Wednesday, 30 July 2014

Idee voor nieuwe werkgroep

KAAG EN BRAASSEM – Wethouder Harry van Schooten wil de nieuwe werkgroep ‘Ruimtelijke Ordening en Leefomgeving’ opzetten. Deze werkgroep moet ervoor zorgen dat de gemeenteraad kan ‘sparren’ over wat het college doet. De wethouder laat hierover weten: ‘Ik probeer om mensen in een vroegtijdig stadium te betrekken bij hun leefomgeving, maar wil ook de raad meer meenemen in de ontwikkelingen die gaande zijn. In die werkgroep kunnen we samen bespreken wat er gedaan kan worden. Bovendien kan ik als wethouder erachter komen, wat anderen ervaren.’

No comments:

Post a Comment