Wednesday, 30 July 2014

College tegen bestemmingsplan

JOEP DERKSEN
KAAG EN BRAASSEM – De buurgemeente Teylingen gaat een nieuw bestemmingsplan vaststellen voor het buitengebied. En dat kan gevolgen hebben voor een toename van kampeerfaciliteiten, bijvoorbeeld door een herinrichting van het gebied dat aan Kaag en Braassem grenst. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders een zienswijze ingediend. Er zijn zorgen, dat door die herinrichting en het hogere aantal verblijfsplekken het verkeer op de Boekhorsterweg toeneemt.
Ook maakt het college er bezwaar tegen, dat bollenteelt mogelijk gemaakt wordt in het veenweidegebied. ‘Deze zone ligt over de Kagerplassen en de eilanden daarin (Zwanburgerpolder, Lakerpolder, Kogjespolder), de Zweilanderpolder en Boterhuispolder. Wij merken op dat het weinig zinvol is om deze wijzigingszone over zo’n groot gebied te leggen, waar het merendeel van de bestemming  ‘Water en Natuur’ is. Bollenteelt heeft een negatief effect op de veenweidevogels en de uitstraling van het veenweide- en plassengebied ten behoeve van recreatie en de landschapswaarde.’
Ook de toename van de ‘kampeermiddelen’ kan de toets van het college niet doorstaan. In theorie zou namelijk een onbeperkte toename van het aantal kampeermiddelen mogelijk zijn. ‘Gezien de ontsluiting ter plaatse (de wegen die daar liggen, JD) is dit zeer onwenselijk.’ Het college wil, dat de gemeente Teylingen een maximum aantal kampeerplekken voor stacaravans, woningen en recreatiewoningen vastlegt.
Bij de Boekhorsterweg 22 stonden al 19 recreatiewoningen en zes appartementen gepland. Maar met het Teylingse voorontwerpbestemmingsplan zou dit aantal verdubbeld kunnen worden. Ook dat is tegen het zere been van het college. ‘We willen u nadrukkelijk wijzen op de gevoerde gesprekken rond de grenscorrectie en de destijds gedane toezeggingen en gemaakte afspraken. Beide gemeenten waren het er over eens dat de verkeersdruk op de Boekhorsterweg niet mag toenemen.’

No comments:

Post a Comment