Monday, 28 July 2014

Subsidierelatie Dierenopvangcentrum Noordwijk onder druk

LISSE – De gemeente gaat er niet mee akkoord, dat het Dierenopvangcentrum Noordwijk een bedrag kan vragen voor iedere keer dat Lisse een zwerfdier aanbiedt. De medewerkers van het dierenopvangcentrum wil dat graag, want op die manier kunnen zij BTW terugvragen van  de belastingdienst. Het college van burgemeester en wethouders vindt dit echter ‘juridisch niet wenselijk’. Het gevolg van dit besluit kan zijn, dat de Dierenopvang in de toekomst een hoger subsidiebedrag zal aanvragen, om de verloren gegane BTW-teruggaves gecompenseerd te krijgen.

No comments:

Post a Comment