Tuesday, 28 October 2014

Tientallen geweldsincidenten bij Teylingereind

SASSENHEIM – De open dag van jeugdinrichting Teylingereind is eerder deze maand prima verlopen. De bezoekers liepen rond en bewonderden de schone cellen en gangen. Maar uit een nieuwsbrief van Teylingereind blijkt, dat in de loop van het jaar niet alles pais en vree is in deze jongerengevangenis.
Zo waren er het afgelopen jaar maar liefst twintig ‘incidenten’, waarbij sprake was van (een vorm van) fysiek geweld tussen de jongeren onderling. En drie keer keerden één of enkele jongeren zich zelfs tegen het personeel van de gevangenis. Teylingereind is sinds april namelijk niet alleen meer een jongerengevangenis, maar ook 23-plussers kunnen hier geplaatst worden. Het afgelopen half jaar zijn zestien jongeren ‘vanuit het adolescentenstrafrecht ingestroomd’, aldus de nieuwsbrief.
Het goede nieuws is, dat er geen enkele geslaagde ontsnapping is geweest. Voor de jongeren die hun tijd hebben uitgezeten, wordt ook gezorgd. 83% van hen komt terecht in een dagbestedingsprogramma mét woonplek. Voor de overige jongeren staan organisaties klaar om er voor te zorgen dat die jeugd niet meer op het verkeerde pad raakt.

Monday, 27 October 2014

Jan Rijpstra wordt nieuwe burgemeester van Noordwijk

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – De naam van de nieuwe burgemeester is bekend: Jan Rijpstra (59). De gemeenteraad ging maandag 27 oktober akkoord met de komst van de VVD-er Rijpstra naar ons dorp. Met dit besluit lijkt de bekrachtiging door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en uiteindelijk de koning zelf slechts een formaliteit. De nieuwe burgemeester mag op 17 december met zijn werk beginnen.
Rijpstra heeft een lange carriere achter zich en haalde in 2005 zelfs landelijke bekendheid. Ooit was hij gymnastiekleraar en hij begon zijn politieke carriere in 1988 als VVD-raadslid in Groningen. In 1994 trad hij toe tot de gemeenteraad van Meppel en nog datzelfde jaar werd hij lid van de Tweede Kamer. Dat bleef hij doen tot 1 augustus 2005; enkele maanden nadat hij burgemeester werd van de gemeente Tynaarlo. Hij kwam er openlijk voor uit, dat hij zijn kamerlidmaatschap verlengde tot na zijn vijftigste verjaardag, want dat was beter voor zijn wachtgeldregeling.
Al na drie jaar stopte Rijpstra ook met zijn burgemeesterswerk in Tynaarlo om in Zwitserland te gaan wonen. Zes jaar verder heeft Rijpstra genoeg gezien van het uitzicht op de Alpen en wil hij leiding gaan geven aan het kustdorp. De leden van de vertrouwenscommissie zijn zeer te spreken over Rijpstra. Voorzitter Taetske Visser noemt hem ‘een deskundig en gedreven, sportief bevlogen hartelijk persoon met gevoel voor humor. Hij heeft meer dan een vleugje authentiek leiderschap.’ Samen met de gemeenteraad, het college en de inwoners moet Rijpstra Noordwijk ‘zowel  economisch als maatschappelijk naar een hoger niveau tillen’, aldus Visser.

Monday, 20 October 2014

Piet blijft zwart

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – Op zaterdag 15 november is het zo ver; dan komt Sinterklaas met zijn zwarte pieten weer naar Nederland. Het afgelopen jaar was het hele land in rep en roer, want een volhardend groepje mensen bleef er maar op aandringen dat er voor de zwarte pieten geen plaats is. Als het aan deze zeurpieten ligt, maken die zwarte pieten gelijk rechtsomkeert en moet de goedheiligman al zijn cadeautjes maar zelf in de schoorstenen laten vallen.
Maar in Noordwijk zijn de zwarte pieten van harte welkom, zo laat Kees van Wijk, voorzitter van de Noordwijkse Ondernemers Vereniging (NOV) weten. De NOV organiseert ieder jaar de sinterklaasintocht en ook dit jaar blijft de traditie bestaan van de sint die met zijn zwarte pieten duizenden kinderen gelukkig maakt.
‘Zwarte piet blijft in Noordwijk gewoon zwart’, zo stelt Van Wijk. ‘We doen het op de traditionele manier, zoals we dat al tientallen jaren doen. Dat is ook in overleg met burgemeester en wethouders gedaan.’ De pieten zien er dus net zo uit als in voorgaande jaren, inclusief kroeshaar. Maar er is een minderheid  die daar last van heeft. Wordt er dan niet gekeken naar hun wensen? Van Wijk: ‘We houden onze ogen open. Maar er is op geen enkele manier iets tot ons gekomen vanuit de lokale inwoners van Noordwijk. Sterker nog; de signalen die ons bereikten, waren totaal anders. Overal kregen we te horen, dat we de sinterklaasintocht op de traditionele manier moeten doen.’
Dus malligheden als stroopwafelpieten, streepjespieten, testbeeldpieten en regenboogpieten zijn in Noordwijk niet te vinden? ‘We volgen de landelijke ontwikkelingen nauwgezet. We houden niet dogmatisch vast aan iets als de hele wereld het heel anders doet. Dit jaar doen we het op de traditionele manier.’

