Wednesday, 30 July 2014

College houdt druk op asbestsloper

WOUBRUGGE – Een eigenaar van een gebouw aan de Kruisweg heeft twee lasten onder dwangsom en één last onder bestuursdwang aan zijn broek hangen. De gemeente heeft een ‘ernstig vermoeden van het op ondeskundige wijze saneren van asbesthoudende materialen’. Doel van dit collegebesluit is dat de eigenaar de gebouwen aan de Kruisweg laat renoveren. Deze zaak is voorgelegd aan de onafhankelijke commissie voor de bezwaarschriften, maar die oordeelde dat de bezwaarmaker ‘niet ontvankelijk’ was.  In maart werd de Kruisweg 2-6B volledig afgezet. Toenmalig wethouder Jan Uit den Boogaard liet indertijd wetenn: ‘De eigenaar is zonder sloopvergunning gaan slopen en heeft asbesthoudend maeriaal afgevoerd. Er is een algeheel verbod op het terrein, om dat te betreden en daarmee is het een strafrechtelijk traject geworden. Als de eigenaar verder wil slopen, moet er een saneringsplan komen.’

No comments:

Post a Comment