Monday, 28 July 2014

Bomen Ghoybos ten dode opgeschreven

KAAG EN BRAASSEM – Maar liefst 105 bomen uit het Ghoybos moeten gekapt worden, zodat daar in de buurt een hoogspanningsvoorziening gerealiseerd kan worden. Wethouder Harry van Schooten (SVKB) liet de leden van het politiek forum op maandag 14 juli weten, dat de gemeente hier niets aan kan doen. Op vragen van forumlid Esther Loos (D66) stelde hij: ‘De aanleg van de hoogspanningsleiding vindt plaats op basis van een onherroepelijk rijksinpassingsplan. De gevraagde omgevingsvergunning moet dus worden verleend.’ Wel zegde hij toe, dat 105 nieuwe bomen terug geplant worden als compensatie voor de verloren gegane exemplaren.
Fractievoorzitter Karin van der Kaaden (CDA) was er niet blij mee. Via Twitter liet ze weten: ‘Nog meer #hinderbeleid van hogere overheid: Rijk kapt bomen Goybos ivm inpassing wegen en masten, ten koste van recreatiefunctie gemeente!’ Forumlid Ton van Velzen zag de positieve kant van het verhaal: ‘Goede zaak, bomen productiebos kappen en nieuwe aanplant recreatiebos’. Overigens ondertekende de gemeente Kaag en Braassem samen met vier andere gemeenten in de Leidse regio diezelfde dag nog een intentieverklaring om een kwaliteitsimpuls te geven aan groen en recreatie. Met een gezamenlijke investering van 20 miljoen euro moet de recreatieve en toeristische kwaliteiten van de Leidse regio verbeterd worden. Het gaat om de volgende gebieden: Valkenburgse Meer, Klinkenbergerplas, Kagerzoom, Kevereiland en: het Ghoybos.

No comments:

Post a Comment