Monday, 30 June 2014

Hondenbelasting verdwijnt

HILLEGOM – De door veel hondenbezitters vervloekte hondenbelasting wordt afgeschaft. Dit voorstel van de BBH werd donderdag 12 juni aangenomen door een meerderheid van de gemeenteraad. En hiermee is een verkiezingsbelofte van de BBH en de VVD ingelost. Vanaf 1 januari 2015 hoeven de hondenbezitters geen cent hondenbelasting meer te betalen. Hiermee vervalt overigens ook het argument voor de hondenliefhebbers, dat ze de hondenpoep niet meer hoeven op te ruimen ‘omdat ze toch belasting betalen’.

Gemeente schuift belastingnadeel af

HILLEGOM – Alle ondernemers en eigenaren van niet-woningen moeten gaan meebetalen aan het verlies van belastinginkomsten (Onroerend zaakbelasting) door de leegstaande panden. Dit amendement van D66 werd donderdag 12 juni aangenomen door de gemeenteraad. Wanneer panden niet verhuurd worden, hoeven de eigenaren minder onroerend zaakbelasting te betalen en dat scheelt de gemeente 50.000 euro per jaar.
De politiek vindt, dat die kosten niet voor de gemeente moeten zijn. Daarom is besloten dat dit tekort gecompenseerd moet worden door een extra heffing op de OZB voor alle eigenaren en gebruikers van niet-woningen. Om het leed een beetje te verzachten, wordt dit jaar geen inflatieverhoging toegepast, maar al met al houdt de gemeente er toch nog 9.000 euro aan over. Bovendien is de kans groot, dat vanaf volgend jaar die inflatiecorrectie (een ander woord voor verhoging) wél wordt doorgevoerd.

Honden ook aangelijnd in buitengebied

Hillegom – Het college van burgemeester en wethouders wil geen losloopplaatsen voor honden in het buitengebied. Wethouder De Jong stelde vorige week: ‘Die losloopplaatsen zijn niet mogelijk, want vaak is er sprake van fietssuggestiestroken en een weg; het loslopen van honden is niet wenselijk.’ Hij reageerde hiermee op een pleidooi van fractievoorzitter Anita van Vliet (GroenLinks) voor de komst van die losloopplaatsen.

Friday, 27 June 2014

Bas Brekelmans wethouder in Teylingen

JOEP DERKSEN
TEYLINGEN – Nadat wethouder Leo van der Zon zijn functie opgaf, meldden veel mensen zich aan om diens plaats in te nemen. Niet geheel verrassend is het Bas Brekelmans geworden, die het wethoudersstokje mag overnemen. Anderhalf jaar geleden was Brekelmans nog wethouder in Lisse en maakte hij een overstap naar Noordwijk. De VVD in die plaats zakte bij de gemeenteraadsverkiezingen echter van 6 naar 2 zetels en de partij viel buiten het college.
Na een maand als ambteloos burger doorgebracht te hebben, wordt Brekelmans (47) nu dus wethouder Ruimte, Economie en Sport in Teylingen. Fractievoorzitter Marlies Volten is blij met de keuze: ‘Bas is een echte Bollenstreker; hij heeft veel ervaring in de regio en ook met deze portefeuille.’
Brekelmans zelf is ook heel enthousiast: ‘Ik heb veel zin om te beginnen. Teylingen is een gezellige en mooie gemeente en ook een belangrijke speler in de Bollenstreek en daarbuiten. Ik dank de VVD afdeling voor het vertrouwen in mij en wil snel aan de slag met de ondernemers, inwoners en verenigingen om Teylingen en de regio nog meer op de kaart te zetten.’ De aankomend wethouder gaat zich ook bezig houden met de doorstroming op de woningmarkt. De gemeenteraad stemt 3 juli over de benoeming.

Monday, 16 June 2014

‘Gooi die Hobaho plat!’

LISSE – Het buurtplatform voor de inwoners van het centrum werd door dertig mensen bezocht. Zij werden twee uur lang met verschillende presentaties geïnformeerd over de bouwplannen in de buurt, ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en andere lokale initiatieven.
Wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) heette de aanwezigen van harte welkom en vertelde dat deze bijeenkomst ook bedoeld was om de mening van de aanwezigen te horen. ‘We willen gebruik maken van uw kennis en kunde, dan hoeven we niet meer zoveel dure bureau’s in te huren.’ Deze avond was het echter voornamelijk eenrichtingsverkeer van de sprekers richting de toehoorders.
Zo was er een korte presentatie over de plannen van het verhuizen van de Josephschool naar de locatie van de MVO Lucia, maar hier zijn nog geen details over bekend. Ambtenaar Leo Mes ging wel dieper in op de plannen voor het project De Factorij (het voormalige Raadhuispleinplan, JD). Zo worden er in de aangepaste plannen maatregelen genomen om de veiligheid van de leerlingen van de Akker te verzekeren, op het moment dat ze van en naar school gaan.
Horsman wil in de tweede helft van 2015 beginnen met de eerste fase van de bouw; dan moeten 24 sociale woningen, vier stadswoningen én de nieuwe Voorhof gerealiseerd worden. Een half jaar later moet de tweede fase van de bouw van start gaan; dan worden nog eens dertien koopappartementen gerealiseerd en wordt de voormalige showroom (waar nu Plan 4 in zit, JD) verbouwd.
De toehoorders kregen ook impressiefoto’s te zien van Floralis, het project waarbij een theater, 34 sociale koopappartementen, twintig rijwoningen en drie stadwoningen worden gerealiseerd. Dit moet allemaal aan in de loop van 2016 klaar zijn. Vanuit het publiek gaf Ina Kortekaas haar mening: ‘Gooi die Hobahohal plat en ga er parkeerplaatsen van maken! Wij wonen daar al zo lang. Het is al jaren beloofd dat er wat mee gaat gebeuren, maar er wordt niets gedaan. We ergeren ons aan dat zooitje, want je breekt je benen op al die stoepjes.’
Ruigrok reageerde hierop: ‘Dit terrein is niet van de gemeente, maar privé eigendom. Wel geeft dit college extra aandacht aan het ontwikkelen van de Hobaho en Dever-Zuid. Voor de Hobaho gaan we dit jaar de opties bekijken om die plannen in beweging te krijgen. Daarna gaan we aan de slag met de voorbereidingen voor de ontwikkelingen van Dever-Zuid.’
Paul Zwetsloot van www.lisseduurzaam.nl wees de centrumbewoners er nog op, dat zij heel wat kunnen doen aan hun gas- en elektriciteitsverbruik. In de afgelopen vijf jaren is het gasverbruik in dit gebied met 1% gedaald en het elektriciteitsverbruik met 4% toegenomen. Dat is een slechte score in vergelijking met wijken als Meerenburg (8% minder gas en 4% minder elektriciteit) en de Poelpolder (13% minder gasverbruik, maar wel 4% meer elektriciteitsverbruik). Na praatjes over de Family Factor en een ‘Hoera-erlebnis’ van Joost Kok was het tijd om de avond af te sluiten. Tiny de la Porte vond het ‘een geweldige avond. Alleen raakte dat Hoera-verhaal kant noch wal. Wat heeft die man nou eigenlijk verteld, want je probeert altijd al goed te zijn voor de mensen.’

Plannen voor Nieuwe Havenkwartier

LISSE - Op het Hobahoterrein komen 92 appartementen, waaronder ongeveer 45 huurappartementen en 45  eengezinswoningen. Woningbouwcorporatie Stek gaat de huurappartementen beheren. Stek ondertekent dinsdag 10 juni samen met vastgoedontwikkelaar Provast en de gemeente een intentieovereenkomst om dit schetsplan voor het gebied ‘Nieuwe Havenkwartier’ te realiseren. De komende maanden gaat ProVast de plannen verder uitwerken, waarna de gemeenteraad nog haar goedkeuring moet geven. Maar nu al is duidelijk, dat het eindresultaat totaal anders wordt, dan de oorspronkelijke bouwplannen in 2008. Toen werd nog gedacht aan een parkeerkelder van 540 plaatsen, een ondergrondse supermarkt en veel, heel veel appartementen.

Flesmob voor duurzame scholen

 
JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – Het was dinsdag 3 juni groot feest bij de basisscholen VSO Het Duin en De Duinpieper. Niemand minder dan wethouder Marie-José Fles startte de energievoorziening van de tachtig zonnepanelen die op de daken van de schoolgebouwen liggen. Hiermee zijn deze scholen de eerste gebouwen in Noordwijk, die stroomneutraal gebruikt worden. Ter ere van deze mooie mijlpaal tracteerden de kinderen de wethouder op een echte flashmob, die vanwege de komst van de wethouder Duurzaamheid ook Flesmob genoemd werd.
Als het aan de wethouder ligt, zo liet ze weten, komen er de komende vier jaren nog veel meer van dit soort mooie voorbeelden op het gebied van duurzaamheid. ‘We willen zorgen dat alles in 2030 energieneutraal is. Dit zijn de eerste twee scholen en we willen ervoor zorgen dat velen hen volgen.’ De aanschaf van zonnepanelen kost nogal wat en de gemeente heeft hierbij een handje geholpen. Dan gaat het om een garantstelling voor de zonnepanelendistributeur Slim Opgewekt en ook kan de school tegen een gunstig rentetarief geld lenen bij de gemeente, waarna dit bedrag binnen zo’n vijftien jaar moet worden terugbetaald.
Fles kijkt naar de panelen en zegt blij: ‘Ik ben heel trots hier te mogen staan. Jullie zijn een fantastisch voorbeeld voor heel Noordwijk. Alle scholen, organisaties en instellingen zouden zonnepanelen op hun dak moeten hebben.’ Nadat de zonnepanelen symbolisch waren aangezet, tracteerden de schoolkinderen de wethouder op een echte flashmob op de muziek ‘Happy’. En de wethouder? Die deed gewoon mee en swingde minutenlang met de jeugd.

