De volgende dat voerde hij zijn eerste officiële taak uit; het inzegenen van het Paus Franciscus Huis van de Parochie Heilige Willibrordus (Heereweg 277) in Lisse. Wie Iwan Osseweijer is, wordt duidelijk in een interview.
Osseweijer is getrouwd en heeft drie kinderen. Hij verlangde er al lang dat hij diaken wilde worden en om dit te bereiken leefde hij om het weekend intern op de opleiding Bovendonk. ‘Voor mijzelf was het prima; ik zat daar tussen 25 mensen die zich voorbereidden op de diaken- of priesterwijding. En was bezig met studeren, eten, slapen en bidden. Maar voor mijn vrouw en kinderen was het minder ideaal.’ Het was de bisschop zelf die Osseweijer aanraadde om naar Bovendonk te gaan. Zo kon hij voor zichzelf ervaren of zijn wens om diaken te worden iets is wat hij graag wil, of dat het echt een roeping is. Supervisoren daagden hem uit op de opleiding, zodat Osseweijer voor zichzelf duidelijkheid kreeg over alle aspecten van het leven als diaken.
De studie heeft invloed gehad, ook op de relatie met zijn vrouw: ‘Bovendonk is een soort vagevuur; een louteringsplek om er achter te komen of je bestemd bent voor God. Ik ben beter gaan luisteren en als ik thuis ben, ben ik ook écht thuis. Ik ben dan dienstbaar aan mijn gezin, want mijn kinderen hebben recht op mijn aandacht.’ Hij kijkt uit naar zijn diakenschap: ‘Als diaken ben je dienaar van het woord, de liturgie en de naastenliefde. Een diaken viert niet de Eucharistie, maar reikt wel communie uit, doopt, en kan een huwelijk inzegenen.’ 
Zijn wijding tot diaken was voor Osseweijer een overweldigende ervaring. Hij legde zijn handen in die van de Bisschop en beloofde hem eerbied en gehoorzaamheid. Nadat hij voor de Bisschop languit lag op de grond, waarbij de litanie van Alle Heiligen over hem werd uitgestort, werd Osseweijer na handoplegging en gebed bekleed met de Dalmatiek (een bovenkleed met mouwen) en de Stola. Osseweijer vertelt over dit moment: ‘Ik heb me nooit zo gedragen gevoeld door de gemeenschap als op dat moment. Meer dan 1200 mensen die over je bidden! Het voelde wel of alles bij elkaar kwam. Het maakte me klein en groot tegelijkertijd. En het heeft me een enorme impuls gegeven om nu als diaken door het leven te gaan.’
Kan een diaken zijn volledige liefde geven aan zowel zijn vrouw als God? ‘Ik geef me voor de volle 100% aan mijn gezin en aan de kerk. Als het er op aankomt, ben ik er voor mijn gezin. Bij priesterschap ben je celibatair; dan geef je voor de volle 100% aan de kerk. Gehuwde diakens hebben een belangrijke rol: wij staan in het huwelijksleven en gezinsleven en beleven het op een andere manier dan priesters.’ Ooit dacht Osseweijer erover om priester te worden, maar toen werd hij verliefd op zijn huidige vrouw. Heeft God uw vrouw naar u gestuurd om  aan te geven dat het priesterschap voor u niet bestemd was?  Dat durf ik niet zo te zeggen. God heeft me altijd de keuze gelaten: kies je voor Sophie of het celibaat. Het celibaat is mijn roeping niet, dus dat moet ik ook niet doen. Ik ben zeer gelukig getrouwd. We geven elkaar wat we nodig hebben.’
Afgelopen zondag zegende hij het het Paus Franciscus Huis in. Hoe ervoer Osseweijer dit en wat is volgens hem het belang van het Paus Franciscus Huis voor de Bollenstreek? ‘Na zo’n prachtige wijding is het bijzonder om in een warme parochiegemeenschap te worden verwelkomd als diaken.  Het was wel even wennen aan mijn nieuwe rol, maar toch het klopte naar mijn gevoel. Het paus Franciscus Huis wordt een bijzondere plek voor velen; werkgroepen zullen samenkomen, er zal catechese gegeven worden, de voedselbank heeft er zijn onderkomen en in de toekomst is iedereen er welkom voor een kop koffie, een gesprek of ontmoeting. In het zegeningsgebed heb ik dan ook niet alleen het gebouw gezegend, maar met name ook de mensen die er waren en die er zullen komen. Het wordt een gastvrij huis voor velen.’

