Monday, 28 July 2014

Twijfel over voorbereidingskrediet

NIEUWE WETERING – De leden van het politiek forum zijn nog niet overtuigd van de noodzaak om veertig woningen te bouwen in Nieuwe Wetering Oost. Het college vroeg de politici om toestemming voor een voorbereidingskrediet van 30.000 euro, zodat daar die woningen gerealiseerd kunnen worden. Maar wethouder Henk Hoek (CDA) kon de forumleden nog niet overtuigen van de noodzaak. Zij wilden onder meer weten waarom er in één gebied wel gebouwd mag worden, ondanks geluidsoverlast van de nabijgelegen HSL en A4, terwijl dat op een stuk grond dat daar net naast ligt, weer niet kan. Ook heeft de gemeente nog geen overeenstemming bereikt met alle grondeigenaren, waar het gaat om het aanleggen van de infrastructuur.
 
Hoek liet weten, dat die 30.000 euro nodig zijn om de plannen verder uit te (laten) voeren. ‘We lopen kans dat we deze kosten niet meer terug krijgen. Als je die kosten niet maakt, kun je dit gebied niet in ontwikkeling nemen.  Het plan is in principe financieel haalbaar.’ Hij kon de politici niet overtuigen over de ‘accoustiek’ en de reden waarom er op bepaalde plekken wel woningen gebouwd mogen worden en op andere stukken grond niet. In september gaat de politiek hier weer over praten.

No comments:

Post a Comment