Monday, 28 July 2014

Kruisingen krijgen inritconstructie

LISSE – De gemeente neemt verkeersmaatregelen op niet alleen de kruising Ruishornlaan/Brahmsstraat/Meeuwenlaan, maar ook op de kruising Nassaustraat/ Clausplein. Dit besluit nam  het college van burgemeester en wethouders op dinsdag 8 juli. Hiermee moet de verkeersveiligheid verbeterd worden.
Zes mensen hebben zienswijzen ingediend, maar deze hebben er niet voor gezorgd dat de oorspronkelijke plannen gewijzigd worden. De kruisingen krijgen een inritconstructie, zodat duidelijk wordt dat het verkeer van een gebiedsontsluitende weg naar een erftoegangsweg gaat.

No comments:

Post a Comment