Ondernemers houden politiek in de gaten

NOORDWIJK - De NOV gaat zich actiever bezighouden met de politieke ontwikkelingen en NOV-bestuurslid Stephan Stokkermans staat aan de basis van dit proces.
Hij vertelt hierover: ‘We zetten een ‘Politiek Allerterings Systeem’ op.’ Ah, een ‘PAS’? ‘Dat is geen sexy naam; over die afkorting moeten we nog nadenken. Maar met dit systeem willen we de ondernemers er op wijzen dat de politiek grote invloed op hen heeft. Bijvoorbeeld waar het gaat om de reclamebelasting. We willen onze eigen leden activeren. We willen niet dat ondernemers één minuut voor twaalf geïnformeerd worden over bepaalde zaken. Dan gaan mensen krampachtig reageren. Een groep ondernemers gaat de politieke ontwikkelingen juist vanaf het begin van het proces in de gaten houden. Dit gaan we onder meer doen met behulp van discussies via de sociale meida. Zo voorkom je dat je (als NOV, JD) uiteindelijk in situaties komt, dat je in twee keer twee uur sessies met de politiek blijkbaar beleid hebt gemaakt.’

Pleidooi voor Ondernemersfonds

 
‘Regiomarketing moet onderdeel worden van Noordwijk Marketing’
JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – Samen met Monique Beuk en Nico Stokman is Stephan Stokkermans (Grand Hotel Huis ter Duin) bestuurslid geworden van de Noordwijkse Ondernemers Vereniging (NOV). De NOV heeft grootse plannen en Stokkermans is één van de bestuursleden die deze plannen gaat uitwerken. Hij neemt deze functie op zich naast zijn voorzitterschap van de KHN (Koninklijke Horeca Noorwijk). Het wordt tijd dat de negatieve beeldvorming over ondernemers anders wordt, zo vindt Stokkermans.
‘De Noordwijkers mogen trots zijn op hun ondernemers. De kracht van de destinatie Noordwijk is voortgekomen uit ondernemers die er zaten. Als Pické en Tappenbeck niet het besluit hadden genomen om Noordwijk te ontwikkelen van een vissersplaatsje naar een badplaats zou ons dorp er heel anders hebben uitgezien. Voor een dorp van 25.000 inwoners zijn we een van de best geoutilleerde dorpen, met een theater, hotels en een spiksplinternieuw zwembad. Dat komt niet omdat we een slaapdorp zijn’, aldus Stokkermans.
Hij vertelt over de beeldvorming in het dorp: ‘Het profiel van ondernemers staat er niet zo goed op. Er is een misvatting over de rol die ondernemers in het dorp spelen, terwijl een aantal ondernemers het juist heel moeilijk hebben.’ Hebben ondernemers dan geen invloed op de politiek? Dat lijkt onvoorstelbaar omdat ondernemers en politici elkaar op tal van borrels ontmoeten. ‘Net zoals inwoners hebben ook ondernemers het democratisch recht om op te komen voor hun belangen. Daarvoor kun je inspreken in de commissie- en gemeenteraadsvergaderingen. Die invloed is er altijd. Maar het beeld van ondernemers in het dorp is heel erg overtrokken en negatief. Het is helemaal niet erg als mensen kritiek hebben op ondernemers, maar je moet wel realiseren waar je vandaan komt. We hebben een heleboel faciliteiten te danken aan de toeristen die naar het dorp komen en als je dat vergeet in de discussie die je voert, wordt het een heel eenzijdig beeld. Dat is jammer, want er worden wel miljoenen euro’s opgehaald met parkeergelden, pacht en toerismebelastingen. Als je als overheid kritiek hebt, moet je ook dat geld terugstorten.’
Veel van het toerismegeld kan namelijk beter besteed worden, volgens Stokkermans: ‘We hebben winkelstraten die onvoldoende bezoekers trekken en de bereikbaarheid van het dorp staat onder druk.’ De NOV wil een centrummanager hebben, die Noordwijk samen met Noordwijk Marketing nog verder op de kaart gaat zetten. De gemeente moet hier volgens Stokkermans ook aan bijdragen. Tevens wil de NOV een ondernemersfonds opzetten, waaraan iedere ondernemer met onroerend goed een financiële bijdrage moet leveren. Dit is volgens Stokkermans om de ‘freeriders tegen te gaan. Er is een aantal mensen die wel profiteren van de inspanning van anderen, maar daar niet aan meebetalen.’ Aan de andere kant zijn er dan ook ondernemers als tuinders en ondernemers op bedrijventerreinen die geen cent verdienen aan extra toerisme. ‘Dat is juist, maar het gaat niet alleen om het toerisme, maar om de algemene vitaliteit van het dorp. Bedrijvenparken worden ook meegenomen. Het gaat er om dat je een beleid maakt over wat je wel en niet gaat stimuleren.
Waarom wil de NOV nu weer een eigen centrummanager en is het dorp met ‘Noordwijk Marketing’ zichzelf aan het promoten? De ondernemers hebben de afgelopen jaren namelijk massaal gepleit voor een gemeentelijke fusie; één bollenstreekgemeente zou veel beter zijn, zo was het ondernemerscredo. Maar waar het gaat om de belangen van de Noordwijkse ondernemers, is er plots geen belangstelling voor het gezamenlijk promoten van de Bollenstreek. Stokkermans: ‘Noordwijk heeft het meest sterke martketingmanagement van de Bollenstreek. Bollenstreekmarketing zou onder Noordwijk Marketing moeten vallen. Dat is beter dan dat je een apart fonds in het leven gaat roepen onder leiding van Piet de Vries, waaraan Noordwijk dan weer aan mee moet gaan betalen. Noordwijk Marketing kan de Bollenstreek promoten, inclusief de Kagerplassen en de fietspaden in de regio.’

Blij met meicirculaire

NIEUWKOOP – De meicirculaire van de rijksoverheid is uitgebracht en dat heeft gezorgd voor redelijk goed nieuws voor de gemeente. Al een jaar zit het gemeentebestuur met smart te wachten op dit overzicht van rijksuitkeringen die voor 2015 worden uitbetaald. En dan gaat het om het geld waarvoor de gemeente de 3D (drie decentralisaties) voor de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), Jeugdzorg en (werk)integratie moeten uitvoeren.
Voor de uitvoering van de Jeugdzorg krijgt Nieuwkoop 17,5% meer dan een half jaar geleden nog was gedacht: 5,2 miljoen euro, oftewel 898,40 euro per jongere. Voor de taken van de Wmo mag de gemeente 2,3 miljoen euro tegemoet zien van de rijksoverheid en dat is twee ton meer dan bijvoorbeeld Kaag en Braassem. Alleen waar het gaat om de uitvoering van de integratie moet Nieuwkoop net als alle andere gemeenten een stapje terug doen; dit bedrag gaat volgend jaar omlaag van 2,3 miljoen euro naar 1,7 miljoen euro.

Slecht nieuws door meicirculaire

HILLEGOM – De meicirculaire van de rijksoverheid is uitgebracht en dat heeft gezorgd voor slecht nieuws voor de gemeente. Al een jaar zit het gemeentebestuur met smart te wachten op dit overzicht van rijksuitkeringen die voor 2015 worden uitbetaald. En dan gaat het om het geld waarvoor de gemeente de 3D (drie decentralisaties) voor de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), Jeugdzorg en (werk)integratie moeten uitvoeren.
Voor de uitvoering van de Jeugdzorg krijgt de gemeente 5% minder dan een half jaar geleden nog was voorspeld; slechts 3,9 miljoen euro. Ook voor de integratie van werklozen richting een baan krijgt Hillegom minder geld. In 2015 is dat nog maar 1,5 miljoen, terwijl dit in 2014 nog 2 miljoen euro is. Voor het uitvoeren van de taken op het gebied van de Wmo ontvangt onze gemeente 2,7 miljoen euro; dat is een half miljoen euro minder dan bijvoorbeeld de gemeente Lisse.

