Monday, 28 July 2014

Woningbouwplannen niet ter inzage

RIJNSATERWOUDE – Het college van burgemeester en wethouders stemt in met het voorontwerp van de ontwikkeling van het perceel Herenweg 69a. Dit moet een woningbouwlocatie worden, waar óf een woning van 200 m2, óf twee woningen van elk 140 m2 mogen komen. Wethouder Yvonne Peters (VVD) liet vorige week weten; ‘Het moet wel passend zijn bij de omgeving, dus er mogen geen hoge flatgebouwen komen.’ Opvallend is, dat het plan niet ter inzage wordt gelegd, ook al is het draagvlak van de omwonenden niet bekend. Een ambtelijk stuk lat hierover weten: ‘Gezien het beperkte plan en de zomervakantie is het weinig zinvol het voorontwerp te inzage te leggen.’

No comments:

Post a Comment