Sunday, 19 October 2014

Een beetje teveel van het goede

 
VOORHOUT – Maar liefst 63 verkeers-, reclame- en aankondigingsborden staan op en bij de rotonde die de Teylingerdreef verbindt met de Jacoba van Beierenweg. De logische vraag bij deze constatering is natuurlijk: zijn 63 borden niet een beetje veel om bij één rotonde te plaatsen? Bovendien: welke automobilist lukt het om al deze borden te lezen op het moment dat hij de rotonde passeert? Goede raad is duur, maar hier is een gratis tip aan de gemeente: in deze tijd van heftige bezuinigingen kan gemakkelijk een paar duizend euro bespaard worden op het onderhouden en schoonmaken van deze borden.

‘Dit is voorbarig, kil, harteloos en dom’

JOEP DERKSEN
OEGSTGEEST – Even dreigde wethouder Marien den Boer (CDA) te wankelen op de randen van de bestuurlijke afgrond. De voltallige gemeenteraad diende dinsdag 30 september een verkapte motie van treurnis in tegen hem. Deze werd pas ingetrokken, nadat Den Boer aangaf alle zaken in deze motie te ondersteunen. De wethouder had zichzelf in de problemen gebracht, doordat de gemeente in het openbaar stelde dat het zwembad Poelmeer op 1 januari 2015 moet sluiten. En deze conclusie kwam, nog voordat een rapport over de toekomst van Poelmeer afgerond was.
Het was verbijsterend om te zien hoe amateuristisch het voltallige college in deze zaak opereerde. Uit de politieke debatten bleek, dat noch de coalitiepartijen noch de oppositiepartijen op de hoogte gesteld waren van het collegevoornemen om het zwembad te sluiten. In Noord-Korea komt het landsbestuur wellicht weg met dit soort acties, maar in Oegstgeest is de gemeenteraad toch echt de baas, zo ondervond Den Boer.
Inspreker Pieter de Groot, regiomanager van Sportfondsen Nederland, sloeg de eerste nagel in de kist: ‘De gemeente heeft het zwembad de afgelopen zes jaar kapot gemaakt door achterstallig onderhoud en de verlammende besluiteloosheid. Wij zijn buitenspel gezet door het collegepersbericht; dit heeft grote sociale en persoonlijke consequenties voor de 34 medewerkers; laten we met elkaar in gesprek gaan.’
Fractievoorzitter Eelke van den Ouweelen (Lokaal) legde de vinger op de zere plek. ‘Er is sprake van een accuut liquiditeitsprobleem, maar ook een fors exploitatieprobleem. Vandaag kregen we te horen dat de exploitatie van het zwembad het college dwingt om het zwembad te sluiten per 1 januari 2015. Uit het niets wordt het bestaansrecht van deze medewerkers in gevaar gebracht. In welke realiteit leeft dit college? Dit is voorbarig, kil, harteloos en dom. Het is bestuurlijke histerie, paniekvoetbal en een vlucht naar voren.De kosten voor liquidatie zullen volgend jaar veel hoger zijn, dan wanneer je het zwembad nog een jaar open houdt. De gemeente heeft gefaald, was ernstig nalatig en bleek een onbetrouwbare partner.’
Raadslid Zwart (VVD) vond het collegevoorstel voor het sluiten van het zwembad ‘prematuur. De zwemmers in het dorp moeten weten dat je nog steeds in Poelmeer kunt zwemmen.’ Haar partij diende met bijna alle fracties een motie in, waarin het college werd opgeroepen met meerdere scenario’s te komen om Poelmeer open te houden. ‘De VVD wil het liefst een zwembad in Oegstgeest behouden, maar niet tegen elke prijs. Het college moet hoofd koel houden, anders kan een duik in Poelmeer geen kwaad.’
Raadslid Vos (D66) vond dat het college ‘een volstrekt gebrek aan respect’ had voor de raad en de mensen in het dorp die zich inspannen om het zwembad open te houden. ‘Het college stelt de raad voor een voldongen feit. Wie koopt er nu nog een abonnement met het bericht dat het zwembad dicht gaat?! Het voorstel loopt voor de muziek uit, is incompleet en slecht onderbouwd. Het is de raad die dit soort besluiten neemt en niet het college.’
Fractievoorzitter Tim van Tongeren (PrO): ‘We kunnen uitsluitend doen aan damage control. Er moet een extra raad komen en we moeten op stel en sprong een voorschot van Sportfondsen (103.000 euro, JD) terugstorten. Ik vind dat een bizarre gang van zaken. Het collegevoorstel is ontijdig, onjuist, onvolledig en getuigt van verwijtbare onverschilligheid.'
Zelfs het CDA ondersteunde de wethouder niet volledig. Fractievoorzitter Eibert-Jan van Blitterswijk vond het collegepersbericht ‘prematuur. De resultaten van de marktverkenning moeten we hier bij betrekken. De toon in het collegevoorstel komt niet helemaal lekker over. In de begrotingsbehandeling moeten we het hier over hebben.’ Raadslid Karin Rosdorff (LO) verzuchtte: ‘We zitten nu met de gebakken peren. Het college moet bij de begroting met een helder voorstel komen.’
In totaal waren er deze avond vijf schorsingen. Uiteindelijk zwichtte Den Boer voor de raadsdruk en hij zegde toe in november met een voorstel te komen over de toekomst van Poelmeer.  Hij liet weten een motie waarin het college werd opgeroepen het hoofd koel te houden ‘te omarmen’. De volgende dag stuurde de gemeente een persbericht de deur uit, waarin stond dat het niet zeker is dat Poelmeer op 1 januari 2015 gesloten wordt.

