Monday, 28 July 2014

Varkenshouderij wil verhuizen

JOEP DERKSEN
WOUBRUGGE – Het college van burgemeester en wethouders stemt er mee in, dat een varkenshouderij verplaatst wordt van binnen de bebouwde kom naar de Kruisweg (naast nummer 18). Met de nieuwe buren is niet over deze komst gesproken, maar burgemeester Marina van der Velde staat helemaal achter het collegebesluit: ‘We vinden het aanvaardbaar dat de varkenshouderij naar de Kruisweg gaat, want een dergelijk bedrijf moet niet binnen de rode contouren gevestigd zijn.’
Het gaat om het bedrijf van varkenshouder Ton Kroes (A. De Graaflaan) en volgens de burgemeester heeft hij ‘een wat verouderd bedrijf’. Een varkenshouderij moet aan allerlei strenge regels voldoen en de vraag voor de agrarisch ondernemer was, of hij aanpassingen aan zijn huidige gebouw wilde laten doorvoeren, of dat er een totaal nieuw bedrijfspand moest komen. Verschillende locaties heeft hij bekeken, maar nu is het oog gevallen op de Kruisweg. Het college heeft het voorontwerpbestemmingsplan Graaflaan/Kruisweg positief beoordeeld.
De boer had ook plannen om zijn bedrijf naar Alphen te verhuizen, maar daar stak het college uit die plaats een stokje voor. De burgemeester van Kaag en Braassem echter steunt de aanwezigheid van varkenshouders in deze gemeente. Een varkenshouderij biedt economisch draagvlak in onze gemeente. We hebben daar een zorgplicht voor en moeten kijken hoe we hen kunnen ondersteunen, zodat ze binnen onze gemeente blijven. En anderzijds is het vanwege de (stank)overlast niet wenselijk dat ze binnen de woonkernen huizen.’ De aankomende buren aan de Kruisweg is niet om hun mening gevraagd over de mogelijke komst van de varkenshouderij. Is het in dit tijdstip van burgerparticipatie en het ‘aan de voorkant betrekken van de inwoners bij besluiten’, niet beter om hen juist eerst te vragen wat hun mening is over een varkenshouderij als buur? De burgemeester vindt van niet: ‘We vinden het niet zinvol om pre-inspraak in te gaan richten voor het indienen van een voorontwerpbestemingsplan. Dit voorontwerp moet juist die inspraak genereren.’ Zodra de varkenshouder zijn bedrijf verplaatst heeft, moeten er op de locatie aan de A. De Graaflaan huizen komen. Hier zijn echter nog geen concrete plannen voor ontwikkeld.

No comments:

Post a Comment