Wednesday, 30 July 2014

Driemaster goed op weg

JOEP DERKSEN
KAAG EN BRAASSEM – De gemeente is heel tevreden over de werkzaamheden van de Driemaster en beide partijen onderhandelen nu over het voortzetten van een contract met nog eens twee jaar. Deze mededeling deden  projectleider Pauline Portegies en  Marion Bakkes van de Driemaster, tijdens de vergadering van de WMO Adviesraad op dinsdag 29 juli.  Ze informeerden de commissieleden over alles wat de medewerkers van de Driemaster tot nog toe gedaan hebben.
De Driemaster is een samenwerkingsverband tussen Kwadraad, Participe en Wijdezorg. De organisatie houdt zich bezig met het verbinden van professionals met vrijwilligers. Dan gaat het over thema´s als: ´Gezondheid & bewegen, Groei & ontwikkeling, Werken & leren, Maatschappelijke betrokkenheid, Maatschappelijke ondersteuning en Wonen & leefomgeving.
Er is wekelijks een spreekuur in Roelofarendsveen waar mensen binnen kunnen lopen. De leden van de WMO Adviesraad vroegen zich af, of er in andere dorpen ook zo´n service geboden kan worden, maar wethouder Floris Schoonderwoerd maakte korte metten met dit idee: ´Het openen van loketten en steunpunten in de verschillende kernen is niet de weg die wij als gemeente willen ingaan. We hebben het WMO-loket, de Driemaster en kunnen straks naar de mensen toe. Het gaat niet gebeuren dat we in elk dorp een loket hebben, waar iedere week iemand een aantal uren achter zit.´
Portegies liet verder weten, dat de tijd achter ons ligt, waarbij professionals beslisen over het welzijn van 4- tot 12-jarige kinderen, zonder dat hun ouders er bij betrokken worden. In een zogeheten Meerpartijenoverleg krijgen ouders voortaan een actieve rol hierbij.´ De projectleider informeerde ook,dat steeds meer vrijwilligersorganisaties projecten opzetten, waar niet alleen hun leden van profiteren, maar ook andere inwoners.  Een voorbeeld van een goed project is de beweegtuin, die vlak bij de Jacobus is opgezet. Deze beweegtuin wordt steeds meer gebruikt door ultrasenioren. Daarnaast is ook de streetworkout in Woubrugge een succes. De overlast door hangjongeren is verminderd, nu zij actief bezig zijn.
Verder is er de vrijwillige vervangende mantelzorg; dat zijn de respijtzorgers, die af en toe kunnen invallen voor de mantelzorger, die daar behoefte aan heeft. Dat is niet alleen voor oudere mantelzorgers, maar ook bijvoorbeeld voor ouders van kinderen die mantelzorgtaken uitvoeren. Iedere twee maanden wordt een mantelzorgcafe georganiseerd in steeds weer een andere kern. De volgende vindt plaats in september in Hoogmade.
Een nieuw project is ´welzijn op recept´. Mensen die met psychosociale klachten bij de huisarts komen, kunnen een ´welzijnsrecept´ krijgen. Dan bezoekt een welzijnscoach hen en wordt bekeken of de patient zich beter kan gaan voelen door het deelnemen aan activiteiten of door zich in te zetten als vrijwilliger. Ook is de DrIemaster bezig om mensen die een dagbestedingsprogramma volgen, aangepaste werkzaamheden te geven in  hun eigen dorp. Tot nog toe zijn de resultaten hiervan wisselend. Het werd de commissieleden duidelijk, dat we aan de vooravond staan van een radicale verandering in de manier waarop we als dorpsgenoten met elkaar omgaan.

No comments:

Post a Comment