Wednesday, 30 July 2014

Werkzaamheden tóch in broedseizoen uitgevoerd

‘Hoe kan dit?’
NOORDWIJK – Wat gebeurt er wanneer wél zienswijzen worden ingediend voor de werkzaamheden in de Hoogewegpolder? Worden alle werkzaamheden die tot nu toe gebeurd zijn teruggedraaid?’ Deze vragen stelde gemeenteraadslid Bernadet Smit (Lijst Salman Noordwijk) vorige week aan het college van burgemeester en wethouders. Ze maakt zich zorgen, dat het inspraakproces niet volgens de regels verloopt.
In de Hoogewegpolder wordt na afloop van het broedseizoeen een gastransportleiding aangelegd. De eerste werkzaamheden zijn al midden juni begonnen, volgens Smit. Maar de eigenaren van de grond werden pas op 3 juli over die werkzaamheden geïniformeerd. ‘Hoe kan het zijn, dat er door de aanvrager al werkzaamheden zijn verricht, terwijl hiervoor geen omgevingsvergunning is verleend?’, aldus Smit, die ook laat weten: ‘De werkzaamheden zouden pas in augustus starten in verband met het broedseizoen. Nu blijkt dat de werkzaamheden al medio juni zijn gestart, dus  tijdens het broedseizoen! Dit geeft ook schade aan de natuur. Hoe kan dit?’ Het college van burgemeester en wethouders heeft enkele weken de tijd om deze vragen te beantwoorden.

No comments:

Post a Comment