Monday, 28 July 2014

N207 en N208 worden aangepakt

JOEP DERKSEN
STREEK – De informatieavond van de Provincie Zuid-Holland over de groot onderhoudswerkzaamheden aan de N208 en N207 zorgde er donderdag 10 juli voor dat veel vragen van de bezoekers beantwoord werden.
Zo worden de bushaltes langs de N207 opgeknapt en het carpoolplein bij de kruising N207/Leimuiderweg en N208 verbeterd. Ook de kruising op die locatie wordt heringericht; er komt een extra asfaltstrook waarop de automobilisten linksaf kunnen slaan richting Lisse. Op en langs de N208 gebeurt ook het een en ander. Het huidige houten scherm op de hele aarden wal langs de Westelijke Randweg wordt vervangen door een kunststof exemplaar. De bomen aan de kant van de huizen blijven hierbij gespaard. Bij het bollenverkooppunt komt een middengeleider, zodat bussen niet meer linksaf kunnen slaan richting Hillegom. ‘Hierdoor wordt de verkeersveiligheid verbeterd’, zo laat projectleider Anton Berkhout weten.
In de toekomst moeten automobilisten extra oppassen wanneer ze willen tanken bij Total; fietsers krijgen daar namelijk voorrang. Verder komen langs de N208 bij de tien bushaltes nieuwe prullenbakken en fietsenstallingen. En uiteraard wordt het asfalt op veel plaatsen vernieuwd; nu ligt er dicht asfaltbeton  en er komt stil asfaltbeton. Alleen gebeurt dat niet op de rotondes, want het stil asfaltbeton slijt daar veel harder vanwege de draaiende vrachtwagens. Berkhout informeert verder, dat de drempel bij de 3e Poellaan wordt verlaagd.
Als alles meezit, kunnen de werkzaamheden aan de N207 al in het eerste weekend van september beginnen. Mocht dat niet lukken, dan wil de provincie de  werkzaamheden laten beginnen in maart 2015. Er wordt dan voor gezorgd dat alles afgerond is nog voordat het Keukenhofseizoen begint. De werkzaamheden aan de N208 beginnen in oktober. Als het werk aan de gang is, gebeurt  dat ook ’s nachts. Bovendien zullen de N207 en N208 in minimaal twee weekenden afgesloten zijn en mogelijk zelfs nog een derde weekend. De totale kosten liggen (ver) boven de miljoen euro.
De bezoekers van de informatieavond zijn tevreden met wat ze zien en horen. Jan van der Vlugt laat weten: ‘Het is keurig dat ze de bossage op de wal laten staan. Al moeten we natuurlijk wel afwachten hoe het er uit gaat zien.’ Lenie Lageberg rijdt zelf geen auto, maar ze  is op de avond afgekomen uit nieuwsgierigheid: ‘Ik wil weten hoe alles gebeurt en of er sprake zal zijn van oponthoud.’ Marianne van Haaster woont niet in Lisse, maar komt hier wel vaak. Zelf heeft ze nooit last van files, zo laat ze weten: ‘Ik kan mijn eigen tijd kiezen om met de auto te rijden.’ Voor meer informatie: www.zuid-holland.nl/N208 en www.zuid-holland.nl/N207.

No comments:

Post a Comment