Wednesday, 17 December 2014

Jan Rijpstra geïnstalleerd

 
NOORDWIJK – Na een selectieprocedure die uiteindelijk drieënhalf jaar heeft geduurd, werd Jan Rijpstra (59) geïnstalleerd als de nieuwe burgemeester van Noordwijk. Hij ontving in de Oude Jeroenskerk de ambtsketen en voorzittershamer en gaat de komende zes jaren aan de slag als burgervader.
In zijn installatierede pleitte Rijpstra voor openheid en liet hij weten ‘er honderd procent voor de Noordwijkers te zijn’. Hij maakte direct gebruik van de gelegenheid om zijn eerste politieke uitspraak te doen: ‘In 2015 is er een nieuwe horizon. Maar dan wel zonder windmolens!’ Hiermee refereert Rijpstra aan de ophef die in het kustdorp is ontstaan over de kabinetsplannen om voor de Noordwijkse kust windmolens te plaatsen.
Verder pleitte Rijpstra voor het stimuleren van (bouw)investeringen en het verbeteren van de samenwerking met de omliggende gemeenten. ‘Het lukt alleen om Noordwijk en haar omgeving vitaal te houden als wij met elkaar bereid zijn om een team te smeden, zoals de coach van het jaar Louis van Gaal is gelukt. Team Noordwijk wil echter goud, en niet brons.’ Hierna werd de burgemeester verrast met een ‘Noordwijkse vloedgolf aan vrijwilligers’, die hem allemaal het beste wensten. Van de VV Noordwijk kreeg hij een supporterssjaal overhandigt, die hij met liefde bleef dragen.

‘Dit college zit de rit niet uit’

Oppositieleider Jan de Ridder gaat los
JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – De tijd dat de ene gezapige politieke vergadering de andere saaie bestuurlijke bijeenkomst opvolgde, ligt achter ons. Uit de slof schietende gemeenteraadsleden, die elkaar over en weer beschuldigen van alles wat mooi en lelijk is, is eerder regel dan uitzondering. En na afloop van die vergaderingen gebruiken de politieke partijen hun website om hun gelijk te halen of hun ongezouten mening te vormen. Wat vervolgens weer leidt tot nieuwe munitie voor discussie. Fractievoorzitter Jan de Ridder (CDA) vertegenwoordigt de grootste oppositiepartij in de raad (drie zetels) en hij geeft bij zijn twaalfenhalfjarig jubileum als raadslid zijn oordeel over de plaatselijke politiek.
Het CDA was bij de verkiezingen de eennagrootste partij, maar kwam één stem tekort voor een vierde zetel. En bleef dus ver achter bij Puur Noordwijk (8 zetels). Volgens De Ridder werd tijdens de coalitieonderhandelingen al gauw duidelijk, dat het CDA geen welkome coalitiepartner was. Voor het eerst in 200 jaar. ‘We kregen twaalf dictaten opgelegd, waaraan we moesten voldoen. Puur Noordwijk wilde met acht zetels de macht hebben.’
De Ridder beschuldigt de coalitiepartijen er van ‘halve waarheden en onwaarheden te vertellen’. Als voorbeeld noemt hij dat Cock Jue zegt dat het CDA nog steeds anderhalf keer de hoogte van de vuurtoren wil bouwen met betrekking tot Hotels van Oranje. ‘Het CDA heeft met D66 twee jaar geleden al een compromis bereikt om tot maximaal de hoogte van de vuurtoren te bouwen.’ De Ridder vervolgt: ‘Ook vertelde Carry Cramer (PvdA/GroenLinks) bij haar toespraak voor het afscheid van burgemeester Lokker dat ik het  moeilijk zou krijgen, nu Lokker vertrekt. En Puur Noordwijk beschuldigt ons dat we ons door Victor Salman laten leiden. Bij mij geldt ‘afspraak is afspraak’ en omdat ze niet veel negatiefs over mij kunnen melden, halen ze Victor van stal. Alsof wij een stelletje kleine kinderen zijn die naar een ander luisteren.’
Het vertrouwen in de coalitie Puur Noordwijk, LSN, PvdA/GroenLinks en D66 is bij De Ridder verdwenen. ‘Deze coalitie zit in het machtsdenken. Ze hebben wel een meerderheid, maar ik zie bij LSN best oppositie tegen deze coalitie. Ik denk dat deze coalitie de rit niet uitzit. Het is lastig om D66 als volwaardige partner te zien, hoewel ze met D66-lid Hans Bakker feitelijk twee wethouders hebben. Bij PvdA/GroenLinks rommelt het nu al met Menko Wiersema, man van wethouder Marie José Fles, die maar een half jaar zou blijven en nu toch niet weggaat. Ook zitten er nu al te veel spanningen bij de coalitiepartijen.’
‘De Ridder vervolgt: ‘Deze coalitie zit in het machtsdenken, maar hoogmoed komt voor de val. Toen Noordwijk totaal acht zetels had, werden binnen no time twee wethouders weggestuurd. Daar komt bij; meer dan de helft van deze gemeenteraad is onervaren en datzelfde geldt voor de wethouders Bakker, Salman en Fles.’ De 70-jarige politicus heeft overwogen om deze vier raadsjaren niet uit te zitten. ‘Maar ik ga niks zeggen over wanneer ik stop. Al dit gedoe sterkt me juist om door te gaan.’ 

´Moeizame weg om oude dag in te vullen´

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – Staat de huidige coalitie inderdaad op springen en valt het college uiteen? Drie coalitiepartijen reageren op de verwachtingen van fractievoorzitter Jan de Ridder.
Fractievoorzitter Koen van Asten (D66) wil ‘het debat terugbrengen naar de raadszaal’ en stelt: ‘Ik herken mij niet in de uitlatingen van de heer De Ridder. De sfeer binnen de coalitie is goed. Waar ik mij meer zorgen over maak is de sfeer tussen de coalitie en de andere partijen. We willen uiteindelijk allemaal het beste voor Noordwijk. Het is aan alle partijen om duidelijk uit te leggen waarom hun standpunt het beste is voor Noordwijk.’
Fractievoorzitter Taetse Visser (Puur Noordwijk) laat weten: ‘De samenwerking binnen de coalitie is constructief en opbouwend. Het huidige college maakt op vele terreinen positieve meters. De fractie herkent zich dan ook niet in de woorden van de heer De Ridder.’ Ze vervolgt over de nieuwsbrief van Puur Noordwijk die zoveel stof heeft doen opwaaien: ‘Dit is een communicatiemiddel van de fractie en wij sturen de brief al bijna vijf jaar lang maandelijks naar onze leden en hen die zich er voor aangemeld hebben.’
Fractievoorzitter Carry Cramer (PvdA/GroenLinks) maakt van haar hart geen moordkuil: ‘De sfeer binnen de coalitie is goed. Waar ik meer bezorgd over ben is de sfeer tussen de coalitie en de andere partijen. Veel debat wordt gevoerd via de media, wat veelal leidt tot halve waarheden en aantijgingen. Ook op de man spelen en problemen persoonlijk maken draagt niet bij en geeft veel onrust bij onze dorpsgenoten.’
Ze vervolgt: ‘Ik kan me voorstellen dat het voor het CDA en de heer de Ridder schrikken is na twaalf jaren coalitie. Oppositie voeren is soms ook politiek lijden. Dat de heer de Ridder (70) overweegt om deze vier jaar niet uit te zitten kan ik mij voorstellen, want de politieke arena in Noordwijk kent diverse en grote belangen. Maar ook vernieuwingen in de raad vraagt om flexibiliteit en bereidheid. Voor een zachtaardige man, zoals de heer Ridder zich zelf omschrijft, moet dit toch een moeizame weg zijn om op deze wijze zijn oude dag in te vullen.’

Inwoners bedenken oplossingen voor bezuinigingen

JOEP DERKSEN
LISSE – Het college van burgemeester en wethouders wil samen met de inwoners een oplossing vinden voor de 700.000 euro aan bezuinigingen. Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) lichtte de plannen dinsdag 9 december toe.
De besprekingen gaan uit van drie invalshoeken, aldus Nieuwenhuis: ‘Wat willen we meer, wat willen we minder en wat moet er anders? In januari verzamelen we ideeën, mogelijkheden en opties. Doel is te weten te komen, wat mensen écht willen vasthouden. Maar ook willen we helder zien te krijgen, waar het dan een beetje minder zou kunnen en wat er anders kan. Je kunt ook houden wat je hebt, maar dat dan anders organiseren.’
Mensen kunnen hun mening geven via internet, maar ook worden inwoners op straat aangesproken. Niet alleen volwassenen; de gemeente hoort ook graag de mening van de jongeren. Alle informatie die de gemeente krijgt, wordt in februari bekeken en beoordeeld. Niet in de achterkamertjes van het gemeentehuis, maar via rondetafelgesprekken of ‘een markt van belangen’ met de inwoners. Er zijn geen heilige huisjes: ‘Ieder idee gaan we op z’n merites beoordelen’, aldus Nieuwenhuis.
Hoe voorkomt de gemeente, dat de ideeënvorming niet beïnvloedt wordt door één grote groep mensen. Als een hele afvaardiging van honderd mensen van, bijvoorbeeld, FC Lisse gaat roepen dat deze voetbalclub het allerbelangrijkst is en dat er wel gekort mag worden op cultuur, lijkt het of de hele bevolking dit standpunt steunt. Kan het college er voor zorgen, dat door dit soort lobbyvorming heen geprikt wordt? Burgemeester Lies Spruit reageerde hierop: ‘We hebben een wegingsfase. Als iets meer moet, dan moet er ook wat minder. Het kan niet zo zijn dat je een hele zaal vol hebt met wat voor supporters dan ook. Ze moeten ook ergens “nee” tegen zeggen. Als de mensen bij de volgende tafel het er niet mee eens zijn, zul je (als gemeentebestuur, JD) een besluit moeten nemen.’ Die besluitvorming vindt plaats in de maanden maart en april, waarna de resultaten daarvan bekend worden gemaakt tijdens een politiek café. Hierna volgt nog een goedkeuringsbesluit van de gemeenteraad.

