Monday, 28 July 2014

Oneerlijke verdeling bouwleges

KAAG EN BRAASSEM – Vaak zijn ambtenaren veel uren kwijt aan het controleren of bouwwerkzaamheden voldoen aan de regels. En bij een beetje ingewikkeld geval, lopen die kosten hoog op en worden ze niet volledig gedekt door de leges die de aanvragen hiervoor betaald.
Deze informatie verstrekte een ambtenaar woensdag 9 juli tijdens een informatieavond over Ruimtelijke Ontwikkeling, naar aanleiding van een vraag van gemeenteraadslid Ton van Velzen (VVD). Met de legesopbrengsten als geheel kan de gemeente de kosten dekken, maar dat betekent wel dat de inwoners die een ‘eenvoudige’ bouwaanvraag doen, relatief meer betalen voor minder ambtelijk werk. ‘Er zijn  per jaar vijftig tot honderd aanvragen voor een bestemmingsplanwijziging’, aldus de ambtenaar. ‘Met 350 euro als kostendekking kom je niet zo ver; daar kun je maar een paar uur voor werken. Als een aanvraag ingewikkkelder is, ben je meer geld kwijt. We hebben wel eens overwogen om categoriën te maken, maar dan moeten we de aanvrager soms 1.000 euro in rekening brengen. De leges als geheel zijn kostendekkend, maar niet op elk product.

No comments:

Post a Comment