Monday, 28 July 2014

Column

Regeltjes
Dat burgerparticipatiegedoe is eigenlijk al jaren aan de gang. Mensen helpen elkaar al sinds het ontstaan van de mensheid; we zijn immers kuddedieren. Overal om ons heen zijn voorbeelden van inwoners die anderen de helpende hand uitsteken. Of het nu gaat om vrijwilligers bij de sportvereniging, mensen die zwerfvuil opruimen of inwoners die hun eigen straatje schoonvegen en daar het groen onderhouden.
Maar nu heeft de overheid dus ook ontdekt, dat veel overheidsdiensten – gratis – gedaan kunnen worden. Waarom zou je veel geld uitgeven aan groenonderhoud, als de omwonenden dat zelf ook kunnen? Het grote gevaar is echter, dat gemeenten het burgerparticipatie zien als middel om geld  te besparen. En dan zijn er nog voorbeelden van de regeltjes, die het enthousiasme van vrijwilligers grondig aan gort helpen. Ieder jaar worden honderden kinderen vermaakt door de Vakantiekinderweek ’77 Leimuiden en de Vakantiespelen Alkemade en bij beide organisaties is het huttenbouwen een van de hoogtepunten. Tot 2009 kon het hout gewoon verbrand worden en de kinderen genoten intens van het vreugdevuur. Maar terwijl in Azië, Zuid-Amerika en Afrika de steenkolenverbrandingsovens driftig staan te paffen, mag  zo’n vreugdevuur niet meer vanwege de milieubelasting. Dus moet het hout afgevoerd worden naar de gemeentewerf. De gemeente komt de vrijwilligers wel tegemoet door de helft van de kosten hiervoor op zich te nemen, maar dat betekent wel dat de vrijwilligers opdraaien voor de overige circa 1.250 euro. Dus moet er veel energie gestoken worden in het vinden van sponsoren die dat bedrag willen ophoesten.
Een eenvoudige oplossing is natuurlijk om het hout te versnipperen. Dat is mogelijk, zeker wanneer de spijkers verwijderd worden. Ook wethouder Yvonne Peters leek dit een oplossing te zijn, immers; de houtsnippers kunnen weer gebruikt  worden als valbrekers onder schommels en de gemeente spaart zich de kosten uit voor het deels sponsoren van de houtafvoer en –verbranding. Maar een dergelijk voorstel moet wel van de betrokkenen komen, zo liet de wethouder weten. ‘Het initiaitief tot een andere mogelijkheid voor de houtverwerking ligt niet bij ons. Maar ik zeg niet op voorhand “nee” als het hout bijvoorbeeld ook versnipperd kan worden’, aldus Peters. Deze bal ligt dus bij de vrijwilligers.
Joep Derksen

No comments:

Post a Comment