Bakken slecht nieuws door meicirculaire

JOEP DERKSEN
KAAG EN BRAASSEM – De meicirculaire van de rijksoverheid is uitgebracht en dat heeft gezorgd voor abominabel slecht nieuws voor de gemeente. Al een jaar zit het gemeentebestuur met smart te wachten op dit overzicht van rijksuitkeringen die voor 2015 worden uitbetaald. En dan gaat het om het geld waarvoor de gemeente de 3D (drie decentralisaties) voor de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), Jeugdzorg en (werk)integratie moeten uitvoeren.
Het lijkt er op, dat de gemeente er veel bekaaider af komt, dan de gemeenten van vergelijkbare grootte in de regio. Voor de uitvoering van de Wmo in 2015 krijgt Kaag en Braassem 2,1 miljoen euro; veel minder dan, bijvoorbeeld, Nieuwkoop (2,3 miljoen euro), Hillegom (2,7 miljoen euro) of Lisse (3,2 miljoen euro).
Ook waar het gaat om de rijksoverheidsuitkering voor de uitvoering van de Jeugdzorg komt Kaag en Braassem er bekaaid van af. Een schamele 3,7 miljoen euro krijgt de gemeente en dat is 5% minder dan een half jaar geleden nog gedacht werd. Per jongere (onder 18 jaar) keert de rijksoverheid 687,90 euro uit en hiermee komt Kaag en Braassem het slechtste weg van alle gemeenten in de regio. Ter vergelijking: Nieuwkoop ontvangt 898 euro per jongere, Teylingen 864 euro per jongere en gemeenten als Hillegom en Noordwijkerhout spannen helemaal de kroon: zij mogen respectievelijk maar liefst 929 euro en 959 euro per jongere incasseren.
Het slechte nieuws houdt hier niet mee op, want de gemeente moet ook een veer laten waar het gaat om de integratieuitkering van de rijksoverheid. Dit jaar ontvangt Kaag en Braassem nog 2 miljoen euro hiervoor, maar dat bedrag wordt in 2015 verlaagd naar 1,4 miljoen euro; een daling van maar liefst 30%! Omdat de gemeente haar 3D-taken wil uitvoeren met het geld dat ze hiervoor ontvangen, is duidelijk dat deze slechte cijfers grote gevolgen zullen hebben voor de mensen die te maken hebben met de Wmo, Jeugdzorg en integratie naar werk.

Meicirculaire brengt toch goed nieuws

LISSE – De meicirculaire van de rijksoverheid is uitgebracht en dat heeft gezorgd voor redelijk goed nieuws voor de gemeente. Al een jaar zit het gemeentebestuur met smart te wachten op dit overzicht van rijksuitkeringen die voor 2015 worden uitbetaald. En dan gaat het om het geld waarvoor de gemeente de 3D (drie decentralisaties) voor de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), Jeugdzorg en (werk)integratie moeten uitvoeren.
Voor de Jeugdzorg mag de gemeente een bedrag van 3,7 miljoen euro tegemoet zien. Dat is ruim 20% meer, dan de rijksoverheid een half jaar geleden nog voorspeld had. Waar het gaat om een vergoeding voor de integratieuitkering moet Lisse het net als andere gemeenten met een lager bedrag doen. Dit jaar keert de rijksoverheid nog 2,2 miljoen euro uit, maar in 2015 wordt dat 1,6 miljoen euro. Voor de uitvoering van de Wmo mag de gemeente een bedrag van 3,2 miljoen euro verwelkomen.
Wethouder Adri de Roon (D66) laat over deze cijfers weten: ‘Het Jeugdbudget valt minder tegen, maar er is wel op gekort. Vergeleken met (de cijfers in, JD) december is Lisse meer budget toegedeeld. Ten opzichte van die getallen ziet het er minder slecht uit. Maar we blijven geld te kort komen. Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis wil geen inhoudelijke reactie geven. ‘We willen alles goed doorrekenen en op een rijtje zetten.’

Parlementaire enquete gaat aan Stek voorbij

LISSE – Voor de parlementaire enquete over de misstanden bij de woningbouwcorporaties, zijn geen vertegenwoordigers van Stek uitgenodigd. En ook niet van een van de voorgangers van Stek; Trias Woondiensten. Wel is in de aanloop naar deze parlementaire enquete informatie opgevraagd over het toenmalige Trias Woondiensten, maar nadat deze gegevens verstrekt zijn, is er geen uitnodiging gekomen voor een (voormalig) bestuurslid om zijn verhaal te doen voor de onderzoekers van de parlementaire enquete. Directeur Hans Al van Stek is hier blij mee: ‘Sinds 2006 werken we hard om het allemaal weer goed te krijgen.’

Betere balkons

LISSE –Stek gaat de balkons van de flatwoningen aan  het Rembrandtplein verbreden. Het college van burgemeester en wethouders gaf dinsdag 3 juni hier toestemming voor. Maar ook worden garageboxen omgebouwd tot in totaal zes woningen.
Inmiddels zijn aannemers heel druk bezig met het binnenwerk van de drie flats (grote Rembrandtflat 3, de kleine Rembrandtflat 4 en de kleine Ooievaarflat 1, JD) en volgens Stek-directeur Hans Al zijn de bewoners ‘tevreden over hoe de aannemers het aanpakken.’ De betere balkons is een volgende wens. Al: ‘We willen de bruikbaarheid van die balkons vergroten. Als je er nu een stoel op zet, kun je er niet meer langs. Die flats gaan zo lang mee, dan moet je iets verbeteren, wat kwalitatief niet handig is. Aan de balkons komt dus een extra punt.’
Wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) liet weten dat het college ‘graag meewerkt aan de renovatie van de flats op het Rembrandtplein en de Ooievaarstraat’. Omdat de grotere balkons wat gaan overhangen, draagt de gemeente ook de grond die hieronder ligt (maximaal 300 m2, JD) over aan Stek. Garageboxen aan het Rembrandtplein worden omgebouwd tot zes woningen; elk van die woningen krijgt ook een ‘klein voortuintje’, aldus Ruigrok. Verder worden alle hekwerken vervangen en de hoofdentrees worden vernieuwd. Voor de minder mobiele bewoners komt er een scootmobielstalplaats. Ruigrok: ‘De flats worden levensloopbestendiger en de tuintjes aan de voorkant zorgen voor een verbetering van het straatbeeld en een verlevendiging van de plint.’ De gemeente draagt geen cent bij aan de herinrichting van de openbare ruimte bij de flats; die kosten zijn voor Stek.

Bezuinigingen ondanks positief resultaat

LISSE – Het college van burgemeester en wethouders verwacht dat het financieel resultaat voor dit jaar positief zal zijn en wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) rekent op een voordeel van 112.000 euro. Dat betekent echter niet dat alle bezuinigingen achter de rug zijn, zo informeerde hij op dinsdag 3 juni.
Nieuwenhuis: ‘De bezuinigingen in 2013 zijn gerealiseerd. In de jaren hierna moeten we nog anderhalf miljoen euro bezuinigen. Maar die bezuinigingen zijn nog niet concreet gemaakt. Om dat te bereiken gaan we eerst bekijken hoe we er voor staan, hoeveel we moeten bezuinigen en hoe we dat gaan doen.’

Grote veranderingen in ontslagrecht

Forsythiastraat 42, 2165 CH Lisserbroek, T: 0252 864 956
JOEP DERKSEN
LISSERBROEK – De manier waarop werknemers ontslagen kunnen worden, gaat op de schop. Dit biedt zowel kansen als bedreigingen voor de werkgevers en werknemers. Advocaat Astrid Noest heeft zich uitgebreid verdiept in deze materie en kan nu al uitstekende adviezen geven over de stappen die genomen moeten worden.
Ruim een jaar geleden richtte ze haar eigen kantoor op; Noest Advocatuur en vanuit de hele regio weten de mensen haar te vinden voor zaken als arbeidsrecht, contractrecht, incasso’s, consumentenrecht en het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Ze waarschuwt: ‘Met de nieuwe Wet Werk en Zekerheid wordt o.a. het ontslagrecht aangepakt en op 1 juli worden de eerste wijzigingen al ingevoerd. Zo mogen werkgevers ‘geen concurrentiebeding meer opnemen in contracten die voor een bepaalde tijd worden aangegaan. Ook mag geen proeftijd meer worden opgenomen als iemand een contract heeft van minder dan een half jaar’. Voor werknemers is dit een verbetering, net zoals het feit dat werkgevers verplicht worden om een maand voor het einde van een tijdelijk contract te melden of het contract al dan niet wordt verlengd. Doet de werkgever dat niet, dan moet er een maandsalaris uitgekeerd worden aan de werknemer.
Maar ook het ontslagrecht zelf verandert. Vanaf juli 2015 mogen werkgevers iemand alleen via het UWV ontslaan in geval van een langdurige ziekte of als het bedrijf op sterven na dood is. In alle andere gevallen loopt het ontslag verplicht via de kantonrechter. Nu kunnen werkgevers nog kiezen. Vanaf 2015 geldt bovendien, dat werknemers bij ontslag een vergoeding krijgen van ongeveer één maandsalaris per drie gewerkte jaren. Noest: ‘Dat is karig voor de werknemer, maar er is een escape. Als de werkgever namelijk ‘ernstig verwijtbaar’ heeft gehandeld of ‘nalatig’ is geweest, kan dit méér worden. Het zijn supervage termen en ik verwacht dat veel ex-werknemers zullen proberen daar een beroep op te doen.’ De kennis van Noest Advocatuur om hier goed uit te komen, is daarbij onontbeerlijk. ‘Als advocaat weet ik van de hoed en de rand. Mensen komen nu al met vragen bij mij.’
Noest Advocatuur biedt het eerste intakegesprek van een half uur gratis aan. Het kantoor is iedere werkdag geopend, maar ook is het op afspraak mogelijk om op een donderdagavond tussen 20:00 uur en 21:30 uur langs te komen.

Eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen

LISSE – De veranderingen op het gebied van de 3D (drie decentralisaties) heeft grote gevolgen voor de gebruikers van deze voorzieningen. Het gemeentebestuur is druk bezig om inwoners die op dit moment gebruik maken van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) te ondersteunen. Wethouder Adri de Roon (D66) laat weten: ‘Bestaande klanten krijgen een zachte landing’.
De Bollen5 (Lisse, Hillegom, Teylingen, Noordwijk en Noordwijkerhout) werken de komende jaren samen waar het gaat om de individuele toekenningen van de voorzieningen. De ISD Bollenstreek krijgt de opdracht om deze ‘maatwerkvoorzieningen’ namens de  gemeenten in te kopen. De inkooporganisatie Stichting Rijk, waar Lisse bij is aangesloten, wordt hiervoor niet ingeschakeld, zo laat De Roon weten. ‘De ISD Bollenstreek is een zelfstandige organisatie die (nog) niet bij stichting Rijk is aangesloten. Maar ze gaan wel met elkaar in gesprek.’ De inkoop van heel specialistische zorg wordt geregeld via het samenwerkingsverband Holland Rijnland.
De Roon vervolgt: ‘Er komt een onderscheid tussen maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen. Die algemene voorzieningen leggen we bij de afzonderlijke gemeenten. De maatwerkvoorzieningen zijn het duurst en algemene voorzieningen zijn het goedkoopst. Voor de nieuwe maatwerkvoorzieningen wordt per 1 januari 2015 een eigen bijdrage gevraagd, net zoals we nu ook bij de Hulp bij het Huishouden doen. De eigen bijdrage is inkomensafhankelijk en is gebonden aan een maximum. De keuzemogelijkheid voor een pgb willen we handhaven, al moeten we nog bekijken hoe dat er uit gaat zien.’

Kleine plus

LISSE – De gemeente had vorig jaar een financieel overschot van 90.000 euro op een totale begroting van zo’n 41 miljoen euro, zo blijkt uit de Jaarstukken 2013. Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) liet hierover dinsdag 3 juni weten: ‘Dat is goed nieuws, ondanks het feit dat we toch 950.000 euro minder hebben gekregen via de algemene uitkering (van de rijksoverheid, JD). We hadden ook voor 1 miljoen euro aan bezunigingen staan en die zijn gelukt. Onze inwoners hebben daar weinig van gemerkt; de OZB is slechts omhoog gegaan met een inflatie van 2%.’ Het weerstandsvermogen is volgens de wethouder Financiën voldoende, ‘maar het liefst zouden we wat vet op de botten hebben.’ De 90.000 euro gaan naar de algemene reserve, tenzij de gemeenteraad hier anders over beslist.

Lage bezettingsgraad accommodaties

LISSE – De bezettingsgraad van de verschillende accommodaties die vallen onder het beheer van BESCAL is nog altijd laag. Deze conclusie trok wethouder Evert Jan Nieuwenhuis op dinsdag 3 juni. Wel complimenteerde hij BESCAL met het kunnen schrijven van een ‘heldere rapportage. Dat getuigt van professionaliteit’.
BESCAL gaat er van uit, dat de accommodaties 365 dagen verhuurd kunnen worden, verdeeld over drie dagdelen. Dat wordt echter bij lange na niet gehaald, zo blijkt uit de rapportage. Nieuwenhuis vindt dat BESCAL voor zichzelf de lat erg hoog legt. Maar is de wethouder tevreden over de bezettingsgraad? ‘We vinden het jammer dat de bezettingsgraad laag is en dat willen we graag verbeteren.’

Licht aan einde van FC Lisse tunnel

LISSE – De voetbalvereniging FC Lisse is volgens de toezichthouder hard op weg om haar eigen financiële boontjes weer te mogen doppen. Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) liet dinsdag 3 juni echter weten, dat het nog te vroeg is om de vlag uit te hangen. ‘Het tij zit hen niet mee en ze moeten alert blijven. De sponsorinkomsten staan onder druk en de kantine-inkomsten lopen ook niet even gemakkelijk. Als we vooruit kijken, staat de toekomst van FC Lisse in het teken van hoe we omgaan met de accommodatie.’
Nieuwenhuis mijmerde: ‘Wat gaan we doen met de accommodatie voor FC Lisse? We hebben 5 miljoen euro voor sport gereserveerd. De rekenmeesters bekijken wat FC lisse zou willen en wat er kan. Die hal komt naar de gemeente. Dit najaar komen we als college naar de gemeenteraad om met een voorstel en een aantal scenario’s te komen om de accommodatie van FC Lisse ook toekomstproof te maken.’

‘Ik ben gewoon Dennis’

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – Het nieuwe college van burgemeester en wethouders is vorige maand begonnen en daarom verschijnt in het Witte Weekblad een nieuwe serie waarin alle vijf de wethouders geïntroduceerd worden. Wie  zijn deze mensen die ons dorp de komende vier jaren besturen en wat drijft hen om het beste voor Noordwijk te willen doen? In deel één van deze reeks doet wethouder Dennis Salman (Lijst Salman Noordwijk) een boekje open.
Het kan raar lopen in de politiek; twee jaar geleden werd Salman verguisd  en uit de VVD gegooid; nu is zijn partij groter geworden dan diezelfde VVD en zit hij als wethouder in het college. Toeval of niet, maar hij zit nu ook in de mooiste – en grootste – wethouderskamer in het gemeentehuis. Dat zal  hem overigens worst wezen, want uiterlijke sier of andere poeha is aan Salman niet besteed. ‘Ik zal straks, na het inwerken, vooral veel buiten, onder de mensen zijn en mijn kamer staat open voor iedereen!’Hij deed de afgelopen jaren krachtige uitspraken, maar in wezen heeft Salman een duidelijke zachte kant.
‘Ik ben een gevoelsmens’, zo laat Salman (42) weten. ‘Met een stabiele gezinssituatie en een kindje onderweg kan ik nu helpen besturen om het dorp beter te maken; iets waar ik jaren voor gestreden heb.’ Salman is een rasechte Noordwijker (Binder) en zijn opa was Dirk Salman van de ijscokar. Veel mensen kennen hem als discjockey in het uitgaansleven, maar die activiteiten voor wat betreft De Grent heeft hij in verband met zijn wethouderschap definitief beëindigd. Salman laat een handgeschreven kaartje zien van een dame die hem feliciteert met zijn wethouderschap. ‘Zoiets grijpt me aan; ik vind dit soort uitingen heel waardevol.’ Hoe reageerde jouw familie op het nieuws dat je wethouder zou worden? ‘Mijn moeder was enorm blij en trots, maar ook een beetje bang dat de mensen lelijk over mij zouden spreken.
Hoe is het nu om wethouder te zijn? ‘Ik vind ‘wethouder’ een rotwoord. Ik heb een hekel aan mensen die zich door een functie verheven voelen boven een ander. Het woord ‘wethouder’ heeft een stempel van boven de mensen staan, maar ik wil juist tussen de mensen staan. Ik blijf mezelf de komende jaren en zal me niet anders gedragen. Als ik een driedelig pak ga dragen, zouden mensen me raar vinden. Als mensen me over vier jaar ’meneer Salman’ noemen, terwijl ik gewoon Dennis ben, met dezelfde idealen, dan heb ik het niet goed gedaan en ben ik  er één van de oude garde geworden.’
De bestuurscultuur moet veranderen, als het aan Salman ligt. ‘Je kunt dat helaas niet zomaar om gooien; dat vraagt een andere manier van denken en werken. Maar als college hebben we een mooie koers,d ie niet dichtgetimmerd is. Door onder meer mijn portefeuille Openbare Werken kom ik veel met de mensen in aanraking. Ik wil goede dingen voor de Noordwijkers doen en daarom gaan we de wijkavonden introduceren, zodat het college in de wijken kan horen wat er speelt.’
Als het aan Salman ligt, wordt ook de macht van het geld aan banden gelegd. ‘Tot nu toe telde je alleen echt mee als je geld had, maar iedereen verdient een gelijke behandeling in politieke besluitvormingen. Wij vragen de inwoners – ik heb een hekel aan het woord ‘burgers’ – wat zij zelf willen.’
Salman geeft een voorbeeld van de nieuwe manier waarop het college aantoont zich niet te willen onderscheiden van de inwoners. ‘We hebben nu vijf wethouders, die allemaal in het dorp wonen. Ik vind dat we geen recht hebben op een eigen parkeerplek bij het gemeentehuis. We kunnen toch met de fiets naar het werk komen? Die parkeerplekken moeten gereserveerd worden voor de inwoners die het gemeentehuis bezoeken.’ Ook de veel verguisde antitankwal (de stenen palen op het plein bij het gemeentehuis) hebben hun langste tijd gehad, als het aan Salman ligt. ‘Ik kom met een voorstel om die dit jaar nog aan te pakken.’
Salman stelt zich principieel op: ‘Ik ga deze vier jaar geen cent declareren. Ik neem elke dag mijn eigen brood mee; ook mijn benzinekosten en parkeerkosten betaal ik zelf. Als wethouder krijg je een salaris en een vaste ondkostenvergoeding. Dat is meer dan toereikend om je normale brood te kopen en in je auto te rijden.’ De sfeer tussen de wethouders en met de burgemeester is ‘uitstekend. Voor ons was de voorwaarde voor het samenwerken dat die sfeer collegiaal moest zijn. We willen niet als haantjes scoren, maar het met elkaar en voor elkaar doen. Ik merk bij de anderen dat zij er ook zo in staan.’