‘Heukelsbrug in 2015 hersteld’

JOEP DERKSEN
OEGSTGEEST – De gemeente heeft het aannemersbedrijf Aan de Stegge B.V. aansprakelijk gesteld voor het onderhoud van de Hendrik Heukelsbrug in Poelgeest. Sinds de bouw van die brug in 2004, is er nog geen centimeter onderhoud uitgevoerd. Dat is een onwenselijke situatie, zo vindt het college van burgemeester en wethouders naar aanleiding van vragen van Lokaal Oegstgeest.
De stalen brug heeft twee pijlers met aan beide zijden een betonnen op- en afrit. Het aannemersbedrijf kreeg 2,7 miljoen euro om de brug van 65 meter lang en 14 meter breed te bouwen. Maar al in 2006 werden er gebreken aan deze brug geconstateerd. Een inspectierapport bevestigde deze gebreken in 2007. Sinds die tijd heeft er nog altijd geen (groot) onderhoud aan de brug plaatsgevonden, zo informeert het college. ‘De aannemer is aansprakelijk gesteld. Daarover vindt nu nog overleg plaats met de aannemer. Verwacht wordt dat over de aansprakelijkheidsstelling in het eerste kwartaal 2015 overeenstemming wordt bereikt met de aannemer.’ Het onderhoud moet nog datzelfde jaar worden uitgevoerd. Of  de aannemer klakkeloos akkoord gaat met de verplichting om de reparaties uit te voeren, die heel veel geld gaan kosten, laat zich raden.

Uniforme kleding

 
KAAG EN BRAASSEM – Het was geen afgesproken werk, maar puur toeval dat de VVD-ers Paul van Emmerik en Ton van Velzen in bijna identieke outfits naar de gemeenteraadsvergadering kwamen. Meest opvallend waren de uniforme stropdassen, die de mannen van hun partners hadden gekregen. Van Velzen voor zijn verjaardag en Van Emmerik enkele dagen later van de goede Sint. Ze konden er beiden smakelijk om lachen én kregen nog een kledingcompliment van raadslid Ruud van der Star (PRO) op de koop toe!

Varkenshouderij Kroes naar Kruisweg

JOEP DERKSEN
WOUBRUGGE – Varkenshouder Nico Kroes mag verhuizen naar de Kruisweg, zodat op de locatie van zijn huidige bedrijf, de A. De Graaflaan, de varkensstallen afgebroken worden en er nieuwe woningen voor in de plaats komen. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van maandag 15 december bleken alle partijen, met uitzondering van SVKB, voorstander te zijn van de verhuizing.
Kroes kreeg volop lof over de wijze waarop hij de afgelopen tijd zijn plannen heeft aangepast aan de wensen van enkele bezwaarmakers. Ook zijn uitleg tijdens een commissievergadering, dat er wat betreft stankoverlast een groot verschil is tussen varkens die ‘droog voer’ eten en de varkens die ‘nat voer’ krijgen, overtuigde meerdere raadsleden.
Raadslid Hans Klink (PRO) liet weten, dat het qua geuroverlast niet uitmaakt of een varkensstal op de ene of andere locatie staat; ‘Geuroverlast geldt voor beide locaties, maar de gezondheid weegt zwaarder op de huidige locatie.’ CDA en VVD hadden al eerder laten weten, dat ze voorstander waren en SVKB bleef tegen. Het laatste woord was aan Esther Loos (D66): ‘Kaag en Braassem is van oudsher een agrarische gemeente. De heer Kroes wil gaan voor een duuzame en kwalitatieve oplossing. Het gaat ten koste van het groen in het buitengebied, maar de overlast voor omwonenden wordt minder, niet meer.’

Pleidooi voor andere ondergrond speeltuin

JOEP DERKSEN
HILLEGOM – Er zijn maar weinig insprekers die na hun betoog applaus krijgen van zowel het publiek als de gemeenteraadsleden. Toch lukte dit Marijn Slootweg. De 10-jarige sprak in over een zaak die hem aan het hart gaat. Hij woont in een van de waterwoningen achter het gemeentehuis en hij wil vaak spelen op de naburige speeltuin. Maar dat wordt regelmatig onmogelijk gemaakt.
Slootweg: ‘De ondergrond van de speeltuin is van zand en katten poepen daar in. Bovendien ligt daar vaak kapot glas van flessen. Als je daar in staat, krijg je een wond op je voet of been. Soms laten mensen hun hond daar uit. Kinderen doen ook zand op glijbaan, hierdoor kun je haast nooit van de glijbaan af. Zorg voor kunstgras of tegels in plaats van zand.’ Dit pleidooi leidde dus tot een warm applaus van publiek en raadsleden. Burgemeester Arie van Erk deed zijn allereerste toezegging: hij neemt dit probleem mee naar het college, waar hij er met de wethouders over gaat praten. Het ligt in de lijn der verwachting, dat de wens van Slootweg vervuld wordt, zodat hij binnenkort niet meer tussen de kattenpoep en glasscherven hoeft te spelen.

Voorbereidingen voor jubileumviering

Noordwijk 150 jaar badplaats
JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – Het jaar 2016 komt helemaal in het teken te staan van het feit dat Noordwijk zich dan officieel 150 jaar badplaats mag noemen. Het begon ooit met de toenmalige eigenaar van de Hof van Holland, die zijn gasten vanuit Noordwijk-Binnen liet vervoeren naar etablissement van zijn broer in Noordwijk-Zee. De Zeeërs danken de jaarlijkse horden toeristen dus al anderhalve eeuw aan de Binders.
Woensdag 10 december kwamen vertegenwoordigers van 45 verenigingen, stichtingen, bedrijven en andere organisaties naar het gemeentehuis om te bespreken of het jubileum groots gevierd moet worden. De aanwezigen waren het er unaniem over eens: zeker! Ter plekke kwamen er al allerlei ideeën bovendrijven. Zo zullen alle ‘standaard’ terugkerende activiteiten als Opera aan Zee en Kunstklank in 2016 in het teken staan van het jubileumjaar. Maar ook totaal nieuwe ideeën passeerden de revue. Zo werd gesproken over een muziekconcours, een taptoe met ballet en koren en zelfs het organiseren van een historische optocht.
Wethouder Pieter Jan Barnhoorn was aanwezig bij de bijeenkomst en hij is blij verrast met het enthousiasme van alle aanwezigen. ‘Alle steakholders waren aanwezig; ze kwamen uit de cultuur, sport, het bedrijfsleven, maar ook welzijnsorganisaties en scholen. Deze avond is besloten om een projectgroep op te richten, waarbij Noordwijk Marketing optreedt als coach en facilitator. In 2016 worden het hele jaar door feestelijke activiteiten opgezet, gericht op cultuur, sport, recreatie, toerisme en congresgangers. De projectgroep gaat het komende jaar alle ideeën uitwerken.’
De gemeente gaat zeker een financiële bijdrage leveren; hoe hoog die is, zal afhangen van het aantal en de soort activiteiten die in 2016 worden opgezet. Maar daarnaast wordt ook een stichting opgericht. Het doel van die stichting is om geld los te weken bij sponsoren en ook het lokale bedrijfsleven te benaderen voor de broodnodige pecunia. 

Sunday, 7 December 2014

Nieuwe dichtroutes

JOEP DERKSEN
LISSE – De Narcissenpoëzieroute en de Hyachintenpoëzieroute leiden volgend jaar de dichtminnende inwoners en toeristen langs zo’n 35 nieuwe dichttegels die worden geplaatst. Na het succces van de Tulpenpoëzieroute heeft wethouder Adri de Roon (D66) het initiatief genomen om twee nieuwe routes te bedenken. Hij maakte dit nieuws maandag 1 december bekend  tijdens de vergadering van de  commissie Culturele Zaken.
Nete als de Tulpenpoëzieroute beginnen de Narcissenpoëzieroute en de Hyachintenpoëzieroute ook aan de kop van de Kanaalstraat. De Narcissenroute loopt dan via de Kanaalstraat  door het winkelgebied tot de Molenstraat. De Hyacinthenroute leidt de wandelaars die de verschillende dichttegels willen lezen via de Heereweg en ’t Vierkant naar het gemeentehuis. De datum van de officiële opening van deze beide dichtroutes is nog niet bekend, maar de wethouder heeft zelf al 35 gedichten geselecteerd. ‘En dan hebben we internationale toppoëzie in Lisse liggen’, aldus De Roon.