Russische roulette met rollator

 
JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – Achter de Praktijk voor Fysiotherapie is een gevaarlijke verkeerssituatie voor rollator-  en scootmobielgebruikers. De stoep heeft daar een hoge rand en er is maar één plek waar deze mensen met een loopbeperking van af kunnen. En laat dat nou precies midden in een onoverzichtelijke bocht zijn.
Een rollatorgebruiker heeft gemiddeld 15 seconden nodig om deze weg over te steken; meer dan genoeg tijd voor verschillende automobilisten of scheurende brommers om door de bocht te rijden. Voor de rollatorgebruikers is het daarom iedere keer weer een Russische roulette om de overkant veilig te bereiken.
Fysiotherapeut Ans Bros kaart deze kwestie aan en laat weten: ‘Zorg ervoor dat er bij de invalidenparkeerplaats twee stoepverlagingen zijn. Één aan de voorkant en één aan de zijkant van die invalidenparkeerplaats. Zo voorkom je, dat mensen in een onoverzichtelijke bocht moeten oversteken en bovendien vergemakkelijk je het in- en uitstappen van mensen met een beperking uit hun auto.'

Provincie duwt fusie niet door strot gemeenten

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – Commissaris van de Koning Jaap Smit liet zich tijdens het radioprogramma BoBizzNizz uit over de toekomst van de Bollenstreek. De 36 gemaakte afspraken tussen de bollendorpen kunnen best leiden tot één gemeente, aldus Smit. Maar een fusiedwang is op dit moment niet aan de orde.
De Commissaris van de Koning is wel voorstander van een fusie, maar hij hamert er in het openbaar niet zo op, zoals zijn voorganger deed. Hij vertelt: ‘Ik begrijp het verlangen naar zelfstandigheid. Ik maak onderscheid tussen de hang naar gemeenschapszin en de vraag of mensen enige  invloed hebben op wat er gebeurt. Die hang naar gemeenschapszin moet je niet verwarren met gemeente. Ik snap het verzet van een aantal mensen heel goed. Dit komt voort uit de gedachte “dit dorp moet blijven zoals het eeuwen is geweest”. Ik wil het niet door de strot duwen, maar kijk naar de kansen die je mist. Ik ben niet de persoon van 100.000-plus gemeenten. Zorg dat je de gemeenschapszin overeind houdt en benut de kansen die je krijgt. Als je die krachten niet bundelt, loop je een aantal kansen mis.’
Hij geeft een voorbeeld: ‘Je kunt allemaal je eigen detailhandel stimuleren, maar vervolgens creëer je concurrentie in eigen kring. Je kunt de zoveelste blokkendoos langs de snelweg neerzetten, maar zo eet je je centrum leeg. Moet de Bollenstreek wel allerlei nieuwe bedrijventerreinen willen? Dat is de vraag!’
De 36 samenwerkingsafspraken zouden heel goed tot één grote gemeente kunnen leiden, aldus Smit. ‘Als je 36 afspraken maakt, wat gaat over 80% van het budget; welke taken blijven er dan nog over om zelfstandig over te beslissen?’ Smit liet ook weten, waarom er de afgelopen jaren overal in de Bollenstreek waarnemende burgemeesters zijn geweest. Zij waren hier om politiek en bestuurders te laten nadenken over hoe het verder moet gaan. ‘Om het proces van onderop te stimuleren’, aldus Smit.
Dat draagvlak onder met name de bestuurders en de gemeenteraden is nodig, want volgens de Commissaris van de  Koning heeft de Provincie Zuid-Holland niet de macht om een gedwongen fusie op te leggen. En dat is maar goed ook, zo oordeelt Smit: ‘Willen we met elkaar in een klimaat leveren waar in sommige gevallen van bovenaf gedicteerd wordt?!’ Dat wil echter niet zeggen, dat de Provincie achterover gaat zitten met de billen op de duimen. Smit: ‘Men ziet hier heus wel dat de wereld niet stil staat. Maar soms moeten dingen zó urgent worden, dat mensen willen doorpakken. Er komt veel op de gemeenten af, zoals de decentralisaties; over vijf jaar zal de wereld er anders uitzien. Als provincie zullen we niet zeggen: ga uw goddelijke gang.’