Sunday, 16 November 2014

‘Plaats statushouders in krimpgebieden’

JOEP DERKSEN
NIEUWKOOP > Het groeiende aantal statushouders dat een beroep doet op de beschikbare woningen, zorgt voor problemen. Dit jaar moet de gemeente 20 statushouders een woning geven, maar volgend jaar gaat het al om meer dan het dubbel aantal mensen. Wethouder Trudy Veninga (CDA) liet weten, dat samenwerking wordt gezocht met de regio. Dit deed ze naar aanleiding van een vraag van raadslid Paul Platen (VVD). Ze had ook een vernieuwend idee, waardoor de woningdruk in Nieuwkoop kan afnemen: ‘Breng meer van deze statushouders onder in de krimpgebieden in de randen van Nederland.’ In de vergadering van de andere meningsvormende raad die tegelijkertijd plaats vond, deed Annelies Barnard, interim directeur van de Woonstichting Nieuwkoop, een andere suggestie: ‘Gebruik het Koetshuis om de statushouders onderdak te verlenen. Zo kunnen we voorkomen dat de woningmarkt vastloopt.’

Monday, 10 November 2014

Opnieuw gedonder bij Voedselbank Alkemade

Don Klerkx stapt op
KAAG EN BRAASSEM – Het nieuwe bestuur van de Voedselbank Alkemade is bekend en tot verrassing van velen stond de naam van Don Klerkx hier niet bij. Enkele maanden geleden begon Klerkx zich in te zetten om het oude opgestapte bestuur te vervangen en te zorgen voor een nieuwe toekomst van de Voedselbank. Maar ondank bleek het loon van Klerkx; hij hield de eer aan zichzelf en stapte op.
Klerkx vertelt hoe het allemaal zo gekomen is: ´Mijn intentie was met nieuwe mensen het verloren vertrouwen te herwinnen. Essentieel daarbij was een totale ontvlechting van de verbinding tussen de Voedselbank en de Kringloopwinkel. Talloze gesprekken volgden nadien, zowel met gemeente, met ex-sponsors, met adviseurs  en met kandidaat-bestuursleden. Ik neigde ernaar om rigoreus het mes in de organisatie te zetten. De Kringloop is immers momenteel nog de enige sponsor.´
Volgens Klerkx liep hij aan tegen ´verborgen agenda´s en wantrouwen´, zo stelt hij: ´Afgelopen week - tijdens een ingelaste spoedvergadering - werd ik hierin zwaar teleurgesteld toen bleek dat zonder mijn medeweten er al een nieuw bestuur was geformeerd. Ik kon weliswaar nog aanschuiven, maar dat was dan ook alles. Bovendien bleek de noodzakelijke vernieuwing achterwege te blijven en van ontvlechting was ook geen sprake meer.´
Jan de Bruin, voorzitter van de Stichting Voedselbank AlkemadeJan Mooijekind (secretaris, Roelofarendsveen) en ondergetekende (voorzitter, Kaag). Gesprekken met de kandidaat penningmeester hopen we deze maand af te ronden zodat daarmee het bestuur voltallig is. Het dagelijks bestuur wordt daarnaast ondersteund door Anneke Loos, haar kennis en ervaring opgedaan in de afgelopen 10 jaar zijn zeer waardevol voor het nieuwe bestuur en willen we niet verloren laten gaan. In het bestuur is plaats voor meer leden, dus