Monday, 28 July 2014

Snelheid Kerkweg omlaag naar 30 kilometer

JOEP DERKSEN
ROELOFARENDSVEEN – Twintig omwonenden van de Kerkweg bezochten woensdag 16 juli  het gemeentehuis om daar geïnformeerd te worden over de herinrichtinsplannen. Op dit moment mag er 50 kilometer per uur gereden worden, maar het wordt een gebied waar de snelheid op maximaal 30 kilometer per uur komt te liggen. Ook komen er snelheidsbeperkingen, al is nog niet duidelijk of dit drempels, verkeerspunaises of andere obstakels worden. Dit is een nieuwe fase waarmee een heel gebied een 30-km zone wordt, want ook werd bekend, dat het Noordeinde uiteindelijk eveneens in de 30 km zone wordt opgenomen.
Wethouder Harry van Schooten (SVKB) liet weten dat de herinrichting niet lang meer op zich laat wachten: ‘De Kerkweg is een tijdlang als bouwweg gebruikt; het is de hoogste tijd om hem te herstellen.’ Verkeerskundige Rémond de Wagenaar informeerde de aanwezigen, dat de weg  ‘duurzaam veilig’ wordt ingericht. Bij de afslagen naar en van de Brede School komen kruispuntverhogingen die 8 tot 12 centimeter de lucht in gaan. In het achterste deel van de Kerkweg moet er nog een verkeersremmer komen; op de tekeningen staat al een verkeersdrempel.
Voor de bewoners was het de eerste keer dat ze over deze plannen geïnformeerd werden, maar vertegenwoordigers van de brede school hadden al wel hun ideeën mogen aangeven voor een veiligere herinrichting. Zo kwam van die kant het idee om alle bewoners hun auto te laten parkeren aan de slootkant, in plaats van aan de huizenkant, zoals nu gebeurt. De wethouder wilde weten van de aanwezigen hoe zij daar tegenover staan. Het idee werd weggehoond: ‘Dan donderen onze kinderen de sloot in wanneer ze uitstappen!’
Projectleider Kees Nagelkerke hield de humor erin. Hij informeerde dat het wegdek een ‘open verharding’ krijgt en al het verkeer van rechts heeft voorrang. ‘In de straatmarkering staat het getal ‘30’,maar al je de Kerkweg uit rijdt, staat er ‘oe’.’ Hij verteld ook dat de weg maar liefst 30 centimeter opgehoogd wordt, omdat deze in de loop der jaren flink verzakt is. De omwonenden krijgen van de gemeente geen gratis grond om hun tuinen mee te verhogen, zo liet een aanwezige ambtenaar weten.
De omwonenden riepen op om al aan het begin van de Kerkweg borden te plaatsen, zodat vrachtwagenchauffeurs weten dat ze daar niet door kunnen rijden. Nu gebeurt het namelijk te vaak dat deze mensen voor de brug vast komen te staan en daarna het hele eind achteruit terug moeten rijden, met alle gevolgen van dien. Ook wilden ze niet dat de weg smaller wordt, en vroegen ze om meer parkeerplaatsen. De wethouder kon hen gerust stellen, dat de weg inderdaad dezelfde breedte houdt, maar extra parkeerplaatsen zitten er niet in.
De omwonenden mochten op formulieren hun wensen aangeven van wat er wel en niet moet gebeuren in de straat. De ambtenaren bekijken deze zomer die wensen en beoordelen of er wel of niet wat mee gedaan wordt. De aanbesteding van deze werkzaamheden vindt plaats in oktober en de uitvoering van de werkzaamheden vindt vervolgens plaats tussen eind oktober en eind december van dit jaar.

No comments:

Post a Comment