Kopstukken gaan hard tegen hard

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – Het lijkt wel verkiezingstijd. De kopstukken van Puur Noordwijk en VVD rollen over elkaar heen en beschuldigen elkaar van alles wat mooi en lelijk is. De discussie ontstond op het moment, dat Joke van der Zanden in een openbare vergadering liet weten, dat VVD en CDA boter op hun hoofd hebben en dat zij onder druk was gezet om te stoppen met schrijven voor een lokale krant. De fractievoorzitters Taetske Visser (Puur Noordwijk), Roberto ter Hark (VVD) en Jan de Ridder (CDA) vertellen over wat zij van deze zaak vinden.
In een openbare brief oordeelt fractievoorzitter Taetske Visser dat de politieke partijen VVD, CDA en Noordwijk Zelfstandig ‘zeer hypocriet’ zijn. De drie partijen hadden in een raadsvergadering gepleit voor integriteit en objectieve journalistiek. Maar Visser liet weten, dat Van der Zanden door leden van de onderzoekscommissie ‘bestaande uit VVD, CDA en PvdA/GroenLinks’ onder druk was gezet om afstand te doen van haar werk als journalist. Van der Zanden stemde hier uiteindelijk mee in, omdat ze bang was dat ze anders niet als raadslid geïnstalleerd zou worden.
Volgens Visser schrijft Van der Zanden geen politieke stukjes, ‘maar doet ze verslag van publieke evenementen’. Het CDA zou van Puur Noordwijk ‘geëist’ hebben dat de journaliste/politicus zou stoppen met publiceren. Voor Visser is het duidelijk: ‘Een raadslid mag journalist zijn. Joke van der Zanden mag verslag doen van alle activiteiten in en buiten het dorp. Dus ook politieke. VVD en CDA zetten een mede-raadslid tot op de dag van vandaag schaamteloos onder druk om haar journalistieke werkzaamheden op te geven.’
De Ridder reageert hierop: Een voorbeeld van een artikel van Van der Zanden is het bekende politieke stuk ’ Mijn vader bouwt een zwembad’. Na enige discussie heeft mevrouw van der Zanden zelf besloten de passage freelance journalist door te halen en te voorzien van een paraaf. Ik wens dat mevrouw Visser (...) geen onbezonnen brieven vol feitelijke onjuistheden en stemmingmakerij verstuurd.’
Fractievoorzitter Roberto ter Hark is laaiend. ‘Helaas heeft Visser niet het politieke fatsoen kunnen opbrengen om op een raadsdebat te wachten, alvorens een eenzijdig en vol met feitelijke onjuistheden open brief de wereld in te sturen. Het is ons allen bekend dat het raadslid ook politiek gerelateerde stukken heeft geschreven. De onafhankelijkheid van de journalist (die politiek actief is, red.) over gemeentelijk beleid bestaat niet. De journalist is onderdeel van het bestuur en keurt in die zin zijn eigen vlees.’
Ter Hark vindt het ‘onbegrijpelijk’ dat Puur Noordwijk het goed vindt dat een raadslid ook journalist kan zijn en hij beschuldigt de partij van een ‘dubbele moraal’. ‘Temeer van een partij die het onwenselijk vond dat een betrokken Noordwijker, tevens journalist, lid werd van een referendumcommissie die op geen enkele manier beslissingsbevoegdheid kent.’

Wisselende criminaliteitscijfers

JOEP DERKSEN
STREEK – Het aantal woninginbraken is in Lisse en Hillegom het afgelopen jaar flink gedaald. In Noordwijkerhout is er echter een stijging van dit soort criminele activiteiten. In de eerste acht maanden van dit jaar werd er in Lisse en Hillegom 32 en 49 keer ingebroken. Vorig jaar was dat over diezelfde periode respectievelijk 47 en 66 keer. In Noordwijkerhout steeg het aantal inbraken van 33 naar 47.
Die stijging is met name te wijten aan het hogere aantal bedrijfsinbraken, zo laat Teamchef politie van het gebied Lisse, Hillegom en Noordwijkerhout Peter Koot weten. Maar de cijfers moeten volgens hem wel ‘in perspectief’ bekeken worden. ‘In 2012 vonden er in dit dorp veertig bedrijfsinbraken plaats en vorig jaar was dat gedaald naar 22. Nu zijn er 18 inbraken geweest in de +eerste acht maanden van het jaar: dat is vergelijkbaar met de inbraakcijfers van de jaren 2011 en 2012.’ Over het algemeen is het aantal woninginbraken gedaald en dat komt volgens Koot door verschillende acties, zoals het ‘Witte voetjes project’, het project ‘Waaks in Elsbroek’, waarbij hondenbezitters gevraagd wordt alert te zijn, en extra toezicht op hot spot plekken. De stijging van het aantal woninginbraken in  Noordwijkerhout heeft volgens Koot vooral te maken met de stijging van het aantal woninginbraken in vakantiewoningen. Een werkgroep denkt na over de vraag hoe de veiligheid daar kan worden verbeterd.
Bij bedrijvenpark ’s  Gravendam is een werkgroep actief om te kijken wat ze aan die bedrijfsinbraken kunnen doen. Een clubje mensen heeft zich verenigd onder de initiatiefgroep ‘Keurmerk Veilig Ondernemen’: zij denken na over het invoeren van cameratoezicht en verhogen van surveillance. Koot, die op 1 januari  zijn functie verruilt met zijn Katwijkse collega: ‘Daarnaast doen we “hotspot surveillance”, waarbij het lokale team dagelijks in de gaten houdt waar (bedrijfs)inbraken zijn. Op die plekken verhogen we het toezicht.’
In Hillegom zijn dit jaar minder meldingen van jeugdoverlast: 145 in plaats van 163. Maar de jeugd zorgt  in Lisse (157 meldingen in 2014 en 92 meldingen in 2013) juist we voor meer overlast. Hetzelfde geldt voor Noordwijkerhout, waar het aantal meldingen is gestegen van 50 naar 74. Koot: ‘De stijging van jeugdoverlast in Lisse is bijna geheel te wijden aan de overlast rondom jongerencentrum De Greef. Er zijn inmiddels ook gesprekken gevoerd met jongeren en de politie houdt er verhoogd toezicht om de overlast in te perken.’ 
Noordwijkerhout scoort wel beter waar het gaat om ‘huiselijk geweld’. Hier zijn minder meldingen van binnengekomen bij de politie; slechts 12 in totaal. In Lisse en Hillegom steeg het aantal meldingen huiselijk geweld naar respectievelijk 21 en 28 gevallen.
In Lisse worden minder zakken gerold (daling van 42 naar 31 gevallen), terwijl in Hillegom het aantal zakkenrollen juist stijgt van 6 naar 14. Noordwijkerhout blijft hier gelijk staan op tien gevallen. Koot waarschuwt: ‘Slachtoffers zijn vooral oudere dames. In 2014 was er zelfs een slachtoffer van 101 jaar!’ Wel stijgt het aantal fietsendiefstallen in Noordwijkerhout; van 29 naar 39. In Hillegom (van 87 naar 72) en Lisse (van 80 naar 48) is juist een verlaging te zien. Winkeldiefstallen zjin in Lisse meer dan gehalveerd (van 49 naar 20) en in Hillegom juist met 50% gestegen (van 12 naar 18). Noordwijkerhout meldde een lichte daling van 15 naar 13 over de eerste acht maanden.

