Monday, 28 July 2014

‘Ze hebben ons een oor aangenaaid’

LISSE  - De actievoerders van Het Heemskerkplein Moet Blijven zijn laaiend over het politieke besluit om niet meer te luisteren naar alternatieve plannen.  Met name Nieuw Lisse wordt verweten dat deze partij kiezersbedrog pleegt. Maandenlang steunde deze partij namelijk de actievoerders, maar toen puntje bij paaltje kwam, stemde Nieuw Lisse voor uitvoering van de plannen van projectontwikkelaar Horsman & Co.
‘Sinds die raadsvergadering heb ik mijn broer (wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse, JD) niet meer gezien’, zo laat actievoerder Wout Ruigrok weten. ‘Nieuw Lisse zou op de maandag voorafgaand aan de raadsvergadering steun zoeken voor een motie om de Horsmanplannen drie maanden uit te stellen. Dan zou de actiegroep voldoende tijd hebben om onze alternatieve plannen financieel door te laten rekenen. Maar daar is niets van gekomen. Nieuw Lisse was te schijterig om die motie van drie maanden uitstel in te dienen. Dan hadden we een eerljike kans gemaakt. Nu hebben ze ons een oor aangenaaid. Alleen op de raadsavond zelf kwam die partij met een slap aftreksel van een motie, waarvan ze wisten dat die toch niet aangenomen zou worden.’
Volgens de actievoerders is Nieuw Lisse bezweken onder de druk van de mede-collegepartijen D66  en SGP/ChristenUnie: ‘Zij hebben gedreigd de coalitie te laten vallen als het besluit voor de Horsmanplannen wordt uitgesteld. Nieuwe Lisse is haar afspraken niet nagekomen. We hebben hen aan 800 stemmen geholpen, door onze verkiezingscampagneactie ‘Stem lokaal’. Er zit daar geen rechte rug bij en die alternatieve motie van Nieuw Lisse was een complete drollenvertoning’, aldus Wout Ruigrok. ‘Als je ergens voor staat als partij, dan houd je je aan je principes.’
Iet Langeveld vult aan: ‘Wij voelen ons uitermate besodemieterd. De politek zegt dat het te laat is voor burgerparticipatie, maar dat is je reinste kolder. Wij hebben als actiegroep vragen gesteld, die de politiek zelf had moeten stellen. Inwoners moeten niet alleen het recht van inspreken hebben, maar ook het recht dat naar hen geluisterd wordt. Als actiegroep kun je in Lisse net zo goed buiten staan en in de wind lullen.’
De actiegroep behoudt zich het recht voor om naar de Raad van State te gaan. Ook zetten ze een nieuw initiatief op; een burgerpresidium. Wout Ruigrok: ‘We hebben zo’n burgerpresidium nodig om toezicht te houden op deze kakelbende (de gemeenteraad, red.). Zij maken er een enorme chaos van, maar wij willen in de toekomst naar iets toewerken waarbij participatie wel iets gaat betekenen. En niet alleen een dood woord is. Wij willen dat burgerparticipatie wél een kans krijgt. De politiek moet niet denken dat ze overal mee weg komt.’
De actievoerders besluiten: ‘Het is ontzettend frustrerend. Het leek erop dat de partijen die de gemeenteraadsverkiezingen hadden gewonnen, écht de wereld zouden verbeteren, te beginnen bij Lisse. Maar de gemeente gaat minimaal 800.000 euro toeleggen op dit project van Horsman. In totaal worden miljoenen euro’s uitgegeven aan de ontwikkeling van dit gebied. Dat zijn miljoenen die gebruikt zouden kunnen worden voor de zorg, maar die weggegeven worden ten faveure van een bouwer. En bovendien hebben we die woningen helemaal niet nodig.’ Fractievoorzitter Rob Veldhoven (Nieuw Lisse) laat weten, dat zijn partij later deze week met een reactie komt.

No comments:

Post a Comment