Thursday, 4 December 2014

Drie bekeuringen na 1100 uur handhaven

NOORDWIJK – De VVD in Noordwijk vindt het belachelijk, dat de boa’s (bestuurlijke opsporingsambtenaren) het afgelopen jaar 1.100 uren bezig zijn geweest om te controleren op het opruimen van hondenpoep. In al die tijd zijn maar drie bekeuringen uitgeschreven. Dit meldde commissielid Lillian Kusters woensdag 3 december tijdens de vergadering van de commissie RBF.
Commissielid Custers vond dat de gemeente dan beter kan stoppen met handhaven, als het aantal boetes zo laag is. Wat haar betreft, kan de hondenbelasting in Noordwijk worden afgeschaft. Dit pleidooi kreeg echter geen enkele steun van de overige partijen. Dat er zo weinig bekeuringen zijn uitgedeeld, terwijl er 1.100 uren gehandhaafd is, vindt wethouder Gerben van Duin heel logisch: ‘Handhaven is verdomd lastig, want je moet het wel zien (dat de poep niet opgeruimd wordt, JD).

Wednesday, 19 November 2014

Tankautospuit verdwijnt

LISSE – De tweede tankautospuit van de brandweer gaat verdwijnen. Deze mededeling deed burgemeester Lies Spruit dinsdag 11 november tijdens de vergadering van de commissie Regionale Zaken. Sinds de regionalisering van de brandweer, moet deze organisatie heftige bezuinigingen doorvoeren. Zo moeten de kazernes in Leiderdorp en Oegstgeest sluiten.
Van zo’n rampscenario is in Lisse geen sprake, maar een tweede tankautospuit is teveel van het goede, blijkt nu. Spruit: ‘Deze wagen staat op een bezuinigingslijst. Het verdwijnen van die tankautospuit is verantwoord, want in de regio kan men ook snel reageren.’

Kraanwater goed genoeg voor raadsleden

JOEP DERKSEN
NIEUWKOOP > Tijdens de raadsvergaderingen staan er op iedere tafel grote pakken drinkwater van Bar Le Duc bronwater. Dat is volkomen overbodig; kraanwater is meer dan voldoende voor de dorstige politici , vinden de gemeenteraadsleden. Zij stemden in met de motie ‘Water uit de kraan’ van CDA, D66 en MPN/PN. CDA-raadslid Oosterhof-Heemskerk kondigde het voorstel aan en raadslid Pien Schrama (MPN/PN) noemde dit een ‘kleine en symbolische stap. Hopelijk groeit het uit tot grote daden.’ Burgemeester Frans Buijserd liet weten, dat het college zich in dit voorstel kon vinden. ‘De gemeente is namelijk ook aandeelhouder in het kraanwater.’
Op het gebied van duurzaamheid is overigens nog wel flink wat te verbeteren, zo blijkt uit een korte rondwandeling op de begane grond. In een hoek van het gemeentehuis staat een watertapapparaat, waarvoor het water apart ingekocht moet worden. Wie gebruik maakt van de toiletten in het gemeentehuis kan kiezen tussen óf een apparaat dat de handen droog blaast, óf een apparaat dat papieren tissues verstrekt om de handen te drogen. In het kader van het milieu en de voorbeeldfunctie van de gemeente, zou het beter zijn om die papieren tissues niet meer te verstrekken.

‘Voorschoten brengt balans in de Leidse regio’

JOEP DERKSEN
OEGSTGEEST / VOORSCHOTEN – Als het aan de politici van Oegstgeest ligt, wordt de gemeente Voorschoten ook betrokken bij de stappen voor samenwerking tussen de gemeenten in de Leidse regio. Met allicht de gedachtegang; ‘Samen staan we sterk tegenover de grote broer Leiden’.
Fractievoorzitter Boris Kocken (D66) stelde, dat gemeenten moeten samenwerken. ‘Het is een gegeven dat er sprake is van een bepaalde vorm van opschaling. Dan  gaat het niet om een fusie, maar om samenwerking met verschillende gemeenten die bij elkaar geclusterd worden. Nodig Voorschoten uit om mee te doen binnen het Leidse regioverband. We moeten voortvarend  aan de slag en niet afwachten wat Voorschoten gaat doen.’
Fractievoorzitter Vincent Janssen (VVD) zou ook blij zijn met de komst van Voorschoten in deze overleggen. ‘Voorschoten brengt balans in de Leidse regio. Ook in het clusterverband Holland Rijnland kan Voorschoten een kans zijn. We kunnen met vijf Leidse rergiogemeenten binnen Holland Rijnland samen optrerkken. We moeten nu door blijven lopen.’ Ook PrO staat achter de keuze om intensiever te gaan samenwerken met de andere Leidse regiogemeenten. Fractievoorzitter Tim van Tongeren: ‘Het is voor de toekomst van Oegstgeest de meest rationele, heldere en logische keuze om de samenwerking met de Leidse regio te versterken.’ Commissielid Van Teylingen (LO) en fractievoorzitter Van Blitterswijk (CDA) lieten weten het hier mee eens te zijn.
Burgemeester Jan Waaijer reageerde: ‘Het is een kwestie van samen brengen en samen halen. Dit is een weg die we gezamenlijk moeten gaan lopen. We moeten gaan voor kwantiteits- en kwaliteitsverbeteringen en ook moeten we ons bezighouden met de samenwerkingsagenda.’

Hotels van Oranje legt ingebrekestelling op aan gemeente

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – De eigenaren van Hotels van Oranje hebben de gemeente Noordwijk via hun advocaat ingebreke gesteld. De democratische besluitvorming gaat hen niet snel genoeg, dus daarom proberen de hoteleigenaren hun zin wat sneller door te drukken. Om er zo voor te zorgen dat er een hoog appartementencomplex gebouwd wordt met uitzicht op de Noordzee.
Wethouder Hans Bakker liet donderdag 13 november tijdens de vergadering van de commissie RBF weten, dat de aanvraag van Hotels van Oranje in procedure gebracht wordt. ‘We zijn gestart met de voorbereidende werkzaamheden. De aanvraag wordt beoordeeld of het compleet en duidelijk is. Er komt een lijstje met zaken die nader toegelicht moeten worden. Dat wordt gecommuncieerd richting de Hotels van Oranje. Voor december is overleg met de Hotels van Oranje hoe we dat met elkaar gaan aanpakken. In dat overleg geven we aan hoe om te gaan met het geamendeerde (gewijzigde, JD) raadsbesluit van 30 oktober, naar aanleiding van het burgerinitiatief.’ Over de brief met de ingebrekestelling liet Bakker weten: ‘We nemen die brief mee in het geheel rond de procedure die opgestart wordt.’

Leyten los van Dorpshart

Woondiensten Aarwoude gaat het nu proberen
JOEP DERKSEN
LEIMUIDEN  - Hoeveel geld projectontwikkelaar Leyten heeft moeten betalen als  afkoopsom voor het geflopte plan Dorpshart, dat maakt wethouder Yvonne Peters niet bekend. Maar de gemeente en Leyten zijn overeengekomen om het boek hierover te sluiten. En – héél toevallig – meldde zich daags na die overeenkomst Woondiensten Aarwoude bij de gemeente. Deze instantie wil een miljoen euro betalen voor de grond aan de noordkant van het Dorpshart en daar sociale woningbouw realiseren.
In juli stelde Peters nog over het falen van Leyten: ‘Zij hebben gemeend die overeenkomst te kunnen opzeggen. Maar wij zeggen, dat dit niet zomaar gaat. Het kan niet zomaar zijn, dat ze niet willen bouwen. Het is altijd zo dat degene die (het contract, JD) breekt, ook betaald.’
Donderdag 13 november sprak ze heel andere woorden: ‘We hebben geprobeerd om samen eeen plan te ontwikkelen met 21 grondgebonden woningen. Maar ook voor dat plan is geen draagvlak en het sluit niet aan bij onze ‘zorg en wonen’ wens. We wilden er gezamenlijk uitkomen en op een nette manier het contract beëindigen.’ Ze wilde geen mededeling doen over de voorwaarden waarmee het contract tussen Leyten en de gemeente geëindigd is. Ook directeur Len Leyten is niet bereikbaar voor commentaar.
Peters kijkt vol vertrouwen uit naar de toekomst, nu naast Woondiensten Aarwoude ook de werkgroep Masterplan Dorpshart Leimuiden het plan ‘Waasdorp’ bekend heeft gemaakt, waarin een haventje gerealiseerd moet worden. De gemeente heeft een duidelijke voorkeur voor het plan van Aarwoude, maar hoopt dat de beide partijen met elkaar in gesprek gaan om zo te komen tot het best mogelijke plan. Aarwoude wil naelijk sociale huurwoningen voor ouderen realiseren in het Maas en Kroongebied. Het gaat om een appartementencomplex van drie woonlagen met veertig sociale huurappartementen.  ‘Zo kun je tegelijkertijd bouwen voor senioren én de doorstroming van de woningen verbeteren’, stelt Peters hoopvol.
Café Rene kan hierbij verdwijnen; de gemeente wil geen geld uitgeven om deze kroeg te verplaatsen. Peters verzekert, dat de gemeente ook geen beloftes doet richting Aarwoude over het samen realiseren van deze nieuwbouw. ‘Wij zijn geen projectontwikkelaar.’ Wel heeft de gemeente voor dit grondgebied een verliesvoorziening van 3,8 miljoen euro gereserveerd. Dit in verband met de bodemverontreiniging en de lagere boekwaarde van de grond, alsmede de boerderij en het Maas en Kroonpand dat jaren geleden is aangekocht. Peters: ‘Het is een oude busremise en er zitten olietanks in de grond. Het is zwaar vervuilde grond en daar mag je niet op bouwen. We leveren de grond bouwrijp op en nemen de sanering van de grond voor onze rekening.’ De gemeente moet van Aarwoude vóór 8 december ingaan op het aanbod; anders vervalt het. Peters: ‘We hopen dat we vóór 1 januari kunnen zeggen, dat we verder kunnen gaan. Het meest gunstige scenario is, dat we nog dit jaar kunnen starten met de sloop en dat we eind volgend jaar de grond bouwrijp kunnen opleveren. Het is niet onmogelijk om de voltooiing van het project binnen twee jaar te voltooien.’