Noodkreet huurders Poelhuys

JOEP DERKSEN
LISSE – Het is niets minder dan een noodkreet. Het water staat veel verenigingen die gebruik maken van ’t Poelhuys tot aan de lippen. Officieel zijn de huren niet veel hoger, maar door het uiterst strenge beleid van BESCAL stijgen de kosten toch enorm. Gert de Bruin, voorzitter van G.S.C. De Poel, Dick Schopman, voorzitter van de Bridge Club Lisse en Ben Stroombergen, man van het eerste uur van ’t Poelhuys, roepen om hulp van de politiek.
Wanneer een vereniging een activiteit van twee uur organiseert, moet sinds de intrede van BESCAL al gauw een half dagdeel betaald worden. Want niet alleen moet geld gelapt worden voor de tijd dat de activiteit plaatsvindt, de huurteller begint te lopen, zodra de eerste stoel wordt klaargezet. Veel verenigingen hebben al tientallen jaren een eigen kast (gratis) tot hun beschikking, om hun spullen in te bewaren. Daarom hoeven de (meest oudere) vrijwilligers niet wekelijks allerlei zaken heen en weer te slepen. Maar ook hier vraagt Bescal geld voor. Zelfs de kinderdisco is niet meer veilig; vanaf komend jaar eist BESCAL dat hier 25 euro aan ‘Buma Sena’ (Buma Stemra, JD) kosten voor betaald worden.
De prijzen voor de drankjes zijn ‘marktconform’ geworden. Dus moeten de mensen, van wie velen een inkomen rond het sociaal minimum hebben, bijna 2 euro voor een cappuccino betalen. Een rondje uitdelen gebeurt vrijwel niet meer en zelfs nemen mensen hun eigen drinken mee. Na afloop wordt er niet meer nageborreld, zo laten de drie mannen weten. ‘Dat wijntje drink ik thuis wel, zo vinden de meesten’, aldus  Stroombergen
In juni kreeg het gemeentebestuur al een brief van G.S.C. de Poel, waarin om hulp gevraagd werd. Door de hogere huurprijzen (‘soms met 200%’) en gestegen consumptieprijzen zijn er al leden gestopt, omdat zij dit niet meer konden betalen. De Bruin: ‘De huurprijzen van de zalen zijn zo hoog, dat wij met onze activiteiten niet meer uitkomen. We lijden dusdanig verlies, dat het er aan zit te komen, dat wij de vereniging moeten opheffen.’
Stroombergen ziet het met pijn in het hart gebeuren: ‘We gaan naar de kloten; het is niet meer te betalen voor de toneelvereniging en schaakclub. BESCAL maakt het hier kapot.’ Het personeel van BESCAL dat in ’t Poelhuys  de taken uitvoert, kan er niets aan doen, zo informeert Stroombergen: ‘Zij doen hun best. Maar iedere keer staat er een ander achter de bar. Ze kennen de mensen niet.’ De Bruin vult aan: ‘Theoretisch zijn de huurprijzen gelijk, maar je moet voor alles betalen: kasten, discomeubels, verlichting; het is een verkapte huurverhoging.’
Schopman: Het Poelhuys is opgericht als een sociaal-cultureel centrum, een buurtcentrum. De bridgeclub, schaakclub, het Filmhuis en de toneelvereniging zijn allemaal ontstaan uit het Poelhuys. Met het stijgen van de huren komt het verenigingsleven in de knel.’ De Bruin: ‘Wat er nu gebeurt is een voorbeeld van vereniginkjes wegpesten. Als er een commerciële huurder meer betaalt voor een zaal, moeten we verkassen. Met als gevolg dat niemand op komt dagen bij onze activiteit.’ De mannen vrezen voor het voortbestaan van ’t Poelhuys. De Bruin: ‘Floralis komt er; daar wordt twee ton per jaar op toegelegd, terwijl er al teveel accommodaties zijn. Een leegstroom van ’t Poelhuys dreigt. Op het BESCAL-kantoor zit zo’n vier man aan personeel, terwijl een ambtenaar de afspraken voor een tijd van twee uur per week in kan vullen en één technisch beheerder kan zorgen voor het onderhoud. De Bruin concludeert: ‘Een BESCAL die op deze manier tewerk gaat, moet worden opgeheven.’ Stroombergen en Schopman beamen dit hartgrondig. Wethouder Adri de Roon (D66) laat weten: ‘BESCAL voert voor de gemeente Lisse beleid uit. In november zullen we BESCAL evalueren.’

