Monday, 28 July 2014

Buurman krijgt zin

LISSE- Je zult maar een buurman hebben die om de haverklap de gemeente belt om aangifte te doen, wanneer je bezig bent met de grond rondom je huis. De bewoner van Achterweg 22 was in februari bezig met graafwerkzaamheden en had hiervoor het pad (tijdelijk) afgesloten. In april zaaide hij nieuw gras in op het pad en ook toen heeft hij een afzetlint aangebracht, zodat het graszaad zich kon ontwikkelen. Een buur pikte het niet en belde twee keer met de gemeente om te eisen, dat er gehandhaafd zou worden. Inderdaad heeft de gemeente vervolgens een brief gestuurd met de waarschuwing dat de padafsluiting verwijderd moest worden, anders zou de gemeente een last onder dwangsom opleggen. Zover hoeft het niet te komen; de boa’s (bestuurlijke opsporingsambtenaren) hebben de situatie bekeken en het pas is niet afgesloten. De gemeente gaat dus niet handhavend optreden, tenzij in de toekomst een nieuwe overtreding geconstateerd wordt.

No comments:

Post a Comment