wanneer je een positieve bijdrage kan leveren door samen met het bestuur over het functioneren de voedselbank na te denken laat het weten via info@voedselbankalkemade.nl. Eenvoudig is de opdracht die we als bestuur hebben aangenomen niet, dat zou een te simpele voorstelling van zaken zijn. Herwinnen van vertrouwen, rust in de gelederen brengen en een duidelijk pad definiëren dat wij willen bewandelen, dat is de ambitie en daar willen we aan werken. Een toverstok hebben we helaas niet, daadkrachtige aanpak en gezond verstand zullen het moeten doen. Zo zal samenwerking met andere instanties één van de onderwerpen zijn die we de komende tijd zullen adresseren. Oftewel op welke wijze maken we optimaal gebruik van elkaars kennis en ervaring, maar behouden we als voedselbank Alkemade een eigen identiteit.
Welke zichtbare verandering op korte termijn zal plaatsvinden is nu nog niet aan te geven. Laten we ook niet vergeten, de voedselbank is nog steeds een functionerende organisatie die wekelijks 90 pakketten in de regio levert. We staan op dit ogenblik dus zeker niet stil. Echter dat we zaken anders zullen (moeten) gaan aanpakken om de continuïteit te waarborgen moge duidelijk zijn.
Zoals vermeld, de afgelopen periode is er voldoende geschreven over de voedselbank om lering uit te trekken. Dat is natuurlijk een geluk bij een ongeluk, veel zaken zijn duidelijk vastgelegd inclusief de aan te brengen verbeteringen zodat we deze snel kunnen oppakken. Daarnaast kijken we nadrukkelijk naar voren, wat is er in de aankomende periode nodig om de voedselbank blijvend te laten functioneren. Dat nadenken over doen we liefst niet alleen, daarvoor zullen we ons oor nadrukkelijk te luister leggen bij anderen. Tenslotte is goede raad niet duur, vaak zelfs gratis en tenslotte daar gaat het ook om bij de voedselbank. Ik nodig iedereen daarom uit om ideeën of adviezen aan ons door te geven via info@voedselbankalkemade.nl.
Rest mij het team van vrijwilligers en het nieuwe bestuur veel succes te wensen.

Jan de Bruin
Voorzitter Stichting Voedselbank Alkemade
, denkt hier anders over. Hij vindt dat de Voedselbank ´een heldere koers vaart, met nieuwe gezichten´. Behalve hemzelf bestaat dat nieuwe bestuur uit Petra Turk en secretaris Jan Mooijekind. Maar ook Anneke Loos, die al tien jaar betrokkenis bij de Voedselbank, blijft een vinger in de pap houden. ´Haar kennis willen we niet verloren laten gaan´, aldus De Bruin. Hij liet weten dat het nieuwe bestuur ´het vertrouwen wil herwinnen, rust in de gelederen brengen en een duidelijk pad definiëren dat wij willen bewandelen.´ Dat moet bereikt worden zonder toverstok, maar met een ´daadkrachtige aanpak en gezond verstand´. Concrete nieuwe plannen maakt het bestuur niet bekend, alleen dat het bestuur de zaken ´anders zullen (moeten) gaan aanpakken om de continuïteit te waarborgen.