Reactie BESCAL

LISSE – Angela van Lienen reageert: ‘de huren zijn niet hoger, maar door het uiterst strenge beleid (het is niet het beleid van BESCAL, maar het beleid van de gemeente dat BESCAL uitvoert van BESCAL stijgen de kosten toch enorm.
Voorheen werd er altijd een dagdeel in rekening gebracht. Sinds seizoen 2013/2014 worden er ook halve dagdelen in rekening gebracht en sinds 1-1-2014 rekenen we huur per uur. BESCAL zet voorafgaand aan de gehuurde tijd de zalen klaar naar wens van de klant. Dat geld gevraagd wordt voor de kastruimte is volgens BESCAL ‘ook een uitgangspunt van de gemeente waartoe wij opdracht hebben gekregen om dit zo uit te voeren.’ Over de kinderdisco: ‘Wanneer er sprake is van het optreden van een DJ of een live band, dan moeten wij als BESCAL extra kosten betalen aan BUMA. Dit bedrag ligt hoger dan €25 per keer, maar wij hebben, vanuit de gedachten dat onze huurders vooral sociaal-culturele activiteiten doen, besloten niet het volledige bedrag in rekening te brengen waarvoor wij als BESCAL worden aangeslagen. Voor opslag moet inderdaad een vergoeding worden betaald. Voor het gebruik van onze meubelen en verlichting rekenen wij geen vergoeding. Wanneer er een licht&geluidstechnicus aanwezig moet zijn, dan wordt hier inderdaad een vergoeding voor gevraagd. Dit is echter niet nieuw.’
De prijs van de cappuccino is BESCAL  volgens Van Lienen ook niet aan te rekenen: ‘Een cappuccino in ’t Poelhuys is al heel lang €1,70. De huurprijzen en consumptieprijzen zijn niet gestegen.’ Iedere keer staat er iemand anders achter de bar, zo luidt de klacht. Van Lienen: ‘We hebben zeven medewerkers die in de bediening staan en nog een drietal vrijwilligers dat in ’t Poelhuys bardiensten meedraait. De heer Stroombergen heeft het dus over 10 personen die rouleren. Het rouleren van het personeel over alle locaties was overigens ook op verzoek van de gemeente.’
Over de opmerking dat commerciële huurders voorrang krijgen, stelt ze: ‘Dit is absoluut niet waar. Wij sturen de vaste huurders in maart een bericht met het verzoek om de wensen qua data en tijden aan ons door te geven. Dit moet voor 1 mei gedaan zijn. Daarna leggen wij alle wensen van de vaste huurder naast elkaar en proberen wij zo goed mogelijk aan ieders wensen te voldoen. Dit kan betekenen dat er soms een datum niet beschikbaar is op een bepaalde locatie. In de praktijk blijkt dat iedereen bereid is om van datum, tijd of locatie te wijzigen.’
Van Lienen besluit: ‘We vinden het jammer dat er over het opheffen van BESCAL wordt gesproken. Nogmaals, BESCAL voert beleid uit en is er niet op uit om ‘vereniginkjes’ weg te pesten. Het lijkt er op dat Dhr. De Bruin, Dhr. Stroombergen en Dhr. Schopman het niet eens zijn met het beleid van gemeente Lisse. Gaat de noodkreet dan over het strenge beleid van BESCAL of over de onvrede over het accommodatiebeleid dat de gemeente Lisse eerder heeft vastgesteld?’

Drechtbrug blijft laag

JOEP DERKSEN
KAAG EN BRAASSEM – Wat iedere volger van de politiek al vermoedde, is nu dus ook gebeurd. De nieuwe Drechtbrug blijft op dezelfde hoogte, zoals de Provincie die voorzien had. En dat is dus geen 3,95 meter vaarhoogte, zoals nu het geval is, maar slechts 3,15 meter. En geen centimeter meer. Wethouder Yvonne Peters gaf donderdag 2 oktober tekst en uitleg.
Ze vertelde: ‘We hebben écht geprobeerd om de Drechtbrug tot een grotere hoogte te laten komen. Ik heb er helaas geen centimeter bijgekregen, ondanks al onze inspanningen.’ Hiermee is voor het college de kous af. Peters: ‘Als college vinden we dat we aan onze inspanningsveprlichting hebben voldaan. Als de raad meer wil in de hoogte, dan is daar een bedrag van 810.000 euro voor berekend. Dat zal de gemeente dan zelf moeten ophoesten.’
Toch is Peters niet blij met de uitkomst, zo informeert ze: ‘Het is teleurstellend. Als recreatiegemeente hoop je dat je niet hoeft in leveren op deze voorziening. Ik had gehoopt dat we met creatieve oplossingen iets zouden kunnen bereiken.’ Beschouwd de wethouder deze uitkomst als een persoonlijke nederlaag? ‘Nee.’