E-loket voor werkloze jongeren

NOORDWIJK – Fractievoorzitter Roberto ter Hark (VVD) pleitte dinsdag 3 juni tijdens de vergadering van de commissie BB&WW voor de komst van een apart E-punt voor werkloze jongeren. Deze maatregel zou er voor moeten zorgen, dat meer gedaan wordt om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Wat Ter Hark betreft, zou dat E-punt prima odnerdeel kunnen zijn van een  nieuw op te richten ‘Servicepunt Werk’, dat het huidige ‘Werkgeversservicepunt Duin- en Bollenstreek’ gaat vervangen. Wethouder Dennis Salman (Lijst Salman Noordwijk) liet weten het hier mee eens te zijn en hij gaat dit voorstel in de regio naar voren brengen. Commissielid Louis Koppel (PvdA/GroenLinks) zag het wat betreft  de werkloosheidscijfers somber iin: ‘Het is triest dat er niet voldoende banen zijn voor iedereen. Ik kan dan haast de sollicitatieplicht niet meer uitleggen.’

Opgetrokken wenkbrauwen over gesloten zwembad

NOORDWIJK – Tijdens de Pinkstervakantiedagen wilden veel mensen wel eens dat nieuwe zwembad van binnen gaan bekijken. Maar dat bleek onmogelijk, omdat dat zwembad gesloten was voor alle bezoekers. Fractievoorzitter Roberto ter Hark (VVD) vond dit maar een vreemde zaak en hij stelde hierover vragen tijdens de vergadering van de commissie BB&WW.
Wethouder Gerben van Duin (Puur Noordwijk) deelde de mening van Ter Hark, dat het zwembad op feestdagen gewoon open moet zijn. ‘Ik heb hierover contact gehad met het management van het zwembad’, zo liet Van Duin weten. Het management van BinnenZee wijst er op dat het oude Bollenbad ook gesloten was tijdens Hemelvaartsdag. Maar naar aanleiding van deze commissievragen zal BinnenZee met Hemelvaartsdag 2015 wel open zijn.

Samenwerken tegen comazuipen

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – Met behulp van een convenant gaat de gemeente maatregelen  nemen om excessen als het comazuipen tegen te gaan. Deze mededeling deed burgemeester Jan Pieter Lokker dinsdag 3 juni tijdens de vergadering van de commissie BB&WW. Hij deed dit tijdens de discussie over het vaststellen van het ‘Preventie- en handhavingsplan leeftijdsgrenzen Drank- en Horecawet’.
Donderdag 5 juni vond er een ronde tafelconferentie plaats tusen de gemeenten, horecabazen en maatschappelijke organisaties over de uitvoering van de Drank- en horecawet. Lokker liet hierover weten: ’ We willen komen tot een convenant en we gaan uit van vertrouwen. En wel het vertrouwen, dat de horeca op verantwoorde wijze de regels aanhoudt, die we met elkaar hebben afgesproken. Dan gaat het bijvoorbeeld om  de groepen jongeren die wel in bedrijfskantines en sportkantines komen, maar geen alcohol mogen drinken (met name de 16- en 17-jarigen, JD). We gaan geen heel nieuw blik van handhavers openen.‘
Commissielid Peter van Bockhove (Lijst Salman Noordwijk) wees  de burgemeester er op, dat het probleem van jongeren met alcohol in Noordwijk  veel groter is dan het landelijk gemiddelde. Lokker reageerde hierop: ‘Onze zorg ligt met name bij de comazuipers. Dat aantal is vrij constant, volgens rapporten van de GGD. Noordwijk neemt in die positie een bijzonder positie in; hier zijn meer uitgaansgelegenheden, dus is er ook meer kans op alcoholmisbruik. Het onderwerp is hier urgenter en actueler dan in andere gemeenten. ‘ Hij vervolgde: ‘Het is duidelijk dat het indrinken ook een probleem is. Ik ben benieuwd welke ideeën de horeca hier over heeft, zoals controle aan de poort met blaaspijpjes bij die horecagelegenheden. Portiers en barpersoneel moeten een diploma hebben; ze mogen daar niet ongecertificeerd staan; daar gaan we als gemeente op toezien.’

Zorgen over Jeugdhulp

NOORDWIJK – De gemeente moet samenwerken met de regio, waar het gaat om het uitvoeren van de Jeugdhulp. Hiervoor moeten gespecialiseerde bureau’s worden ingezet en in totaal gaat het om heel veel geld. Daarom werkt Noordwijk samen met de gemeenten Teylingen, Noordwijkerhout, Lisse en Hillegom voor de lichtere vormen van Jeugdhulp. Maar voor de ‘heel specialistische hulp’, wordt de samenwerking – en het samen betalen – uitgebreid naar alle gemeenten van Holland Rijnland. Deze mededeling deed wethouder Marie-José Fles (PvdA/GroenLinks) dinsdag 3 juni tijdens de vergadering van de commissie BB&WW naar aanleiding van vragen van commissielid Koppel van diezelfde partij. Commissielid Passchier (Lijst Salman Noordwijk) verzuchtte: ‘Ik maak me zorgen over wat er gebeurt met de jeugd die zorg nodig heeft, als het geld op is.’

Meicirculaire brengt onheil

NOORDWIJK – De meicirculaire van de rijksoverheid is uitgebracht en dat heeft gezorgd voor slecht nieuws voor de gemeente. Al een jaar zit het gemeentebestuur met smart te wachten op dit overzicht van rijksuitkeringen die voor 2015 worden uitbetaald. En dan gaat het om het geld waarvoor de gemeente de 3D (drie decentralisaties) voor de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), Jeugdzorg en (werk)integratie moeten uitvoeren.
De gemeente krijgt volgend jaar voor de uitvoering van de Jeugdzorgtaken 5% minder dan een half jaar geleden nog werd gedacht. Het gaat dan om slechts 3,6 miljoen euro en dat is nog minder dan een veel kleinere gemeente als bijvoorbeeld Lisse. Ook waar het gaat om de rijksoverheidsuitkeringen voor de intergratie moet de gemeenten een financiële stap achteruit doen: in 2015 ontvangt Noordwijk nog maar 1,9 miljoen euro. Ter vergelijking; dit jaar is dat bedrag nog 2,5 miljoen euro. Voor de uitvoering van de Wmo mag Noordwijk een bedrag van 3,0 miljoen euro tegemoet zien. Wethouder Marie-José Fles (PvdA/GroenLinks) liet dinsdag 3 juni weten: ‘Dat is minder dan we dachten.’

Blij met positief resultaat

NOORDWIJK – De gemeente kwam vorig jaar uit op een positief resultaat van 2,9 miljoen euro. De leden van de commissie RBF waren woensdag 4 juni over het algemeen positief over dit resultaat, al waren er ook waarschuwende woorden.
Zelfs de oppositiepartijen Noordwijk Zelfstandig (‘Dit is een fantastisch resultaat) en VVD waren positief, al vond commissielid Kusters van die laatste partij, dat ze liever had gehad dat positief nieuws over de financiën wat eerder aangekondigd kan worden door het college. ‘De gemeenteraad moet deze informatie tussentijds weten, omdat we beslissingen nemen op basis van informatie hoe de organisatie er op dat moment voor staat.’ Ook pleitte ze er voor, dat de 313.000 euro aan meevallers van de parkeerbelasting teruggegeven wordt aan de inwoners. Tot slot waarschuwde Kusters voor mogelijk onverwachte kosten bij de sloop van het oude zwembad, bijvoorbeeld als er veel meer asbest wordt aangetroffen dan nu is voorspeld.
Commissielid Elvader (Puur Noordwijk) was ronduit lyrisch: ‘Dit is het beste rapport van Price Waterhouse Coopers, dat we ooit hebben gehad. We gaan een goede toekomst tegemoet.’Wethouder Gerben van Duin (Puur Noordwijk) lachte bijna verlegen onder alle loftuitingen: ‘Wat moet je nou nog zeggen? Dank voor de complimenten. Die vier miljoen aan ombuigingen van de afgelopen jaren spelen ons in de kaart. We zijn klaar voor de 3D (drie decentralisaties, JD) en het is lekker dat we 2,8 miljoen aan reserve hebben om die decentralisaties een zachte landing te geven.