Sunday, 9 November 2014

Bomen Paradijsweg ten dode opgeschreven

JOEP DERKSEN
NIEUWKOOP > Alleen wanneer er mensen of instanties zijn, die de bomen aan de Paradijsweg willen overnemen, maken deze zuurstofscheppers nog een kans om de komende tientallen jaren te blijven leven. Maar als dat niet op heel korte termijn gebeurt, gaat de zaag onverbiddellijk in deze watercypressen. De gemeenteraad ging in meerderheid akkoord met het laten verdwijnen van deze bomen.
Wie over deze weg rijdt, merkt niets van overlast van de bomen; de wortels beschadigen het asfalt niet, zo lijkt het als je de weg goed bekijkt. Maar wethouder Elkhuizen liet de gemeenteraadsleden weten, dat er onder het asfalt van alles aan de hand is. ‘Die bomen hadden op deze smalle strook nooit geplant moeten worden. Ze hebben een agressieve wortelgroei die horizontaal gaat. De worteldraden vermengen zich in het puin en op de weg vallenn de loofnaalden. Het is doodzonde, maar als we die bomen nu  niet weghalen, geven we later 75.000 euro meer uit voor het verwijderen. Die meerkosten ontstaan eventueel, omdat we dan grote vakken asfalt moeten weghalen.’
Langs de kant van de weg komen later ‘inheemse bomen’ en ook mogen de omwonenden bollen gaan planten. Deze bollen worden geschonken door de gemeente, dat dan weer wel. Elkhuizen bood de bomen een glimmertje hoop: ‘We zullen bekijken of we die bomen kunnen herplanten of naar andere gemeenten kunnen brengen.’ Hiermee kwam de wethouder raadslid Zoet (CDA) tegemoet, die wees op de historische waarde van de bomen. ‘Die bomen worden omschreven als levende fossielen. De watercypressen waren er al voor de laatste ijstijd. Ze zijn na de tweede wereldoorlog geherintroduceerd in Nederland. Verkoop de bomen in plaats van dat ze gekapt worden.’

Friday, 7 November 2014

Gratis kop koffie blijft

LISSE – Bij een gemeentelijke begroting gaat het al gauw om enkele tientallen miljoenen euro’s en er moet flink bezuinigd worden. Zo verdwijnen er speelplekken, wordt flink gekort op cultuur en ook mag het onderhoud  van het centrum een stapje minder.
Maar er zijn grenzen. Raadslid Erik Prins (D66) zette zich er voor in om de watercooler en het koffieapparaat in de gemeentewinkel te behouden. Een ambtelijk advies stelde namelijk dat deze apparaten best konden verdwijnen. Prins was het hier niet mee eens. ‘Deze watercooler en koffieapparaat worden door onze inwoners en klanten erg gewaardeerd. Als je hierop bezuinigd, kan dat tot afbreuk leiden.’ Na wat protesten van PvdA/GroenLinks – ‘De mensen komen hier op afspraak; dan zijn ze gelijk aan de beurt’ en SGP/ ChristenUnie ‘Gastvrijheid is niet afhankelijk van een kopje koffie of een glas water’, bleek een meerderheid van de gemeenteraad toch voor het behoud van het gratis kopje koffie en glas water voor de inwoners.

Geen extra vaste parkeerplaatsen

Gemeente zet in op handhaving
LISSE – Het is vaak moeilijk voor automobilisten om hun geliefde voertuig in het centrum te parkeren en die situatie wordt de komende jaren alleen maar lastiger. De politieke partijen VVD en CDA vroegen donderdag 6 november om ‘structurele oplossingen’ voor de parkeerproblemen.
De komende jaren gaat het centrum van Lisse (weer) op de schop. Nu het ‘Huis van Cultuur’ Floralis bijna voltooid  is, staat het volgende nieuwbouwproject al weer te wachten: de Factorij. Dit nieuwbouwplan wordt vrijwel volledig uitgevoerd op de huidige parkeerlocatie Heemskerkplein. Ook zijn er vergaande plannen om de Hobaho-locatie vol te bouwen met woningen. Raadslid MartijnTibboel (VVD ) zag de bui al hangen. Door die bouwprojecten gaan veel parkeerplekken verloren, zo liet hij weten. Hij riep het college op om ‘structurele maatregelen’ te nemen.
Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) stelde, dat het verlies van parkeerplaatsen ‘een tijdelijk probleem’ is. Nadat de bouwwerkzaamheden afgerond zijn, liggen er namelijk ook weer nieuwe parkeerplaatsen. Wel liet de wethouder weten, dat het college kijkt naar mogelijkheden om te zorgen voor extra, tijdelijke, parkeerplekken voor de centrumbezoekers.
De beide partijen vonden ook, dat de gemeente geen extra geld (50.000 euro) moet uitgeven handhaving in de parkeerschijfzone. ‘Zo reserveer je geld voor de consumentenwegjaagboa’, aldus fractievoorzitter Kees van der Zwet (CDA). Maar ook hier vingen zijn partij en de VVD bot. Fractievoorzitter Rob Veldhoven (Nieuw Lisse) wees hen er op, dat in andere gemeenten juist gehandhaafd wordt om parkeerplaatsen vrij te maken. Ook Guus Mesman (PvdA/GroenLinks) heeft geen medelijden met foutparkeerders: ‘De consument weet wat de parkeerregels zijn.Als je in de fout gaat, kun je verwachten dat je bekeurd wordt.’