Column

Flits
KAAG EN BRAASSEM – Voor alle trouwlustigen die wél op het gemeentehuis willen trouwen of een geregistreerd partnerschap willen opstellen, maar er niet teveel geld voor willen betalen, is er nu het Flitshuwelijk. Voor een luttele 150 euro ben je binnen een half uur getrouwd, overladen met rijst en heb je alle felicitaties in ontvangst genomen. Uitstekend te combineren met de lunchpauze dus!
Wethouder Yvonne Peters maakte de idee voor een flitshuwelijk / flitsgeregistreerd partnerschap bekend. Dit idee is ontstaan doordat er steeds meer gratis partnerschapsregistraties aangevraagd werden. De gemeente is verplicht om die uit te voeren, maar het leidt wel tot extra kosten door de ambtelijke inzet. Maar voor veel aankomende echtparen zijn bedragen tussen 355 euro en 1.120 euro om op het gemeentehuis te trouwen simpelweg te hoog.
Vandaar dus het flitshuwelijk; dit is een tussenvorm van de traditionele gemeentelijke huwelijksvoltrekking en het gratis huwelijk, waarbij je in een kamertje achteraf de huwelijksgelofte kunt afleggen. Bij het flitshuwelijk duurt de ceremonie weliswaar maar maximaal dertig minuten (inclusief entree, voltrekking, rijst gooien en felicitaties), maar je mag wél trouwen in de raadszaal. Die 150 euro is een ‘vanaf prijs’; als je wat extra’s wilt, zoals bijvoorbeeld een bloemetje in de zaal, dan moeten daar pegels voor neergelapt worden.
Voor de echte romantici onder ons, bestaat er overigens ook een andere manier om te trouwen: in bulk. Dan ga je met vier stellen tegelijk de huwelijksgelofte aan tijdens dezelfde ceremonie. Waarde columlezer, noem mij maar ouderwets, maar al die nieuwerwetse huwelijksfratsen zijn aan mij niet besteedt. Waar is de tijd, dat je nog gewoon in een kasteel kon trouwen en je de bruidstaart kon aansnijden met een ridderzwaard van honderden jaren oud? Oh ja, dat is tien jaar geleden; bij mijn eigen huwelijk!

Aanmeerverbod rondom sluis

ROELOFARENDSVEEN – Vorige maand werd de vernieuwde sluis bij de Witte Singel feestelijk geopend. Maar het mooie resultaat heeft een donkere keerzijde. De vernieuwde sluis is een stuk smaller en dit leidt tot problemen vanwege de aangemeerde bootjes van de omwonenden. Het college van burgemeester en wethouders wil met de omwonenden en naastgelegen horecauitbaters ‘in gesprek’ over een aanmeerverbod.
De komende jaren neemt de recreatievaart toe, zo verwacht het college van burgemeester en wethouders. En dus ook de bootjes die door de sluis gaan. Daarom overweegt de gemeente een afmeerverbod in te stellen rond de sluis langs de kades van de Witte Singel, de Noord-kade en het Noordeinde. ‘Dat kan helpen om de situatie beheersbaar te houden’, aldus een ambtelijk rapport.
Wethouder Yvonne Peters laat hierover weten: ‘Het Hoogheemraadschap heeft de kade verbeterd en hierdoor is het water smaller geworden. We merken dat het met name in het weekend met mooi weer heel druk kan zijn voor de sluit. Daarnaast hebben mensen die aan de kade wonen daar ook vast hun bootjes liggen. En die aangemeerde bootjes zorgen voor een verdere versmalling van de totale doorvaartbreedte. Dat kan een probleem worden.’
Het college overweegt om een ‘wachtplaats’ in te stellen voor toeristenbootjes die door de sluis willen gaan. ‘De veiligheid op het water is beter gewaarborgd als je kunt afmeren, dan wanneer je rondjes gaat varen’, aldus Peters. Daarnaast worden gesprekken gevoerd met de omwonenden van de sluis. Over de insteek van deze gesprekken, laat Peters weten: ‘De vraag is of je een recht hebt op een afmeerplek. We gaan eerst met de omwonenden oplossingen zoeken. Boten waar geen vergunning voor is, moeten weg. We hopen dat de omwonenden inzien, dat het voor iedereen beter is om er een bepaalde ruimte te creëren voor de wachtenden voor de sluis.’

Einde oefening De Schakel

JOEP DERKSEN
LANGERAAR – Jongerencentrum De Schakel is failliet. Deze mededeling deed burgemeester Frans Buijserd donderdag 2 oktober tijdens de meningsvormende raad. Jarenlang was De Schakel dé discotheek van de gemeente Nieuwkoop, maar deze tijden zijn voorgoed vervlogen.
De jongerenwerkers probeerden het faillissement nog af te wenden, door onder meer workshops te organiseren, maar dat mocht niet baten. Buijserd kondigde aan: ‘Het faillissement is uitgesproken over de Schakel in Langeraar. Dat is jammer. De activiteiten waar men zich mee bezig hield, sloten niet meer aan bij wat de jeugd wil en ze hebben te laat nieuwe doelgroepen aangeboord. Het is gewoon einde oefening.’