Bus-abri gevaar voor verkeer

NOORDWIJK – De bus-abri is een gevaar voor het verkeer dat van en naar het nieuwe zwembad BinnenZee gaat. Deze waarschuwing uitte commissielid Richard van Triest (Noordwijk Zelfstandig) woensdag 4 juni tijdens de vergadering van de commissie RBF. Hij stelde: ‘De inrit van het zwembasd is ongelukkig, want de abri van de bus ontneemt het zicht bij het in- en uitrijden. Je hebt geen overzicht op de fietsers en voetgangers die er voorbij komen.’

‘Cijfers grondverkoop te positief’

NOORDWIJK – Het CDA twijfelt of de positieve cijfers over de verwachtingen voor de grondopbrengsten in de praktijk ook net zo goed uitpakken. Commissielid De Ridder maakte dit woensdag 4 juni tijdens de vergadering van de commissie RBF duidelijk.
Hij nam de Maarten Kruytstraat als voorbeeld: ‘Dit vinden wij onderhand toch een risicovol plan. Twaalf jaar geleden zou het allemaal goed komen. Nu hebben we geen plan en zijn we 4,5 miljoen euro armer.’ Zijn CDA-collega Alkemade vulde aan: ‘Die 7,5 miljoen euro opbrengst voor de Maarten Kruytstraat is nergens op gebaseerd, want er is geen enkel bouwplan.’ De Ridder vervolgde: ‘Het Centraal Park staat te boek als project waar we 13,5 miljoen euro opbrengst voor zullen krijgen. We zijn altijd voorstander geweest van dat plan, maar we denken dat zo´n fikse opbrengst iets te rooskleurig is opgeschreven.’

Effe een paar ton voor bollengrond

NOORDWIJK – Het bollenland naast het nieuwe zwembad BinnenZee is voor een bedag van 225.000 euro ‘opgespoten’, zodat hier sprake zou zijn van ‘eersteklas bollengrond’. Dit lijkt geen goede investering geweest, zo valt op te maken uit de woorden die commissielid Jan de Ridder (CDA) woensdag 4 april sprakt tijdens de vergadering van de commissie RBF.
Hij stelde, dat de grond daar – mede door de overvloedige regenval – veel te nat is: ‘Die bollen daar zijn verzopen, dus was dit geen eersteklas bollengrond. De slechte plekken moeten worden aangepakt.’ Commissielid Menko Wiersema (PvdA/GroenLinks) constateerde: ‘Dat worden zo langzamerhand gouden bollen.’ De Ridder was het hier niet mee eens: ‘We willen niet dat het in het centrum van het dorp zo´n haveloze bende wordt. Laten we effe een paar ton pakken om hier eersteklas bollengrond van te maken.’

‘Ga 600 jaar oude grasmat niet scheuren’

NOORDWIJK – De Gasunie krijgt geen toestemming om een gastransportleiding aan te leggen door de Hogewegpolder. De leden van de commissie RBF wezen dit collegevoorstel met grote meerderheid af. Er bestaan grote zorgen dat dit unieke stukje natuurgebied, dat al honderden jaren onaangeroerd is, voorgoed vernietigd wordt. Eerst moet er een Milieu Effect Rapportage (MER) opgesteld worden, om er zeker van te zijn, dat er geen zeldzame flora en fauna zijn die door de aanleg van de gasleidingen bedreigd kunnen worden.
Alleen fractievoorzitter Versteege (Puur Noordwijk) en commissielid Guttlich (D66) lieten weten dat haar partij vond dat die gasleidingen aangelegd moesten worden, ter vervanging van oude leidingen. Versteege: ‘Dit is een veiligheidskwestie en het moet gewoon gebeuren.’ Commissielid De Ridder (CDA) wees op het broedseizoen en dat de Gasunie niet zomaar dit soort activiteiten mag ontplooien tussen half maart en half augustus.’
Commissielid Menko Wiersema (PvdA/GroenLinks) streed gepassioneerd voor het behoud van het vochtige grasland in de Hogewegpolder: ‘Het gebied heeft een enorme waarde als overwinteringsgebied voor vogels als de goudplezier en ganzen.’ Commissielid Taverne (VVD) was het hier mee eens: ‘De natuur is van belang en de Gasunie moet aan de regels voldoen.’
Wethouder Hans Bakker nam de waarschuwende woorden ter harte. Over de opmerkingen van het broedseizoen, liet hij weten: ‘Ik ga kijken wanneer het plan is om te beginnen. De maanden augustus en september zou de beste periode zijn. We moeten kijken naar de schade die aangebracht wordt.’ Wiersema gooide er nog een schepje bovenop: ‘Ik snap dat de Gasunie probeert om er lekker goedkoop doorheen te komen. Maar het is bijzonder merkwaardig dat zo’n grote partij een natuurtoets niet hoeft te doen. Je scheurt een grasmat die vermoedelijk 600 jaar niet gescheurd is geweest. De hele waterhuishouding ga je aanpakken. Je gaat er dwars doorheen in een belangrijk natuurgebied. Hier moet een natuurtoets aan gekoppeld worden, anders gaan we niet akkoord. De Gasunie moet ook zorgen voor compensatie als iets vernietigd wordt. Je gaat nniet door een willekeurig weiland heen, maar door een zeer oud cultuurhistorisch gebied. Het is onderdeel van de ecologische hoofdstructuur.’
Het commissielid Alkemade (CDA) wees er op, dat het hebben van een MER-toets ook problemen voor de toekomst kan voorkomen. Zonder zo’n MER-toets zijn namelijk al veel (bouw)projecten in Nederland afgeschoten door de rechter. De gemeenteraad gaat deze kwestie verder bespreken in de vergadering die later deze maand plaats vindt.

Oorlog tussen parkeerbeheerders

NOORDWIJK – De gemeente mag nog niet beginnen met een nieuwe aanbestedingsperiode voor het parkeerbeheer. Eigenlijk had een nieuwe parkeerbeheerorganisatie al op 1 juni moeten beginnen met het controleren van de automobilisten op het tijdig kopen van kaartjes.
De gemeente had namelijk een openbare aanbesteding uitgeschreven op basis van het principe ‘Economisch Meest Voordelige Inschrijving’ (EMVI). Het college van burgemeester en wethouders had een keuze gemaakt uit twee bedrijven die deelnamen aan deze aanbesteding, maar de verliezende partij was het niet met het oordeel van het college eens. De onderneming heeft de gemeente Noordwijk nu voor de rechter gesleept. En tot het moment dat de kantonrechter een uitspraak heeft gedaan, mag het winnende bedrijf haar activiteiten niet oppakken.
Wethouder Dennis Salman (Lijst Salman Noordwijk) liet woensdag 4 juni tijdens de vergadering van de commissie RBF weten: ‘Tot de uitspraak bekend is, gaat het bedrijf P1 door met haar huidige werkzaamheden. Dit zal in ieder geval tot september zijn.’ De wethouder liet verder weten, dat het college overweegt om het huidige systeem van parkeertarieven (deels) te wijzigen. Dit komt mede, omdat een inwoner gelijk heeft gekregen bij de rechter over een bekeuring die hij had ontvangen. De betreffende parkeerder had wel een kaartje gekocht aan bij een parkeermeter aan de Huis ter Duinstraat, maar zijn auto stond aan de overkant van de Huis ter Duinstraat. En daar gold weer een ander tarief, wat de goedbedoelende parkeerder dus alsnog een bekeuring opleverde. De inwoner vond dit onterecht, omdat zijn bedoelingen goed waren en de kantonrechter was het met hem eens. Salman: ‘Het college voelt zich door deze rechtszaak aangespoord om het parkeerregime te verbeteren. Bijvoorbeeld door betere bebording of door de verordening aan te passen.’

Sloop woningen Stille Zuie onvermijdelijk

NOORDWIJK – De negen woningen ‘Stille Zuie’ worden gesloopt. Met uitzondering van het CDA gingen alle politieke partijen hier op woensdag 4 juni tijdens de vergadering van de commissie RBF mee akkoord. Op dit moment zijn er nog geen concrete bouwplannen voor het complex Maarten Kruytstraat, dus de komende jaren wordt dat gebied ingericht als tijdelijk parkeergebied voor auto’s. Hierdoor worden 48 extra parkeerplaatsen gerealiseerd.
Fractievoorzitter Carry Cramer (PvdA/GroenLinks) riep op tot het plaatsen van fietsnietjes, zodat ook de fietsers extra stallingsruimte krijgen. Wethouder Hans Bakker zegde toe, dat dit zou gebeuren. Het CDA toonde zich fel tegenstander van de sloop van de woningen. Commissielid Jan de Ridder: ‘We hebben het al twaalf jaar over de Maarten Kruytstraat. Hier moest al 4,5 miljoen aan worden besteed en we hebben helemaal geen plan! Behalve dan dat we er tegels op leggen, om daar een aantal auto’s op te kunnen parkeren. Ook het afbreken van deze negen sociale woningen is een heel slecht signaal. Er is een groot gebrek aan dit soort woningen voor starters en senioren. Laat deze woningen staan, totdat er een planvorming is. Doe als gemeente niet aan kapitaalvernietiging. Er is aan de Maarten Kruytstraat al genoeg geld verloren gegaan.’Deze woorden waren echter tot dovemansoren gericht. Het voorstel om de negen leegstaande woningen te slopen wordt volgende week als hamerstuk behandeld. 