Osseweijer gewijd als diaken


Zegent Paus Franciscus Huis in
JOEP DERKSEN
STREEK – Iwan Osseweijer werd zaterdag 15 november gewijd als permanent diaken door Bisschop Van den Hende. De volgende dat voerde hij zijn eerste officiële taak uit; het inzegenen van het Paus Franciscus Huis van de Parochie Heilige Willibrordus (Heereweg 277) in Lisse. Wie Iwan Osseweijer is, wordt duidelijk in een interview.
Osseweijer is getrouwd en heeft drie kinderen. Hij verlangde er al lang dat hij diaken wilde worden en om dit te bereiken leefde hij om het weekend intern op de opleiding Bovendonk. ‘Voor mijzelf was het prima; ik zat daar tussen 25 mensen die zich voorbereidden op de diaken- of priesterwijding. En was bezig met studeren, eten, slapen en bidden. Maar voor mijn vrouw en kinderen was het minder ideaal.’ Het was de bisschop zelf die Osseweijer aanraadde om naar Bovendonk te gaan. Zo kon hij voor zichzelf ervaren of zijn wens om diaken te worden iets is wat hij graag wil, of dat het echt een roeping is. Supervisoren daagden hem uit op de opleiding, zodat Osseweijer voor zichzelf duidelijkheid kreeg over alle aspecten van het leven als diaken.
De studie heeft invloed gehad, ook op de relatie met zijn vrouw: ‘Bovendonk is een soort vagevuur; een louteringsplek om er achter te komen of je bestemd bent voor God. Ik ben beter gaan luisteren en als ik thuis ben, ben ik ook écht thuis. Ik ben dan dienstbaar aan mijn gezin, want mijn kinderen hebben recht op mijn aandacht.’ Hij kijkt uit naar zijn diakenschap: ‘Als diaken ben je dienaar van het woord, de liturgie en de naastenliefde. Een diaken viert niet de Eucharistie, maar reikt wel communie uit, doopt, en kan een huwelijk inzegenen.’ 
Zijn wijding tot diaken was voor Osseweijer een overweldigende ervaring. Hij legde zijn handen in die van de Bisschop en beloofde hem eerbied en gehoorzaamheid. Nadat hij voor de Bisschop languit lag op de grond, waarbij de litanie van Alle Heiligen over hem werd uitgestort, werd Osseweijer na handoplegging en gebed bekleed met de Dalmatiek (een bovenkleed met mouwen) en de Stola. Osseweijer vertelt over dit moment: ‘Ik heb me nooit zo gedragen gevoeld door de gemeenschap als op dat moment. Meer dan 1200 mensen die over je bidden! Het voelde wel of alles bij elkaar kwam. Het maakte me klein en groot tegelijkertijd. En het heeft me een enorme impuls gegeven om nu als diaken door het leven te gaan.’
Kan een diaken zijn volledige liefde geven aan zowel zijn vrouw als God? ‘Ik geef me voor de volle 100% aan mijn gezin en aan de kerk. Als het er op aankomt, ben ik er voor mijn gezin. Bij priesterschap ben je celibatair; dan geef je voor de volle 100% aan de kerk. Gehuwde diakens hebben een belangrijke rol: wij staan in het huwelijksleven en gezinsleven en beleven het op een andere manier dan priesters.’ Ooit dacht Osseweijer erover om priester te worden, maar toen werd hij verliefd op zijn huidige vrouw. Heeft God uw vrouw naar u gestuurd om  aan te geven dat het priesterschap voor u niet bestemd was?  Dat durf ik niet zo te zeggen. God heeft me altijd de keuze gelaten: kies je voor Sophie of het celibaat. Het celibaat is mijn roeping niet, dus dat moet ik ook niet doen. Ik ben zeer gelukig getrouwd. We geven elkaar wat we nodig hebben.’
Afgelopen zondag zegende hij het het Paus Franciscus Huis in. Hoe ervoer Osseweijer dit en wat is volgens hem het belang van het Paus Franciscus Huis voor de Bollenstreek? ‘Na zo’n prachtige wijding is het bijzonder om in een warme parochiegemeenschap te worden verwelkomd als diaken.  Het was wel even wennen aan mijn nieuwe rol, maar toch het klopte naar mijn gevoel. Het paus Franciscus Huis wordt een bijzondere plek voor velen; werkgroepen zullen samenkomen, er zal catechese gegeven worden, de voedselbank heeft er zijn onderkomen en in de toekomst is iedereen er welkom voor een kop koffie, een gesprek of ontmoeting. In het zegeningsgebed heb ik dan ook niet alleen het gebouw gezegend, maar met name ook de mensen die er waren en die er zullen komen. Het wordt een gastvrij huis voor velen.’

Sunday, 16 November 2014

‘Plaats statushouders in krimpgebieden’

JOEP DERKSEN
NIEUWKOOP > Het groeiende aantal statushouders dat een beroep doet op de beschikbare woningen, zorgt voor problemen. Dit jaar moet de gemeente 20 statushouders een woning geven, maar volgend jaar gaat het al om meer dan het dubbel aantal mensen. Wethouder Trudy Veninga (CDA) liet weten, dat samenwerking wordt gezocht met de regio. Dit deed ze naar aanleiding van een vraag van raadslid Paul Platen (VVD). Ze had ook een vernieuwend idee, waardoor de woningdruk in Nieuwkoop kan afnemen: ‘Breng meer van deze statushouders onder in de krimpgebieden in de randen van Nederland.’ In de vergadering van de andere meningsvormende raad die tegelijkertijd plaats vond, deed Annelies Barnard, interim directeur van de Woonstichting Nieuwkoop, een andere suggestie: ‘Gebruik het Koetshuis om de statushouders onderdak te verlenen. Zo kunnen we voorkomen dat de woningmarkt vastloopt.’

Monday, 10 November 2014

Opnieuw gedonder bij Voedselbank Alkemade

Don Klerkx stapt op
KAAG EN BRAASSEM – Het nieuwe bestuur van de Voedselbank Alkemade is bekend en tot verrassing van velen stond de naam van Don Klerkx hier niet bij. Enkele maanden geleden begon Klerkx zich in te zetten om het oude opgestapte bestuur te vervangen en te zorgen voor een nieuwe toekomst van de Voedselbank. Maar ondank bleek het loon van Klerkx; hij hield de eer aan zichzelf en stapte op.
Klerkx vertelt hoe het allemaal zo gekomen is: ´Mijn intentie was met nieuwe mensen het verloren vertrouwen te herwinnen. Essentieel daarbij was een totale ontvlechting van de verbinding tussen de Voedselbank en de Kringloopwinkel. Talloze gesprekken volgden nadien, zowel met gemeente, met ex-sponsors, met adviseurs  en met kandidaat-bestuursleden. Ik neigde ernaar om rigoreus het mes in de organisatie te zetten. De Kringloop is immers momenteel nog de enige sponsor.´
Volgens Klerkx liep hij aan tegen ´verborgen agenda´s en wantrouwen´, zo stelt hij: ´Afgelopen week - tijdens een ingelaste spoedvergadering - werd ik hierin zwaar teleurgesteld toen bleek dat zonder mijn medeweten er al een nieuw bestuur was geformeerd. Ik kon weliswaar nog aanschuiven, maar dat was dan ook alles. Bovendien bleek de noodzakelijke vernieuwing achterwege te blijven en van ontvlechting was ook geen sprake meer.´
Jan de Bruin, voorzitter van de Stichting Voedselbank AlkemadeJan Mooijekind (secretaris, Roelofarendsveen) en ondergetekende (voorzitter, Kaag). Gesprekken met de kandidaat penningmeester hopen we deze maand af te ronden zodat daarmee het bestuur voltallig is. Het dagelijks bestuur wordt daarnaast ondersteund door Anneke Loos, haar kennis en ervaring opgedaan in de afgelopen 10 jaar zijn zeer waardevol voor het nieuwe bestuur en willen we niet verloren laten gaan. In het bestuur is plaats voor meer leden, dus wanneer je een positieve bijdrage kan leveren door samen met het bestuur over het functioneren de voedselbank na te denken laat het weten via info@voedselbankalkemade.nl. Eenvoudig is de opdracht die we als bestuur hebben aangenomen niet, dat zou een te simpele voorstelling van zaken zijn. Herwinnen van vertrouwen, rust in de gelederen brengen en een duidelijk pad definiëren dat wij willen bewandelen, dat is de ambitie en daar willen we aan werken. Een toverstok hebben we helaas niet, daadkrachtige aanpak en gezond verstand zullen het moeten doen. Zo zal samenwerking met andere instanties één van de onderwerpen zijn die we de komende tijd zullen adresseren. Oftewel op welke wijze maken we optimaal gebruik van elkaars kennis en ervaring, maar behouden we als voedselbank Alkemade een eigen identiteit.
Welke zichtbare verandering op korte termijn zal plaatsvinden is nu nog niet aan te geven. Laten we ook niet vergeten, de voedselbank is nog steeds een functionerende organisatie die wekelijks 90 pakketten in de regio levert. We staan op dit ogenblik dus zeker niet stil. Echter dat we zaken anders zullen (moeten) gaan aanpakken om de continuïteit te waarborgen moge duidelijk zijn.
Zoals vermeld, de afgelopen periode is er voldoende geschreven over de voedselbank om lering uit te trekken. Dat is natuurlijk een geluk bij een ongeluk, veel zaken zijn duidelijk vastgelegd inclusief de aan te brengen verbeteringen zodat we deze snel kunnen oppakken. Daarnaast kijken we nadrukkelijk naar voren, wat is er in de aankomende periode nodig om de voedselbank blijvend te laten functioneren. Dat nadenken over doen we liefst niet alleen, daarvoor zullen we ons oor nadrukkelijk te luister leggen bij anderen. Tenslotte is goede raad niet duur, vaak zelfs gratis en tenslotte daar gaat het ook om bij de voedselbank. Ik nodig iedereen daarom uit om ideeën of adviezen aan ons door te geven via info@voedselbankalkemade.nl.
Rest mij het team van vrijwilligers en het nieuwe bestuur veel succes te wensen.

