Wednesday, 30 July 2014

Zwembad en woning mogen niet meer

LEIMUIDEN – De eigenaar van Molenkade 4  mag definitief geen zwembad aanleggen en ook kan hij de bouw van een woning en een overkapping op die locatie vergeten. Het college van burgemeester en wethouders heeft een in 2012 afgegeven omgevingsvergunning weer ingetrokken. Een toezichthouder heeft namelijk geconstateerd dat er tussen 14 januari 2013 en 16 juli 2013 ‘geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de verleende  omgevingsvergunningen’. Ook in het half jaar daarna werd er niet gebouwd. De eigenaar heeft nog bezwaar gemaakt tegen dit collegebesluit, maar de commissie Bezwaarschriften stelde het college in het gelijk.

No comments:

Post a Comment