Monday, 28 July 2014

Echtgenoot niet welkom in gemeenteraad

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – Hoe zou het binnenkort gaan in het huis van aankomend gemeenteraadslid Menko Wiersema (PvdA/GroenLinks) en zijn vrouw, de wethouder Marie José Fles (PvdA/GroenLinks)? Na het onverwachte vertrek van Wil Slats is Wiersema de volgende op de lijst die plaats mag nemen in de gemeenteraad. Een echtpaar, waarvan de één wethouder is en de ander de controlerende functie heeft om als raadslid te beoordelen dat die wethouder goed werk verricht. Het heeft geleid tot opgetrokken wenkbrauwen én schriftelijke vragen bij oppositiepartijen CDA, VVD en Noordwijk Zelfstandig.
Hoewel het juridisch allemaal mag, vinden de oppositieleden dit toch een ‘onwenselijke situatie’. Zij vinden dat ‘iedere schijn van belangenverstrengeling voorkomen moet worden’. In een dozijn vragen wordt het college van burgemeester en wethouders aan de tand gevoeld. ‘Vindt de coalitie dat een echtpaar-wethouder-raadslid deze gescheiden verantwoordelijkheden zodanig gescheiden kan houden, dat een onafhankelijke controle ook de facto goed mogelijk is? Is Wiersema bereid officieel afstand te doen van zijn raadszetel? Zo nee, welke maatregelen denkt de coalitie te nemen om te voorkomen dat sprake zal zijn van belangenverstrengeling?’  Een reactie van het college wordt binnenkort verwacht.

No comments:

Post a Comment