Jan de Bruin
Voorzitter Stichting Voedselbank Alkemade
, denkt hier anders over. Hij vindt dat de Voedselbank ´een heldere koers vaart, met nieuwe gezichten´. Behalve hemzelf bestaat dat nieuwe bestuur uit Petra Turk en secretaris Jan Mooijekind. Maar ook Anneke Loos, die al tien jaar betrokkenis bij de Voedselbank, blijft een vinger in de pap houden. ´Haar kennis willen we niet verloren laten gaan´, aldus De Bruin. Hij liet weten dat het nieuwe bestuur ´het vertrouwen wil herwinnen, rust in de gelederen brengen en een duidelijk pad definiëren dat wij willen bewandelen.´ Dat moet bereikt worden zonder toverstok, maar met een ´daadkrachtige aanpak en gezond verstand´. Concrete nieuwe plannen maakt het bestuur niet bekend, alleen dat het bestuur de zaken ´anders zullen (moeten) gaan aanpakken om de continuïteit te waarborgen.

Sunday, 9 November 2014

Bomen Paradijsweg ten dode opgeschreven

JOEP DERKSEN
NIEUWKOOP > Alleen wanneer er mensen of instanties zijn, die de bomen aan de Paradijsweg willen overnemen, maken deze zuurstofscheppers nog een kans om de komende tientallen jaren te blijven leven. Maar als dat niet op heel korte termijn gebeurt, gaat de zaag onverbiddellijk in deze watercypressen. De gemeenteraad ging in meerderheid akkoord met het laten verdwijnen van deze bomen.
Wie over deze weg rijdt, merkt niets van overlast van de bomen; de wortels beschadigen het asfalt niet, zo lijkt het als je de weg goed bekijkt. Maar wethouder Elkhuizen liet de gemeenteraadsleden weten, dat er onder het asfalt van alles aan de hand is. ‘Die bomen hadden op deze smalle strook nooit geplant moeten worden. Ze hebben een agressieve wortelgroei die horizontaal gaat. De worteldraden vermengen zich in het puin en op de weg vallenn de loofnaalden. Het is doodzonde, maar als we die bomen nu  niet weghalen, geven we later 75.000 euro meer uit voor het verwijderen. Die meerkosten ontstaan eventueel, omdat we dan grote vakken asfalt moeten weghalen.’
Langs de kant van de weg komen later ‘inheemse bomen’ en ook mogen de omwonenden bollen gaan planten. Deze bollen worden geschonken door de gemeente, dat dan weer wel. Elkhuizen bood de bomen een glimmertje hoop: ‘We zullen bekijken of we die bomen kunnen herplanten of naar andere gemeenten kunnen brengen.’ Hiermee kwam de wethouder raadslid Zoet (CDA) tegemoet, die wees op de historische waarde van de bomen. ‘Die bomen worden omschreven als levende fossielen. De watercypressen waren er al voor de laatste ijstijd. Ze zijn na de tweede wereldoorlog geherintroduceerd in Nederland. Verkoop de bomen in plaats van dat ze gekapt worden.’

Friday, 7 November 2014

Gratis kop koffie blijft

LISSE – Bij een gemeentelijke begroting gaat het al gauw om enkele tientallen miljoenen euro’s en er moet flink bezuinigd worden. Zo verdwijnen er speelplekken, wordt flink gekort op cultuur en ook mag het onderhoud  van het centrum een stapje minder.
Maar er zijn grenzen. Raadslid Erik Prins (D66) zette zich er voor in om de watercooler en het koffieapparaat in de gemeentewinkel te behouden. Een ambtelijk advies stelde namelijk dat deze apparaten best konden verdwijnen. Prins was het hier niet mee eens. ‘Deze watercooler en koffieapparaat worden door onze inwoners en klanten erg gewaardeerd. Als je hierop bezuinigd, kan dat tot afbreuk leiden.’ Na wat protesten van PvdA/GroenLinks – ‘De mensen komen hier op afspraak; dan zijn ze gelijk aan de beurt’ en SGP/ ChristenUnie ‘Gastvrijheid is niet afhankelijk van een kopje koffie of een glas water’, bleek een meerderheid van de gemeenteraad toch voor het behoud van het gratis kopje koffie en glas water voor de inwoners.

Geen extra vaste parkeerplaatsen

Gemeente zet in op handhaving
LISSE – Het is vaak moeilijk voor automobilisten om hun geliefde voertuig in het centrum te parkeren en die situatie wordt de komende jaren alleen maar lastiger. De politieke partijen VVD en CDA vroegen donderdag 6 november om ‘structurele oplossingen’ voor de parkeerproblemen.
De komende jaren gaat het centrum van Lisse (weer) op de schop. Nu het ‘Huis van Cultuur’ Floralis bijna voltooid  is, staat het volgende nieuwbouwproject al weer te wachten: de Factorij. Dit nieuwbouwplan wordt vrijwel volledig uitgevoerd op de huidige parkeerlocatie Heemskerkplein. Ook zijn er vergaande plannen om de Hobaho-locatie vol te bouwen met woningen. Raadslid MartijnTibboel (VVD ) zag de bui al hangen. Door die bouwprojecten gaan veel parkeerplekken verloren, zo liet hij weten. Hij riep het college op om ‘structurele maatregelen’ te nemen.
Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) stelde, dat het verlies van parkeerplaatsen ‘een tijdelijk probleem’ is. Nadat de bouwwerkzaamheden afgerond zijn, liggen er namelijk ook weer nieuwe parkeerplaatsen. Wel liet de wethouder weten, dat het college kijkt naar mogelijkheden om te zorgen voor extra, tijdelijke, parkeerplekken voor de centrumbezoekers.
De beide partijen vonden ook, dat de gemeente geen extra geld (50.000 euro) moet uitgeven handhaving in de parkeerschijfzone. ‘Zo reserveer je geld voor de consumentenwegjaagboa’, aldus fractievoorzitter Kees van der Zwet (CDA). Maar ook hier vingen zijn partij en de VVD bot. Fractievoorzitter Rob Veldhoven (Nieuw Lisse) wees hen er op, dat in andere gemeenten juist gehandhaafd wordt om parkeerplaatsen vrij te maken. Ook Guus Mesman (PvdA/GroenLinks) heeft geen medelijden met foutparkeerders: ‘De consument weet wat de parkeerregels zijn.Als je in de fout gaat, kun je verwachten dat je bekeurd wordt.’

Tuesday, 4 November 2014

Zorgen om ouderen zonder sociaal vangnet

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – ‘Mantelzorg  moet geen verplichting zijn’. Raymond Salman, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen kandidaat voor Lijst Salman Noordwijk, maakt zich zorgen om de overbelaste mantelzorgers. Tegelijkertijd wil hij, dat werklozen wél mensen moeten helpen, als hen dat gevraagd wordt.
Salman stelt: ‘Iedereen die iets kan, moet iets kunnen betekenen. Mensen die zonder werk zitten en een uitkering ontvangen, kunnen best hulpbehoevenden naar buiten nemen om te wandelen. Je kunt werklozen, gepensioneerden of mensen die via de ISD naar werk begeleid worden best taken opdragen. Zij kunnen zich best voor anderen inzetten.’
Maar wanneer groepen mensen verplicht worden om mantelzorgtaken op zich te nemen, ontstaat dan niet de trend dat de oorspronkelijke mantelzorgers hun taken gaan afschuiven? Dat bijvoorbeeld een buurvrouw, die iedere week boodschappen haalt voor haar dementerende buurman zegt: ‘Dat kan beter door een werkloze gedaan worden’? Salman denkt, dat het zo’n vaart niet zal lopen. ‘Mantelzorgers doen het vanuit hun hart. Maar we moeten er voor oppassen, dat we hen niet verplichten om voor hun familieleden te zorgen. Zet de mantelzorger niet op de stoel van de zorgprofessional, want dan verliezen die mensen hun baan.’
Salman maakt zich ook zorgen om de oudere import-Noordwijkers. Vaak hebben zij maar een beperkt netwerk waar ze op kunnen terugvallen. ‘In Noordwijk hebben we een vergrijzende bevolking en hieronder zijn heel veel mensen van buiten, die zich in Noordwijk vestigden om een oude dag te beleven. Zij hebben hier weinig familie wonen en beschikken over een beperkt sociaal netwerk. Het is een utopie om te denken, dat we heel veel Noordwijkers hebben die aan deze groep inwoners mantelzorg kunnen of willen leveren. Ik ben heel bang dat mensen in een sociaal isolement kunnen raken en dat we ze uiteindelijk niet meer in het vizier hebben. Hierdoor leveren we te laat de zorg waar mensen behoefte aan hebben.’
Wat Salman betreft, moet het college ook meer vrijwilligers inzetten, die via een ‘vrijwilligersnetwerk’ de seniore import-Noordwijkers regelmatig meenemen naar buiten. ‘Bepaalde mantelzorgactiviteiten kun je met vrijwilligers opvangen, maar ook met mensen die thuis zitten duimen te draaien. We moeten letten op onze buren en hierbij is ook de rol van het sociale wijkteam belangrijk. Hierdoor kan achter de voordeur gekeken worden.’