‘Vuurtorenplein is aanfluiting’

NOORDWIJK – ‘Het Vuurtorenplein ziet er droevig uit. Kan er iets aan gebeuren, voordat het toerismeseizoen over drie weken begint? Wat er nu ligt, is een aanfluiting’. Deze hartenkreet uitte commissielid Barnhoorn (CDA) woensdag 4 juni  tijdens de vergadering van de commissie RBF. Wethouder Dennis Salman wilde niet toezeggen dat er actie ondernomen zal worden. ‘Ik zal kijken wat de vorige wethouder in gang heeft gezet. Hij moet de overdracht nog doen.’

E-learning raadsleden bevalt goed

OEGSTGEEST – De gemeenteraadsleden zijn met  behulp van ‘E-learning’ beter voorbereid op de politieke uitdagingen voor de komende jaren. Dit is dankzij het door PBLQ ontwikkelde inwerkingsprogramma. De politici moeten zich buigen over zaken die in de politieke werkelijkheid kunnen voorkomen en moeten zich dan de vraag stellen, hoe zij daar op zouden reageren. De ambtenaren hadden al ervaring met PBLQ en raadsgriffier Fred Kromhout vroeg het bedrijf of zij ook zo’n trainingsmodel voor de raadsleden konden ontwikkelen. Het eindresultaat is goed bevallen. Bijna alle raadsleden hebben de cursus gevolgd en zijn er enthousiast over.

Slecht nieuws door meicirculaire

OEGSTGEEST – De meicirculaire van de rijksoverheid is uitgebracht en dat heeft gezorgd voor slecht nieuws voor de gemeente. Al een jaar zit het gemeentebestuur met smart te wachten op dit overzicht van rijksuitkeringen die voor 2015 worden uitbetaald. En dan gaat het om het geld waarvoor de gemeente de 3D (drie decentralisaties) voor de Wmo, Jeugdzorg en (werk)integratie moeten uitvoeren.
Voor de Wmo-taken mag Oegstgeest een bedrag van 2,0 miljoen euro tegemoet zien. Voor Jeugdzorg onvangt de gemeente 4,4 miljoen euro en dat is 5% minder dan waarop een half jaar geleden nog gerekend was. Per jongere (tot 18 jaar) krijgt Oegstgeest 862,80 cent en dat is meer dan gemeenten als Kaag en Braassem, Noordwijk en Lisse ontvangen. Maar wel is dat bedrag per jongere minder dan Teylingen, Hillegom en Noordwijkerhout mogen verwelkomen. Tot slot krijgt Oegstgeest in 2015 het bedrag van 1,2 miljoen voor de ‘integratieuitkering’. Voor  dit jaar is dat nog 1,6 miljoen euro.

Bezwaar tegen LED scherm afgewezen

ROELOFARENDSVEEN – De komst van een groot LED-scherm bij de ingang van het kantoorgebouw op Het Oog 1 is een doorn in het oog van een omwonende. Maar omdat hij vanuit zijn woning er geen direct uitzicht op heeft, wordt zijn bezwaarschrift niet ontvankelijk verklaard door het college van burgemeester en wethouders.
Voorafgaand aan een hoorzitting over dit bezwaarschrit oordeelde de gemeente, dat vanuit de woning van de bezwaarmaker het LED-scherm niet te zien is. En hierdoor ontbreekt volgens de regels ‘het rechtstreekse belang’. Toen hem dit verteld werd, zag de bezwaarmaker af van zijn recht om gehoord te worden door de Commissie van de Bezwaarschriften.

Duur renovatiestaartje

LEIMUIDEN – Een renovatieprojectje aan de Dr. Stapenséastraat krijgt nog een duur staartje. De eigenaar had enkele Poolse medewerkers ingehuurd om zijn huis te verbouwen, maar had hieraan voorafgaand geen asbestinventarisatierapport laten opstellen. De gemeente had hiervoor al een last onder dwangsom  opgelegd. Uiteindelijk bleek er geen asbest in het gebouw aanwezig te zijn, maar de grote afvalcontainer naast het pand werd buiten dit onderzoek gehouden.
Twee  toezichthouders constateerden onlangs, dat twee bouwwerknemers materiaal uit een afvalcontainer haalden om dat in een bedrijfsbusje te leggen. De BOA’s vermoedden dat het om asbesthoudend materiaal ging en gaven de Polen opdracht om hun werk te stoppen. Het verdachte spul wordt bekeken op de aanwezigheid van asbest  en de kosten voor dit onderzoek (1.600,20 euro) moeten worden betaald door de woningeigenaar. Deze man kan overigens nog in beroep gaan tegen het besluit van het college.

Einde bedrijfswoningen

ROELOFARENDSVEEN – De bedrijfswoningen aan de Floraweg 51 en 111 mogen particuliere woningen worden. Door het bestemmingsplan Geestweg en Floraweg worden voormalige bedrijfswoningen namelijk overbodig. Dit besluit nam het college van burgemeester en wethouders vorige week.

Nacht zonder dak

JOEP DERKSEN
WOUBRUGGE – Één hele nacht lang lagen 22 kinderen in de buitenlucht op het boerenland aan de Ringdijk 1. Zij deden dit uit solidariteit met kinderen uit de derde wereldlanden, die dit noodgedwongen iedere nacht moeten doen. De actie ‘Nacht zonder dak’ was het slotstuk van een inzamelingsactie van de jongeren van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Kerk. Zij hebben de afgelopen maanden 2.500 euro ingezameld; met dat geld wordt de komende 500 dagen één kind uit India onderhouden.
Klagen over ‘die jeugd van tegenwoordig’ is van alle tijden, maar over deze jongeren hebben volwassenen niets dan lof. Ze bakten cake voor senioren en hebben door het hele dorp lege flessen opgehaald, waarbij het statiegeld gedoneerd werd om dat ene kind in India te helpen aan een betere toekomst.  Paul Smit van de stichting TEER informeerde de kinderen tussen 11 en 16 jaar: ‘De kosten voor levensonderhoud voor een kind zijn 4,49 euro per dag. We kunnen niet heel India redden, maar als je één kind kunt helpen voor 500 dagen, dan is dat al genoeg. En als jullie volgend jaar weer een ‘Nacht zonder dak’ houden, kunnen we dan weer een kind helpen.’
Ingrid van Houdt is mede-organisator van dit evenement en vertelt dat dit de eerste keer dat deze nachtelijke activiteit gehouden wordt. ‘De beide kerken hebben jeugdclubs en we wilden het jaar afsluiten door samen met de jongeren iets terug te doen voor een ander.’ Het is tien uur ’s avonds en de nacht gaat beginnen; de jongeren verzamelen zich op het boerenveld en leggen de laatste hand aan hun zelfgemaakte sloppenwijk van kartonnen dozen. De kinderen hebben hun ‘huizen’ versierd met allerlei spulletjes die op de ‘vuilnisbelt’ lagen; gedoneerde plastic bakjes, vlaggetjes en zelfs een oud flesje parfum.
De 13-jarige Temme toont trots zijn woning, die hij met enkele andere tienermeisjes en –jongens deelt: ‘We hebben een tussenschot en een vlaggenmast!’ laat hij trots weten. ‘Ik vind het belangrijk om stil te staan bij de straatjongeren. Die zijn echt zielig. Ik doe hier aan mee, omdat ik wil laten zien dat ik ook in de buitenlucht kan slapen.’ Naomi (12) vult aan: ‘Zonder dat je veel moeite doet, help je anderen. Ik vind het fijn om één kind 500 dagen te helpen; zo kan dat kind een nieuw leven opbouwen.’
Het interview wordt ruw onderbroken op het moment dat een tractor het land op rijdt.  De kinderen rennen er naar toe; ‘Ja! Nieuwe spullen voor de vuilnisbelt!’ Natuurlijk gaan de jongeren nog niet slapen; er worden allerlei spelletjes georganiseerd, maar tussen 2 en 6 uur krijgen ze ‘sloparrest’; dan moeten ze echt in hun kartonnen doos blijven. Nina (14) geniet: ‘Het is leuk om mijn eigen huis te bouwen; het is net of we op kamp zijn.’

Ondernemer komt onder boete van half miljoen euro uit

LEIMUIDEN – Een bedrijf op de Westerdijk 40 moet extra groen aanleggen om de bouw van een bedijfspand te compenseren. Als dat niet gebeurt voor 1 april 2015, legt de gemeente de onderneming een last onder dwangsom op van een half miljoen euro. Dit besluit nam het college van burgemeester en wethouders vorige week.
Zo moet een groenstrook bij het pand ‘gebiedseigen hoogopgaande beplanting’ krijgen. Wel mag de ondernemer daar een hekwerk plaatsen. Eigenlijk had al het werk al voor 1 juli afgerond moeten zijn, maar het college geeft de ondernemer nu toch extra tijd om alles af te ronden. Hij heeft zijn bereidwilligheid om mee te werken namelijk getoond, door de illegaal aangelegde verharding te verwijderen en daar ggras in te zaaien. Ook zijn enkele laurierkersen geplant. Dit is geen inheemse soort, maar toch staat het college toe dat die bladhoudende soort mag blijven staan. Wel moet de ondernemer nog extra beplanting realiseren met ‘streekeigen soorten’.

