Friday, 25 July 2014

ISD doet het goed

LISSE – De financiële positie van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) is stabiel en daarom heeft accountantsbureau PWC een goedkeurende verklaring afgegeven. Maandag 30 juni oordeelde accountant Anton Gerritsma, dat de interne controle bij de ISD ‘van goed  niveau’ is. De accountant heeft geen signalen van mogelijke fraude geconstateerd. Voorzitter Adri de Roon, voorzitter van het Algemeen Bestuur van de ISD was blij met deze constateringen en hij complimenteerde de medewerkers met hun werk van het afgelopen jaar.

No comments:

Post a Comment