Monday, 28 July 2014

Samen beslissen over voorzieningen

JOEP DERKSEN
OEGSTGEEST – Het negatieve imago van de politiek is wethouder Marien den Boer (CDA) een doorn in het oog. Met name waar het gaat om het gebrek aan waarde en respect dat vanuit de samenleving getoond wordt richting de politici en bestuurders.
Den Boer laat hierover weten: ‘Tegenwoordig krijg ik van vrienden de vraag: wat doe je eigenlijk als wethouder? Veel mensen weten niet wat politici doen. Ook wordt er veel over integriteit gesproken en liggen we terecht onder een enorm vergrootglas. Maar we moeten toe naar een andere manier van samenwerken met de samenleving. Tientallen jaren hebben we als politiek bepaald wat er in het dorp moet gebeuren en was de wil van de politiek ook de wet. Wel is het zo, dat de samenleving de politiek ook die ruimte heeft gegeven. Maar we gaan nu van een maatschappij waarin we praten óver de burgers naar een samenleving waarin we praten mét de inwoners. Het is voor lokale én landelijke politici heel lastig om de invloed los te laten, maar het is wel iets dat moet gebeuren.’
Maar met een groter inspraakrecht voor de inwoners komt ook een grotere verantwoordelijkheid. Zo zal de verantwoordelijkheid voor besluiten om bijvoorbeeld wel of niet een bibliotheek of zwembad te behouden, niet alleen meer bij de politiek komen te liggen. En dat geldt ook voor de afweging in hoeverre de gemeente de kosten moet betalen voor allerlei sportvoorzieningen. Den Boer: ‘We moeten meer in gesprek gaan met de inwoners over wat bepaalde dingen de mensen waard zijn. Als er  geen behoefte is aan een bibliotheek, waarom financieren we deze dan nog? En als de gemeentelijke subsidie wegvalt, waarom zouden anderen het dan niet kunnen overnemen? In Woubrugge staat ook een kerk die gerenoveerd wordt en het benodigde geld van 125.000 euro is via crowdfunding bijeen gebracht. Een ander voorbeeld is hoe het muziekonderwijs in Leiderdorp en omgeving nu is opgezet. Het laat zien dat inwoners, ook als de overheid zich terugtrekt of geen bijdrage levert, zich sterk willen maken voor het behoud van voorzieningen, creatief zoeken naar oplossingen en daar ook financieel aan willen bijdragen.’

No comments:

Post a Comment