Monday, 28 July 2014

Hemelpoort gesloten voor raadsleden

Volgens fractievoorzitter Van Belzen (SGP/ChristenUnie)
JOEP DERKSEN
NIEUWKOOP – Is het toegestaan om je medepolitici te bedreigen, ook al gaat het om een – voor velen - fictief uitgangspunt? Fractievoorzitter Elias van Belzen (SGP/ChristenUnie) liet tijdens de gemeenteraadsvergadering weten, dat alle politici die vóór de zondagsopenstelling zouden stemmen, hun plaats in de hemel zouden opgeven. Het lukte hem om de voltallige raadszaal stil te krijgen.
Voorafgaand aan de discussie over het raadsvoorstel van de zondagsopenstelling was eigenlijk al duidelijk, dat de uitkomst een gelopen koers was. Met uitzondering van de SGP-ChristenUnie kon iedere partij er mee instemmen dat winkeliers zelf mogen bepalen op welke dagen ze open zijn. Zelfs het CDA stemde hier in meerderheid mee in; als ze dat niet zouden doen, dan dreigde een meerderheid van de politieke partijen de zondagsopenstelling te verruimen naar de zondagochtenden. Door de voorstemmen van het CDA (met uitzondering van raadslid Arie van Wijk) blijven de zondagsopenstellingen ‘beperkt’ tot de periode tussen 12:00 uur en 19:00 uur.
De VVD vroeg de raadsleden om hun voorstemmen ‘zodat ondernemers kunnen laten zien dat zij het vertrouwen waarmaken. Er komen geen transporten op zon- en feestdagen.’ De MPN/PN wilde de openingstijden zelfs vervroegen naar 11:00 uur, maar kreeg hier geen meerderheid voor. Van Belzen hield het meest vurige pleidooi in zijn politieke carriere: ‘De leefbaarheid van de kernen komt onder druk door de openstellen van de zondagen. De omwonenden hebben er last van. Het personeel krijgt het lastig als zij op zondag niet willen werken. Ik citeer nu uit de tien geboden: als u voor stemt, wordt u de toegang tot het rijk der hemelen ontzegd.’
Een paar momenten lang was het doodstil in de raadszaal. De bliksemflits kwam er echter niet. Uiteindelijk nam fractievoorzitter Marco Oehlenschläger (D66 het woord) en hij stelde dat Van Belzen een gebrek aan respect had. ‘U wilt ons achterlaten met een gevoel van schuld, dat we een verkeerd besluit nemen. Ik vraag u naar me te luisteren als het gaat om respect voor mensen in de Nederlandse samenleving. Er zijn mensen die geloven, niet geloven en verschillende geloven hebben. Sommigen beleven dat op vrijdag, anderen op zaterdag en anderen op de zondag. U wilt dat wij slechts rekening houden met slechts één van die aspecten van de samenleving. U mag ook wel eens dankbaar zijn, dat [de ongestoorde kerkgang] uit respect voor uw geloof nog steeds mogelijk gemaakt wordt in een samenleving waarin dat niet meer vanzelfsprekend is.’
Van Belzen was niet overtuigd: ‘Je moet je naaste lief hebben als jezelf, maar God komt eerst; hem moeten we dienen boven de naasten. De zondag is een rustdag. Ik wil u hoeden voor schuld richting ondernemers, omwonenden, winkelpersoneel en het Christeelijk deel van de bevolking dat prinicipieel tegenstander is van de koopzondagen. U bent door God gekozen in deze raad. Deze goede God biedt ook vergeving en ik roep u op om die vergeving te zoeken.’ Raadslid Berry Dors (MPN/PN) greep naar de microfoon en riep: ‘Ik ben niet door God gekozen in de raad, maar door de inwoners van deze gemeente!’ Hierna volgde de stemming over het mogelijk maken van de koopzondagen en de voltallige raad stemde voor, met uitzondering van de raadsleden Van Belzen en Van Wijk. Wethouder Trudy Veninga (CDA) was blij: ‘Yes, na een jaar van onderzoek, discussie en debat is een besluit genomen over koopzondagen. Iedere zondag van 12:00 uur tot 19:00 uur mag de winkel open.’ Ook supermarkt Jumbo Nieuwkoop stak haar blijdschap niet onder stoelen of banken en liet na het raadsbesluit via Twitter weten: ‘Vanaf heden zijn we elke zondag geopend van 12:00 uur tot 18:00 uur.’

No comments:

Post a Comment