Tuesday, 4 November 2014

Zorgen om ouderen zonder sociaal vangnet

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – ‘Mantelzorg  moet geen verplichting zijn’. Raymond Salman, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen kandidaat voor Lijst Salman Noordwijk, maakt zich zorgen om de overbelaste mantelzorgers. Tegelijkertijd wil hij, dat werklozen wél mensen moeten helpen, als hen dat gevraagd wordt.
Salman stelt: ‘Iedereen die iets kan, moet iets kunnen betekenen. Mensen die zonder werk zitten en een uitkering ontvangen, kunnen best hulpbehoevenden naar buiten nemen om te wandelen. Je kunt werklozen, gepensioneerden of mensen die via de ISD naar werk begeleid worden best taken opdragen. Zij kunnen zich best voor anderen inzetten.’
Maar wanneer groepen mensen verplicht worden om mantelzorgtaken op zich te nemen, ontstaat dan niet de trend dat de oorspronkelijke mantelzorgers hun taken gaan afschuiven? Dat bijvoorbeeld een buurvrouw, die iedere week boodschappen haalt voor haar dementerende buurman zegt: ‘Dat kan beter door een werkloze gedaan worden’? Salman denkt, dat het zo’n vaart niet zal lopen. ‘Mantelzorgers doen het vanuit hun hart. Maar we moeten er voor oppassen, dat we hen niet verplichten om voor hun familieleden te zorgen. Zet de mantelzorger niet op de stoel van de zorgprofessional, want dan verliezen die mensen hun baan.’
Salman maakt zich ook zorgen om de oudere import-Noordwijkers. Vaak hebben zij maar een beperkt netwerk waar ze op kunnen terugvallen. ‘In Noordwijk hebben we een vergrijzende bevolking en hieronder zijn heel veel mensen van buiten, die zich in Noordwijk vestigden om een oude dag te beleven. Zij hebben hier weinig familie wonen en beschikken over een beperkt sociaal netwerk. Het is een utopie om te denken, dat we heel veel Noordwijkers hebben die aan deze groep inwoners mantelzorg kunnen of willen leveren. Ik ben heel bang dat mensen in een sociaal isolement kunnen raken en dat we ze uiteindelijk niet meer in het vizier hebben. Hierdoor leveren we te laat de zorg waar mensen behoefte aan hebben.’
Wat Salman betreft, moet het college ook meer vrijwilligers inzetten, die via een ‘vrijwilligersnetwerk’ de seniore import-Noordwijkers regelmatig meenemen naar buiten. ‘Bepaalde mantelzorgactiviteiten kun je met vrijwilligers opvangen, maar ook met mensen die thuis zitten duimen te draaien. We moeten letten op onze buren en hierbij is ook de rol van het sociale wijkteam belangrijk. Hierdoor kan achter de voordeur gekeken worden.’