Tuesday, 28 October 2014

Tientallen geweldsincidenten bij Teylingereind

SASSENHEIM – De open dag van jeugdinrichting Teylingereind is eerder deze maand prima verlopen. De bezoekers liepen rond en bewonderden de schone cellen en gangen. Maar uit een nieuwsbrief van Teylingereind blijkt, dat in de loop van het jaar niet alles pais en vree is in deze jongerengevangenis.
Zo waren er het afgelopen jaar maar liefst twintig ‘incidenten’, waarbij sprake was van (een vorm van) fysiek geweld tussen de jongeren onderling. En drie keer keerden één of enkele jongeren zich zelfs tegen het personeel van de gevangenis. Teylingereind is sinds april namelijk niet alleen meer een jongerengevangenis, maar ook 23-plussers kunnen hier geplaatst worden. Het afgelopen half jaar zijn zestien jongeren ‘vanuit het adolescentenstrafrecht ingestroomd’, aldus de nieuwsbrief.
Het goede nieuws is, dat er geen enkele geslaagde ontsnapping is geweest. Voor de jongeren die hun tijd hebben uitgezeten, wordt ook gezorgd. 83% van hen komt terecht in een dagbestedingsprogramma mét woonplek. Voor de overige jongeren staan organisaties klaar om er voor te zorgen dat die jeugd niet meer op het verkeerde pad raakt.

Monday, 27 October 2014

Jan Rijpstra wordt nieuwe burgemeester van Noordwijk

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – De naam van de nieuwe burgemeester is bekend: Jan Rijpstra (59). De gemeenteraad ging maandag 27 oktober akkoord met de komst van de VVD-er Rijpstra naar ons dorp. Met dit besluit lijkt de bekrachtiging door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en uiteindelijk de koning zelf slechts een formaliteit. De nieuwe burgemeester mag op 17 december met zijn werk beginnen.
Rijpstra heeft een lange carriere achter zich en haalde in 2005 zelfs landelijke bekendheid. Ooit was hij gymnastiekleraar en hij begon zijn politieke carriere in 1988 als VVD-raadslid in Groningen. In 1994 trad hij toe tot de gemeenteraad van Meppel en nog datzelfde jaar werd hij lid van de Tweede Kamer. Dat bleef hij doen tot 1 augustus 2005; enkele maanden nadat hij burgemeester werd van de gemeente Tynaarlo. Hij kwam er openlijk voor uit, dat hij zijn kamerlidmaatschap verlengde tot na zijn vijftigste verjaardag, want dat was beter voor zijn wachtgeldregeling.
Al na drie jaar stopte Rijpstra ook met zijn burgemeesterswerk in Tynaarlo om in Zwitserland te gaan wonen. Zes jaar verder heeft Rijpstra genoeg gezien van het uitzicht op de Alpen en wil hij leiding gaan geven aan het kustdorp. De leden van de vertrouwenscommissie zijn zeer te spreken over Rijpstra. Voorzitter Taetske Visser noemt hem ‘een deskundig en gedreven, sportief bevlogen hartelijk persoon met gevoel voor humor. Hij heeft meer dan een vleugje authentiek leiderschap.’ Samen met de gemeenteraad, het college en de inwoners moet Rijpstra Noordwijk ‘zowel  economisch als maatschappelijk naar een hoger niveau tillen’, aldus Visser.

Monday, 20 October 2014

Piet blijft zwart

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – Op zaterdag 15 november is het zo ver; dan komt Sinterklaas met zijn zwarte pieten weer naar Nederland. Het afgelopen jaar was het hele land in rep en roer, want een volhardend groepje mensen bleef er maar op aandringen dat er voor de zwarte pieten geen plaats is. Als het aan deze zeurpieten ligt, maken die zwarte pieten gelijk rechtsomkeert en moet de goedheiligman al zijn cadeautjes maar zelf in de schoorstenen laten vallen.
Maar in Noordwijk zijn de zwarte pieten van harte welkom, zo laat Kees van Wijk, voorzitter van de Noordwijkse Ondernemers Vereniging (NOV) weten. De NOV organiseert ieder jaar de sinterklaasintocht en ook dit jaar blijft de traditie bestaan van de sint die met zijn zwarte pieten duizenden kinderen gelukkig maakt.
‘Zwarte piet blijft in Noordwijk gewoon zwart’, zo stelt Van Wijk. ‘We doen het op de traditionele manier, zoals we dat al tientallen jaren doen. Dat is ook in overleg met burgemeester en wethouders gedaan.’ De pieten zien er dus net zo uit als in voorgaande jaren, inclusief kroeshaar. Maar er is een minderheid  die daar last van heeft. Wordt er dan niet gekeken naar hun wensen? Van Wijk: ‘We houden onze ogen open. Maar er is op geen enkele manier iets tot ons gekomen vanuit de lokale inwoners van Noordwijk. Sterker nog; de signalen die ons bereikten, waren totaal anders. Overal kregen we te horen, dat we de sinterklaasintocht op de traditionele manier moeten doen.’
Dus malligheden als stroopwafelpieten, streepjespieten, testbeeldpieten en regenboogpieten zijn in Noordwijk niet te vinden? ‘We volgen de landelijke ontwikkelingen nauwgezet. We houden niet dogmatisch vast aan iets als de hele wereld het heel anders doet. Dit jaar doen we het op de traditionele manier.’

Sunday, 19 October 2014

Een beetje teveel van het goede

 
VOORHOUT – Maar liefst 63 verkeers-, reclame- en aankondigingsborden staan op en bij de rotonde die de Teylingerdreef verbindt met de Jacoba van Beierenweg. De logische vraag bij deze constatering is natuurlijk: zijn 63 borden niet een beetje veel om bij één rotonde te plaatsen? Bovendien: welke automobilist lukt het om al deze borden te lezen op het moment dat hij de rotonde passeert? Goede raad is duur, maar hier is een gratis tip aan de gemeente: in deze tijd van heftige bezuinigingen kan gemakkelijk een paar duizend euro bespaard worden op het onderhouden en schoonmaken van deze borden.

‘Dit is voorbarig, kil, harteloos en dom’

