Friday, 25 July 2014

Bijna klaar voor Wmo wijzigingen

JOEP DERKSEN
LISSE – De gemeente is hard op weg om op tijd klaar te zijn voor de invoering van de drie decentralisaties (3D). Wethouder Adri de Roon (D66) kon dinsdag 1 juli tijdens de vergadering vand e commissie Maatschappij en Financiën alle vragen van de politici naar tevredenheid beantwoorden.  De Kadernota Wmo wordt deze maand als hamerstuk behandeld.
Natuurlijk waren er kritische vragen. Zo liet commissielid Erik Prins (D66) weten: ‘Als je ziet wat er allemaal nog moet worden georganiseerd, dan hoop ik dat het goed komt.’ Commissielid Marianne Bergman (CDA) vulde aan: ‘Er zijn veel open eindes van werk dat nog verzet moet worden. De precieze taken van de gemeente zijn nog niet duidelijk. Hoe wil de wethouder dat invullen?’ De Roon liet weten, dat alle gemeenten helemaal klaar moeten zijn voor de invoering van de 3D. ‘De planning is er op gericht dat we die datum gaan halen. We moeten zorgen dat het geheel goed georganiseerd is en op 1 januari operationeel is. Het is allemaal erg krap, maar het lijkt haalbaar als er geen kink in de kabel komt.’ Mensen die een beroep willen doen op het ontvangen van algemene of individuele voorzieningen, kunnen zich in de toekomst melden bij het Lokaal Loket Lisse. De Intergemeentelijke Sociale Dienst gaat de uitvoering van de Wmo op zich nemen, zo zullen de raadsleden binnenkort besluiten.
De zes bollendorpen (inclusief Katwijk) gaan gezamenlijk de zorg inkopen, waar het gaat om de maatwerkvoorzieningen. De wethouder verwacht dat er mogelijkheden zijn voor de verschillende gemeenten om lokaal aanpassingen door te voeren, waar het gaat om de algemene zorgvoorzieningen. Hij gaf hierbij de SWOL (Stichting Welzijn Ouderen Lisse) als voorbeeld: Dat is een voorbeeld van zorg die er al in Lisse is en eventueel een klein beetje verschilt (met de zorg in de regio, JD).’
Ook kijkt de gemeente naar de inwoners en maatschappelijke instellingen om zelf (veel) te doen. ‘Gaat de gemeente creatief bezuinigen?’, vroeg commissielid Mildred van het Schip (PvdA/GroenLinks) zich af. De wethouder liet weten, dat de zorg hervormd en verbeterd moet worden, maar ook moet de zorg goedkoper. Hierbij komt het ‘maatschappelijk middenveld’ in beeld. De Roon: ‘Deze instanties als de kerkelijke instellingen hebben we de afgelopen tientallen jaren weinig benaderd. Het is heel interessant om met hen te spreken om te kijken wat zij kunnen betekenen.’ Volgens de wethouder is de kostenbesparing die mogelijk uit deze gesprekken komt ‘van secundair belang’.
Fractievoorzitter Wim Slootbeek (VVD) maakte zich zorgen over de ‘Burgerkracht’ en liet weten dat veel mantelzorgers al overbelast zijn. De Roon zag oplossingen in ‘meer ondersteuning’ en ‘respijtzorg’ (de taken van een mantelzorger worden dan een dagje overgenomen als hij er even uit wil). Fractievoorzitter Bert van Santen (SGP/ChristenUnie) riep op tot ‘een financieel potje voor het stimuleren van mensen die op de achtergrond blijven.’ Commissielid Michael van der Laan (Nieuw Lisse) riep het college op: ‘Inwoners maken zich zorgen over hun eigen zorg.’ Hij wilde weten of de kwaliteit dezelfde kan blijven. De Roon besloot: ‘We willen de kwaliteit van de zorg handhaven, maar het is niet altijd de zorg die de mensen hadden.

No comments:

Post a Comment