Friday, 25 July 2014

Pleidooi voor Kassenbank

JOEP DERKSEN
KAAG EN BRAASSEM – Naast een Waterbank komt er ook een Kassenbank. Deze nieuwe ontwikkeling werd gemeld op maandag 30 juni tijdens  de presentatie over het gebied rond de Geestweg en Floraweg.
Wanneer bedrijven stukjes wateroppervlakte weg willen halen, om daar bijvoorbeeld een kas op te bouwen,  moeten ze geld in een potje stoppen: de Waterbank. Ondernemers die stukken water  aanleggen, kunnen juist rekenen op een financiële vergoeding. De lokale en regionale overheden zijn tevreden over dit systeem en Kaag en Braassem hoopt nog een stapje verder te gaan. En dat is dus de Kassenbank. Als  er kassen worden gesloopt, kan zo’n Kassenbank dit registreren, zodat op andere plekken juist weer kassen bijgebouwd kunnen worden. De gemeente wil dit voorstellen aan het Hoogheemraadschap.
Uit een nulmeting voor het gebied Geestweg en Floraweg blijkt, dat slechts 13% van het 127 hectare grote gebied niet gebruikt wordt. Een totaal aantal van 83 bedrijven hebben door de jaren heen voor 37 hectare aan kassen en 6,5 hectare aan schuren gerealiseerd. De meeste kassen staan in het midden van het gebied. Ook blijkt uit de nulmeting, dat er niet alleen maar tuinbouwbedrijven zijn, maar ook ondernemingen die actief zijn in de bouw en transport. Wethouder Yvonne Peters (VVD) liet weten, dat dit onderzoek noodzakelijk is. In 2017 wordt weer gekeken naar de bedrijfseconomische activiteiten in dit gebied en dan kan de politiek zien hoe de bedrijven zich hier ontwikkelen. Op basis van die gegevens kan de politiek bepalen op welke manier het bestemmingsplan voor dit  gebied moet worden aangepast.

No comments:

Post a Comment