JOEP DERKSEN
OEGSTGEEST – Even dreigde wethouder Marien den Boer (CDA) te wankelen op de randen van de bestuurlijke afgrond. De voltallige gemeenteraad diende dinsdag 30 september een verkapte motie van treurnis in tegen hem. Deze werd pas ingetrokken, nadat Den Boer aangaf alle zaken in deze motie te ondersteunen. De wethouder had zichzelf in de problemen gebracht, doordat de gemeente in het openbaar stelde dat het zwembad Poelmeer op 1 januari 2015 moet sluiten. En deze conclusie kwam, nog voordat een rapport over de toekomst van Poelmeer afgerond was.
Het was verbijsterend om te zien hoe amateuristisch het voltallige college in deze zaak opereerde. Uit de politieke debatten bleek, dat noch de coalitiepartijen noch de oppositiepartijen op de hoogte gesteld waren van het collegevoornemen om het zwembad te sluiten. In Noord-Korea komt het landsbestuur wellicht weg met dit soort acties, maar in Oegstgeest is de gemeenteraad toch echt de baas, zo ondervond Den Boer.
Inspreker Pieter de Groot, regiomanager van Sportfondsen Nederland, sloeg de eerste nagel in de kist: ‘De gemeente heeft het zwembad de afgelopen zes jaar kapot gemaakt door achterstallig onderhoud en de verlammende besluiteloosheid. Wij zijn buitenspel gezet door het collegepersbericht; dit heeft grote sociale en persoonlijke consequenties voor de 34 medewerkers; laten we met elkaar in gesprek gaan.’
Fractievoorzitter Eelke van den Ouweelen (Lokaal) legde de vinger op de zere plek. ‘Er is sprake van een accuut liquiditeitsprobleem, maar ook een fors exploitatieprobleem. Vandaag kregen we te horen dat de exploitatie van het zwembad het college dwingt om het zwembad te sluiten per 1 januari 2015. Uit het niets wordt het bestaansrecht van deze medewerkers in gevaar gebracht. In welke realiteit leeft dit college? Dit is voorbarig, kil, harteloos en dom. Het is bestuurlijke histerie, paniekvoetbal en een vlucht naar voren.De kosten voor liquidatie zullen volgend jaar veel hoger zijn, dan wanneer je het zwembad nog een jaar open houdt. De gemeente heeft gefaald, was ernstig nalatig en bleek een onbetrouwbare partner.’
Raadslid Zwart (VVD) vond het collegevoorstel voor het sluiten van het zwembad ‘prematuur. De zwemmers in het dorp moeten weten dat je nog steeds in Poelmeer kunt zwemmen.’ Haar partij diende met bijna alle fracties een motie in, waarin het college werd opgeroepen met meerdere scenario’s te komen om Poelmeer open te houden. ‘De VVD wil het liefst een zwembad in Oegstgeest behouden, maar niet tegen elke prijs. Het college moet hoofd koel houden, anders kan een duik in Poelmeer geen kwaad.’
Raadslid Vos (D66) vond dat het college ‘een volstrekt gebrek aan respect’ had voor de raad en de mensen in het dorp die zich inspannen om het zwembad open te houden. ‘Het college stelt de raad voor een voldongen feit. Wie koopt er nu nog een abonnement met het bericht dat het zwembad dicht gaat?! Het voorstel loopt voor de muziek uit, is incompleet en slecht onderbouwd. Het is de raad die dit soort besluiten neemt en niet het college.’
Fractievoorzitter Tim van Tongeren (PrO): ‘We kunnen uitsluitend doen aan damage control. Er moet een extra raad komen en we moeten op stel en sprong een voorschot van Sportfondsen (103.000 euro, JD) terugstorten. Ik vind dat een bizarre gang van zaken. Het collegevoorstel is ontijdig, onjuist, onvolledig en getuigt van verwijtbare onverschilligheid.'
Zelfs het CDA ondersteunde de wethouder niet volledig. Fractievoorzitter Eibert-Jan van Blitterswijk vond het collegepersbericht ‘prematuur. De resultaten van de marktverkenning moeten we hier bij betrekken. De toon in het collegevoorstel komt niet helemaal lekker over. In de begrotingsbehandeling moeten we het hier over hebben.’ Raadslid Karin Rosdorff (LO) verzuchtte: ‘We zitten nu met de gebakken peren. Het college moet bij de begroting met een helder voorstel komen.’
In totaal waren er deze avond vijf schorsingen. Uiteindelijk zwichtte Den Boer voor de raadsdruk en hij zegde toe in november met een voorstel te komen over de toekomst van Poelmeer.  Hij liet weten een motie waarin het college werd opgeroepen het hoofd koel te houden ‘te omarmen’. De volgende dag stuurde de gemeente een persbericht de deur uit, waarin stond dat het niet zeker is dat Poelmeer op 1 januari 2015 gesloten wordt.

Russische roulette met rollator

 
JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – Achter de Praktijk voor Fysiotherapie is een gevaarlijke verkeerssituatie voor rollator-  en scootmobielgebruikers. De stoep heeft daar een hoge rand en er is maar één plek waar deze mensen met een loopbeperking van af kunnen. En laat dat nou precies midden in een onoverzichtelijke bocht zijn.
Een rollatorgebruiker heeft gemiddeld 15 seconden nodig om deze weg over te steken; meer dan genoeg tijd voor verschillende automobilisten of scheurende brommers om door de bocht te rijden. Voor de rollatorgebruikers is het daarom iedere keer weer een Russische roulette om de overkant veilig te bereiken.
Fysiotherapeut Ans Bros kaart deze kwestie aan en laat weten: ‘Zorg ervoor dat er bij de invalidenparkeerplaats twee stoepverlagingen zijn. Één aan de voorkant en één aan de zijkant van die invalidenparkeerplaats. Zo voorkom je, dat mensen in een onoverzichtelijke bocht moeten oversteken en bovendien vergemakkelijk je het in- en uitstappen van mensen met een beperking uit hun auto.'

Provincie duwt fusie niet door strot gemeenten

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – Commissaris van de Koning Jaap Smit liet zich tijdens het radioprogramma BoBizzNizz uit over de toekomst van de Bollenstreek. De 36 gemaakte afspraken tussen de bollendorpen kunnen best leiden tot één gemeente, aldus Smit. Maar een fusiedwang is op dit moment niet aan de orde.
De Commissaris van de Koning is wel voorstander van een fusie, maar hij hamert er in het openbaar niet zo op, zoals zijn voorganger deed. Hij vertelt: ‘Ik begrijp het verlangen naar zelfstandigheid. Ik maak onderscheid tussen de hang naar gemeenschapszin en de vraag of mensen enige  invloed hebben op wat er gebeurt. Die hang naar gemeenschapszin moet je niet verwarren met gemeente. Ik snap het verzet van een aantal mensen heel goed. Dit komt voort uit de gedachte “dit dorp moet blijven zoals het eeuwen is geweest”. Ik wil het niet door de strot duwen, maar kijk naar de kansen die je mist. Ik ben niet de persoon van 100.000-plus gemeenten. Zorg dat je de gemeenschapszin overeind houdt en benut de kansen die je krijgt. Als je die krachten niet bundelt, loop je een aantal kansen mis.’
Hij geeft een voorbeeld: ‘Je kunt allemaal je eigen detailhandel stimuleren, maar vervolgens creëer je concurrentie in eigen kring. Je kunt de zoveelste blokkendoos langs de snelweg neerzetten, maar zo eet je je centrum leeg. Moet de Bollenstreek wel allerlei nieuwe bedrijventerreinen willen? Dat is de vraag!’
De 36 samenwerkingsafspraken zouden heel goed tot één grote gemeente kunnen leiden, aldus Smit. ‘Als je 36 afspraken maakt, wat gaat over 80% van het budget; welke taken blijven er dan nog over om zelfstandig over te beslissen?’ Smit liet ook weten, waarom er de afgelopen jaren overal in de Bollenstreek waarnemende burgemeesters zijn geweest. Zij waren hier om politiek en bestuurders te laten nadenken over hoe het verder moet gaan. ‘Om het proces van onderop te stimuleren’, aldus Smit.
Dat draagvlak onder met name de bestuurders en de gemeenteraden is nodig, want volgens de Commissaris van de  Koning heeft de Provincie Zuid-Holland niet de macht om een gedwongen fusie op te leggen. En dat is maar goed ook, zo oordeelt Smit: ‘Willen we met elkaar in een klimaat leveren waar in sommige gevallen van bovenaf gedicteerd wordt?!’ Dat wil echter niet zeggen, dat de Provincie achterover gaat zitten met de billen op de duimen. Smit: ‘Men ziet hier heus wel dat de wereld niet stil staat. Maar soms moeten dingen zó urgent worden, dat mensen willen doorpakken. Er komt veel op de gemeenten af, zoals de decentralisaties; over vijf jaar zal de wereld er anders uitzien. Als provincie zullen we niet zeggen: ga uw goddelijke gang.’

Kopstukken gaan hard tegen hard

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – Het lijkt wel verkiezingstijd. De kopstukken van Puur Noordwijk en VVD rollen over elkaar heen en beschuldigen elkaar van alles wat mooi en lelijk is. De discussie ontstond op het moment, dat Joke van der Zanden in een openbare vergadering liet weten, dat VVD en CDA boter op hun hoofd hebben en dat zij onder druk was gezet om te stoppen met schrijven voor een lokale krant. De fractievoorzitters Taetske Visser (Puur Noordwijk), Roberto ter Hark (VVD) en Jan de Ridder (CDA) vertellen over wat zij van deze zaak vinden.
In een openbare brief oordeelt fractievoorzitter Taetske Visser dat de politieke partijen VVD, CDA en Noordwijk Zelfstandig ‘zeer hypocriet’ zijn. De drie partijen hadden in een raadsvergadering gepleit voor integriteit en objectieve journalistiek. Maar Visser liet weten, dat Van der Zanden door leden van de onderzoekscommissie ‘bestaande uit VVD, CDA en PvdA/GroenLinks’ onder druk was gezet om afstand te doen van haar werk als journalist. Van der Zanden stemde hier uiteindelijk mee in, omdat ze bang was dat ze anders niet als raadslid geïnstalleerd zou worden.
Volgens Visser schrijft Van der Zanden geen politieke stukjes, ‘maar doet ze verslag van publieke evenementen’. Het CDA zou van Puur Noordwijk ‘geëist’ hebben dat de journaliste/politicus zou stoppen met publiceren. Voor Visser is het duidelijk: ‘Een raadslid mag journalist zijn. Joke van der Zanden mag verslag doen van alle activiteiten in en buiten het dorp. Dus ook politieke. VVD en CDA zetten een mede-raadslid tot op de dag van vandaag schaamteloos onder druk om haar journalistieke werkzaamheden op te geven.’
De Ridder reageert hierop: Een voorbeeld van een artikel van Van der Zanden is het bekende politieke stuk ’ Mijn vader bouwt een zwembad’. Na enige discussie heeft mevrouw van der Zanden zelf besloten de passage freelance journalist door te halen en te voorzien van een paraaf. Ik wens dat mevrouw Visser (...) geen onbezonnen brieven vol feitelijke onjuistheden en stemmingmakerij verstuurd.’
Fractievoorzitter Roberto ter Hark is laaiend. ‘Helaas heeft Visser niet het politieke fatsoen kunnen opbrengen om op een raadsdebat te wachten, alvorens een eenzijdig en vol met feitelijke onjuistheden open brief de wereld in te sturen. Het is ons allen bekend dat het raadslid ook politiek gerelateerde stukken heeft geschreven. De onafhankelijkheid van de journalist (die politiek actief is, red.) over gemeentelijk beleid bestaat niet. De journalist is onderdeel van het bestuur en keurt in die zin zijn eigen vlees.’
Ter Hark vindt het ‘onbegrijpelijk’ dat Puur Noordwijk het goed vindt dat een raadslid ook journalist kan zijn en hij beschuldigt de partij van een ‘dubbele moraal’. ‘Temeer van een partij die het onwenselijk vond dat een betrokken Noordwijker, tevens journalist, lid werd van een referendumcommissie die op geen enkele manier beslissingsbevoegdheid kent.’