Ripse paardendagen groot succes

RIJPWETERING – Het afgelopen weekend kwamen honderden mensen naar de Ripse Paardendagen. Op dit jaarlijkse evenement is traditiegetrouw veel meer te zien en te doen dan het klassieke ponyrijden. Kinderen en volwassenen genoten van activiteiten als boogschieten, ringsteken, stoelendans en ‘Pimp my poney’.
Het is beide dagen een komen en gaan van bezoekers; in totaal zijn er maar liefst 3.000 mensen die het evenement bezochten, zo schat mede-organisator Janneke van Klink. Samen met ruim vijftig andere vrijwilligers heeft zij zich de afgelopen maanden ingezet om van de Ripse Paardendagen weer een doorslaand succes te maken. Aan het begin van deze eeuw zijn deze paardendagen opgezet om de Oefencross te promoten, maar het evenement is uitgegroeid tot iets waar veel mensen het hele jaar naar uitkijken. Van heinde en verre komen bezoekers om intens te genieten van het gebeuren.
Het enthousiasme voor deze promotie van de paardensport is fijn voor de vrijwilligers, want het vergt veel moeite om zo’n evenement op te zetten. Bijvoorbeeld waar het gaat om de vergunningen. De gemeente heeft weliswaar een meerjarige vergunning afgegeven voor de Ripse Paardendagen zelf, maar toch moeten de vrijwilligers ieder jaar weer allerlei papieren rompslomp doorworstelen om vergunningen aan te vragen voor bijvoorbeeld het ophangen van vlaggen.
Terwijl de voorbereidingen voor de oefencross (een paardenhindernisbaan met onder meer boomstammen, stro en wijnvaten) in volle gang zijn, geniet de jeugd van het springkussen, ponyrijden en het rodeorijden. Iets verderop kunnen konijnen geknuffeld worden en een jongetje dat het knuffelen wat te ruw uitvoert, wordt vermanend toegesproken door zijn vader. De 5-jarige Inti lijkt helemaal verknocht te zijn van de ponys: ‘Ik aai ze allemaal. Deze is  een jongen en die drie daar zijn meisjes.’
Het ringsteken begint en een groep van zo’n twintig kinderen staat en zit op een platte wagen om te proberen de ringen te bemachtigen. Kylian (10) geniet: ‘Als je op die kar zit, kun je over het hele terrein kijken. Het springen op de springkussens vind ik het leukst.’ Sarah (12) is helemaal vanuit Noordwijk gekomen om op de Ripse Paardendagen aanwezig te zijn. Ze acteert als een volwaardig rodeorijdster op de ‘stier’, waarbij ze met haar rechterhand in de lucht zwaait. ‘Je moet gewoon meebewegen met de stier’, verklapt ze het geheim. Met blije ogen kijkt Sarah om zich heen: ‘Ik kom iedere zaterdag naar de Ripse Ruiters, want hier kan ik lekker mezelf zijn.’

Actiegroep voor behoud bomen

LISSE – Een nieuwe actiegroep heeft het levenslicht gezien. De monumentale lindebomen die in het projectgebied Raadhuisplein staan, voor het oude schoolgebouw, zijn ‘versierd’ met rode dassen en bijpassende teksten. De actievoerders plaatsten bordjes aan de bomen met kreten als: ‘Deze boom is leuk’ en ‘Ben ik geen mooie boom?’ Hiermee hopen de initiatiefnemers om meer aandacht te krijgen voor het behoud van deze lindes.

Afschrijving gronden zorgt voor rode cijfers Stek

STREEK – Woningbouwcorporatie Stek heeft vorig jaar een negatief resultaat gehaald van 7,1 miljoen euro. Dit negatieve resultaat wordt voor een groot gedeelte veroorzaakt door de afwaarderingen van de grondposities Gansoord (Haarlemmermeer), Pastoorslaan (Hillegom), Leidsestraat (Hillegom) en genomen onrendabele investeringen voor de onderhanden projecten Rembrandtplein/Ooievaarstraat (renovatie) en Woonzorgzone plandeel J (nieuwbouw).
Stek-directeur Hans Al laat hierover weten: ‘Dat verlies lijkt heel veel, maar hier zitten dus ook de waarderingsgrondslagen in. Ieder jaar moet namelijk opnieuw gekeken worden naar de waarden van de woningen.’ Waar het gaat om de ‘normale’ inkomsten en uitgaven, behaalt Stek wel degelijk een positief resultaat: 5 miljoen euro. Toch kan Stek niet op haar louweren gaan rusten en de organisatie gaat kijken of bepaalde ‘grondposities’ (stukken grond, JD) verkocht kunnen worden. Daarnaast verwacht Al niet, dat de planontwikkeling ‘Westflank’ in Lisserbroek de komende jaren wordt uitgevoerd. Het zijn allemaal zaken, waar de komende tijd goed naar gekeken wordt.
Al: ‘De kwaliteit van het onderhoud van de woningen moet overeind blijven. Dit doen we onder meer door het aangaan van langere termijncontracten met bedrijven die onderhoud plegen. Je kunt bijvoorbeeld met een betere kwaliteit verf pas na zeven jaar een huis verven in plaats van na vijf jaar.’

De Factorij lijkt niet meer te stoppen

LISSE – De plannen voor de Factorij en omgeving (het project Raadhuisplein) lijken nu daadwerkelijk door te kunnen gaan. Meer dan vijftig mensen kwamen donderdag 5 juni naar het gemeentehuis om te luisteren naar de presentatie van John Moors van Horsman & Co. Wanneer de politiek op 26 juni in de gemeenteraadsvergadering het defintieve akkoord geeft, kan Horsman definitief beginnen met het omvormen van dit deel van het centrum. De bouwwerkzaamheden duren dan van eind 2015 tot midden 2018.
Voorafgaand aan de verkiezingen had de gemeenteraad al ingestemd met het feit dat het Raadhuisplein op de schop gaat. Wel stelden de politici extra voorwaarden over zaken die aangepast moeten worden. Dan gaat het om een veilige doorgang voor de schoolkinderen van De Akker en de noodzaak dat het parkeerterrein zo ingericht wordt, dat daar kleinschalige evenementen mogelijk blijven. Horsman heeft inderdaad maatregelen genomen om deze zaken te kunnen garanderen, net zoals het bedrijf de plannen zo heeft aangepast, dat de doorgang naast Heereweg naar het parkeerterrein verbreed wordt tot vijf meter. De toegang naar de parkeerplaatsen gaat in de toekomst via de Schoolstraat en niet meer via de Heereweg. Moors: ‘Daar zijn mensen zo aan gewend.’
Moors is enthousiast over de plannen: ‘Dit is de zuidelijke poort van Lisse. De naam De Factorij gaat echt leven. Het gaat hier om twee plandelen; de woningbouwplannen zijn hetzelfde gebleven en het openbaar gebied blijft eigendom van de gemeente.’ In de Schoolstraat blijft de maximum snelheid 30 kilometer per uur en in de straten en doorgangen daaromheen wordt dat 15 kilometer per uur.
De Nieuwe Voorhof krijgt onder meer een kleine zaal en een grote zaal en mag uitkijken naar een fraaie keuken, garderobe en zelfs een terras. In februari 2015 start Horsman met de verkoop van vier vrije sectorwoningen en in november van dat jaar wordt begonnen met de bouw van deze woningen, samen met de Nieuwe Voorhof en 24 sociale huurwoningen die door Stek gekocht worden. Deze objecten moeten in maart 2017 opgeleverd zijn, waarbij ook het parkeerterrein opnieuw ingericht moet zijn. Vanaf september 2016 wil Horsman dertien vrije sector appartementen in de verkoop doen en de bouw van die appartementen begint in mei 2017. De projectontwikkelaar verwacht dat het leggen van de laatste steen en de officiële opening van De Factorij gebeurt in juni 2018.
Op de vraag aan wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse)  of hij dit mooie plannen vindt, antwoordt Ruigrok, dat het de gemeenteraad is die hierover beslist. ‘Het is aan de raad om te bepalen of Horsman voldaan heeft aan de eisen van het amendement. De raad is aan zet en als college moeten we afwachten wat er besloten wordt. Als de raad het een prachtig plan vindt, gaan we het gewoon uitvoeren.’

Bouwhistorisch onderzoek

LISSE – De eigenaar van de oude boerderij aan de Laan van Rijckevorsel 16 (voorheen van de familie Schrama), mag nog niet beginnen met een verbouwing. Architect Diederik van Egmond gaf een presentatie van hoe ze het pand willen verbouwen. De leden van de monumentencommissie vonden echter, dat de historische onderdelen van het pand zoveel mogelijk behouden dienden te worden.
Ze gaven opdracht, dat de eigenaar eerst een bouwhistorisch onderzoek moet laten uitvoeren, zodat bekeken kan worden welke onderdelen van de oude boerderij echt historisch waardevol zijn en dus bewaard moeten blijven bij de verbouwing. Als dit onderzoek is afgerond, kan Van Egmond Architecten een aangepast plan voorleggen  bij de monumentencommissie.