Monday, 28 July 2014

Wateroverlast niet aangepakt

JOEP DERKSEN
KAAG EN BRAASSEM – De bewoners van de Drechtdijk nummers 80 tot en met 88 zuchten al maanden onder de gevolgen van wateroverlast. Toch wordt er niets aan gedaan; het Hoogheemraadschap van Rijnland voert de noodzakelijke maatregelen niet door en de gemeente wil eerst ‘juridische problemen’ over een recht van opstal uit de weg hebben.
Fractievoorzitter Petra van der Wereld (SVKB) stelde deze kwestie aan de orde tijdens het politiek forum van maandag 14 juli. Volgens de omwonenden heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland onder meer toegezegd om een greppel te graven en de schuur en tuin schoon te maken. Ze stelde hierover: ‘Mensen willen antwoord op hun vragen en eisen dat het beloofde werk ook wordt gedaan. Ik vind dit heel beschamend. We moeten druk zetten op het Hoogheemraadschap, zodat dit aangepakt wordt.’
De overige forumleden waren het hier mee eens, maar wethouder Harry van Schooten (SVKB) liet weten, dat ook de gemeente verantwoordelijkheid draagt. Een deel van het gebied is namelijk eigendom van Kaag en Braassem. De gemeente is met bewoners daar in gesprek over ‘het regelen van een recht van opstal’. Van Schooten: ‘Maar hier is onderling nog wat verschil van mening over. Dit is een juridisch probleem wat wij moeten zien op te lossen. Om echte oplossingen (voor de wateroverlast, JD) te vinden, moet een recht van opstal worden gevestigd en alle omwonenden moeten daar mee instemmen. Als ze dat niet doen, kan het recht van opstal niet worden gevestigd. Ik kan dan niet voorzien of alle maatregelen tegen de wateroverlast genomen kunnen worden.’ De wethouder  zegde wel toe dat hij op korte termijn hiermee aan de slag ging. Van der Wereld hield de druk er op: ‘Zet met een paar bakstenen zware druk op het Hoogheemraadschap.’

No comments:

Post a Comment