Wisselende criminaliteitscijfers

JOEP DERKSEN
STREEK – Het aantal woninginbraken is in Lisse en Hillegom het afgelopen jaar flink gedaald. In Noordwijkerhout is er echter een stijging van dit soort criminele activiteiten. In de eerste acht maanden van dit jaar werd er in Lisse en Hillegom 32 en 49 keer ingebroken. Vorig jaar was dat over diezelfde periode respectievelijk 47 en 66 keer. In Noordwijkerhout steeg het aantal inbraken van 33 naar 47.
Die stijging is met name te wijten aan het hogere aantal bedrijfsinbraken, zo laat Teamchef politie van het gebied Lisse, Hillegom en Noordwijkerhout Peter Koot weten. Maar de cijfers moeten volgens hem wel ‘in perspectief’ bekeken worden. ‘In 2012 vonden er in dit dorp veertig bedrijfsinbraken plaats en vorig jaar was dat gedaald naar 22. Nu zijn er 18 inbraken geweest in de +eerste acht maanden van het jaar: dat is vergelijkbaar met de inbraakcijfers van de jaren 2011 en 2012.’ Over het algemeen is het aantal woninginbraken gedaald en dat komt volgens Koot door verschillende acties, zoals het ‘Witte voetjes project’, het project ‘Waaks in Elsbroek’, waarbij hondenbezitters gevraagd wordt alert te zijn, en extra toezicht op hot spot plekken. De stijging van het aantal woninginbraken in  Noordwijkerhout heeft volgens Koot vooral te maken met de stijging van het aantal woninginbraken in vakantiewoningen. Een werkgroep denkt na over de vraag hoe de veiligheid daar kan worden verbeterd.
Bij bedrijvenpark ’s  Gravendam is een werkgroep actief om te kijken wat ze aan die bedrijfsinbraken kunnen doen. Een clubje mensen heeft zich verenigd onder de initiatiefgroep ‘Keurmerk Veilig Ondernemen’: zij denken na over het invoeren van cameratoezicht en verhogen van surveillance. Koot, die op 1 januari  zijn functie verruilt met zijn Katwijkse collega: ‘Daarnaast doen we “hotspot surveillance”, waarbij het lokale team dagelijks in de gaten houdt waar (bedrijfs)inbraken zijn. Op die plekken verhogen we het toezicht.’
In Hillegom zijn dit jaar minder meldingen van jeugdoverlast: 145 in plaats van 163. Maar de jeugd zorgt  in Lisse (157 meldingen in 2014 en 92 meldingen in 2013) juist we voor meer overlast. Hetzelfde geldt voor Noordwijkerhout, waar het aantal meldingen is gestegen van 50 naar 74. Koot: ‘De stijging van jeugdoverlast in Lisse is bijna geheel te wijden aan de overlast rondom jongerencentrum De Greef. Er zijn inmiddels ook gesprekken gevoerd met jongeren en de politie houdt er verhoogd toezicht om de overlast in te perken.’ 
Noordwijkerhout scoort wel beter waar het gaat om ‘huiselijk geweld’. Hier zijn minder meldingen van binnengekomen bij de politie; slechts 12 in totaal. In Lisse en Hillegom steeg het aantal meldingen huiselijk geweld naar respectievelijk 21 en 28 gevallen.
In Lisse worden minder zakken gerold (daling van 42 naar 31 gevallen), terwijl in Hillegom het aantal zakkenrollen juist stijgt van 6 naar 14. Noordwijkerhout blijft hier gelijk staan op tien gevallen. Koot waarschuwt: ‘Slachtoffers zijn vooral oudere dames. In 2014 was er zelfs een slachtoffer van 101 jaar!’ Wel stijgt het aantal fietsendiefstallen in Noordwijkerhout; van 29 naar 39. In Hillegom (van 87 naar 72) en Lisse (van 80 naar 48) is juist een verlaging te zien. Winkeldiefstallen zjin in Lisse meer dan gehalveerd (van 49 naar 20) en in Hillegom juist met 50% gestegen (van 12 naar 18). Noordwijkerhout meldde een lichte daling van 15 naar 13 over de eerste acht maanden.

Noodkreet huurders Poelhuys

JOEP DERKSEN
LISSE – Het is niets minder dan een noodkreet. Het water staat veel verenigingen die gebruik maken van ’t Poelhuys tot aan de lippen. Officieel zijn de huren niet veel hoger, maar door het uiterst strenge beleid van BESCAL stijgen de kosten toch enorm. Gert de Bruin, voorzitter van G.S.C. De Poel, Dick Schopman, voorzitter van de Bridge Club Lisse en Ben Stroombergen, man van het eerste uur van ’t Poelhuys, roepen om hulp van de politiek.
Wanneer een vereniging een activiteit van twee uur organiseert, moet sinds de intrede van BESCAL al gauw een half dagdeel betaald worden. Want niet alleen moet geld gelapt worden voor de tijd dat de activiteit plaatsvindt, de huurteller begint te lopen, zodra de eerste stoel wordt klaargezet. Veel verenigingen hebben al tientallen jaren een eigen kast (gratis) tot hun beschikking, om hun spullen in te bewaren. Daarom hoeven de (meest oudere) vrijwilligers niet wekelijks allerlei zaken heen en weer te slepen. Maar ook hier vraagt Bescal geld voor. Zelfs de kinderdisco is niet meer veilig; vanaf komend jaar eist BESCAL dat hier 25 euro aan ‘Buma Sena’ (Buma Stemra, JD) kosten voor betaald worden.
De prijzen voor de drankjes zijn ‘marktconform’ geworden. Dus moeten de mensen, van wie velen een inkomen rond het sociaal minimum hebben, bijna 2 euro voor een cappuccino betalen. Een rondje uitdelen gebeurt vrijwel niet meer en zelfs nemen mensen hun eigen drinken mee. Na afloop wordt er niet meer nageborreld, zo laten de drie mannen weten. ‘Dat wijntje drink ik thuis wel, zo vinden de meesten’, aldus  Stroombergen
In juni kreeg het gemeentebestuur al een brief van G.S.C. de Poel, waarin om hulp gevraagd werd. Door de hogere huurprijzen (‘soms met 200%’) en gestegen consumptieprijzen zijn er al leden gestopt, omdat zij dit niet meer konden betalen. De Bruin: ‘De huurprijzen van de zalen zijn zo hoog, dat wij met onze activiteiten niet meer uitkomen. We lijden dusdanig verlies, dat het er aan zit te komen, dat wij de vereniging moeten opheffen.’
Stroombergen ziet het met pijn in het hart gebeuren: ‘We gaan naar de kloten; het is niet meer te betalen voor de toneelvereniging en schaakclub. BESCAL maakt het hier kapot.’ Het personeel van BESCAL dat in ’t Poelhuys  de taken uitvoert, kan er niets aan doen, zo informeert Stroombergen: ‘Zij doen hun best. Maar iedere keer staat er een ander achter de bar. Ze kennen de mensen niet.’ De Bruin vult aan: ‘Theoretisch zijn de huurprijzen gelijk, maar je moet voor alles betalen: kasten, discomeubels, verlichting; het is een verkapte huurverhoging.’
Schopman: Het Poelhuys is opgericht als een sociaal-cultureel centrum, een buurtcentrum. De bridgeclub, schaakclub, het Filmhuis en de toneelvereniging zijn allemaal ontstaan uit het Poelhuys. Met het stijgen van de huren komt het verenigingsleven in de knel.’ De Bruin: ‘Wat er nu gebeurt is een voorbeeld van vereniginkjes wegpesten. Als er een commerciële huurder meer betaalt voor een zaal, moeten we verkassen. Met als gevolg dat niemand op komt dagen bij onze activiteit.’ De mannen vrezen voor het voortbestaan van ’t Poelhuys. De Bruin: ‘Floralis komt er; daar wordt twee ton per jaar op toegelegd, terwijl er al teveel accommodaties zijn. Een leegstroom van ’t Poelhuys dreigt. Op het BESCAL-kantoor zit zo’n vier man aan personeel, terwijl een ambtenaar de afspraken voor een tijd van twee uur per week in kan vullen en één technisch beheerder kan zorgen voor het onderhoud. De Bruin concludeert: ‘Een BESCAL die op deze manier tewerk gaat, moet worden opgeheven.’ Stroombergen en Schopman beamen dit hartgrondig. Wethouder Adri de Roon (D66) laat weten: ‘BESCAL voert voor de gemeente Lisse beleid uit. In november zullen we BESCAL evalueren.’