Friday, 10 October 2014

‘Duivenpoep tast watertoren aan’

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – De Noordwijkse watertoren is afgesloten voor alle bezoekers. Door vallend puin is grote twijfel ontstaan over de bouwstaat van dit gemeentelijk monument. Gemeenteraadslid Lenie Zoetendaal (CDA) stelde hier woensdag 24 september vragen over tijdens de gemeenteraadsvergadering.
Zoetendaal meldde, dat de slechte bouwstaat deze maand ontdekt is. De watertoren werd namelijk tijdens monumentendag (13 september) opengesteld voor publiek en een dag ervoor controleerde een vrijwilliger het gebouw. Deze man constateerde volgens Zoetendaal ‘een vreselijke stank vanwege een dikke laag duivenpoep. Het druipt langs de muren en tast het steen aan.’ Maar ook de veiligheid van de bezoekers op open monumentendag kwam in gevaar, zo meldde Zoetendaal: ‘Er viel een puntig stuk beton op de trap. Wat als er een bezoeker onder had gelopen!’
De watertoren is kwetsbaar, zo vond het CDA-raadslid, mede door bezoekers van deze toren. Tijdens monumentendag waren dat 360 mensen. Zoetendaal: ‘Zij konden de veroorzakers zijn van het vallende stuk beton. Vanwege trikllingen is scheurvorming in het beton ontstaan. Als het beton op deze manier eenmaal is aangetast, kan het snel erger worden. Door de natte winter is de situatie van de watertoren in vergelijking met vorig jaar hard achteruit gegaan. Het ijzer is aangetast door roest. Met een strenge winter kan het gebouw instorten. Nu al is de situatie feitelijk riskant voor vrijwilligers en omwonenden.’
Wethouder Gerben van Duijn deelde de conclusies van het raadslid: ‘We zijn op de hoogte gesteld van dit feit. Het was een behoorlijk stevige steen; dat was schrikken. Wij beseffen ons, dat dit gevaarlijk is. We zijn eigenaar (van de watertoren, JD) en dus ook verantwoordelijk. Voor de veiligheid hebben we aangegeven dat het te gevaarlijk is voor bezoekers. De Monumentenwacht gaat kijken hoe  de situatie is. Met de heer Akkerhuis, de mogelijk toekomstige koper, is de prijs al omlaag afgestemd.’ Het is overigens nog niet zeker dat de gemeente de watertoren kan verkopen; het koopcontract is nog altijd niet ondertekend.

Positief over voorstellen accommodaties

LISSE – Het college van burgemeester en wethouders lijkt een meerderheid achter zich te hebben over het voorstel om de sporthal bij de nieuwe St. Josephschool te schrappen. Voor het gymuurtje kunnen de leerlingen wel naar de sporthal bij Ter Specke. Wel blijven politieke partijen tijdens de opiniërende behandeling van de conceptnota Accommodaties kritisch over Bescal, zo bleek maandag 22 september tijdens de gemeenteraadsvergadering.
Raadslid Ad van Zelst (Nieuw  Lisse) liet weten dat zijn partij geen bezwaren meer had tegen het feit dat zonder de sporthal de leerlingen van de St. Josephschool naar de sporthal Ter Specke moeten lopen. De afstand die deze kinderen moeten overbruggen valt binnen de landelijke normen. Ook de plannen voor de Beukenhof (verkleining tot 410 m2) kreeg de goedkeuring van zijn partij. Wel vroeg Van Zelst zich af, wat er gebeurt met de accommodaties ‘als we Bescal er uit knippen’. Ook fractievoorzitter Wim Slootbeek (VVD) wilde de positie van Bescal ‘heroverwegen’. CDA-voorman Kees van der Zwet meende wel te weten, waarom het gebruik van de Beukenhof achteruit is gegaan: ‘Beukenhof  heeft zichzelf larten leegcondurerren. De gebruikers vinden de koffie te duur en daarom blijven ze maar thuis.’ Maar omdat de raad dit besluit had genomen, is het ook de schuld van de gemeenteraad, zo vond Van der Zwet. D66 en SGp/ChristenUnie lieten nog niet alle kaarten zien, maar ook PvdA-leider Guus Mesman vond een gymzaal bij de Josephschool niet nodig. ‘We zijn voorstander van behoud van de Beukenhof, maar dan wel alleen voor die activiteiten die alleen maar op die locatie gehouden kunnen worden.’ Alle partijen leken voorstander te zijn van het collegevoorstel dat de gemeente vanaf circa 2025 niet meer automatisch gaat zorgen voor nieuwe schoolgebouwen.

VVD pleit voor fractievoorzittersspreekuur

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – Geen collegespreekuur, maar een fractievoorzittersspreekuur. Met dit voorstel verrastte VVD- fractievoorzitter Roberto ter Hark zijn collega-politici tijdens de gemeenteraadsvergadering van woensdag 24 september.
Ter Hark lichtte toe: ‘Dan hoeven inwoners die met een zorg, probleem of idee zitten niet meer op een maandagavond alle fracties af te lopen. Het onderwerp wordt door de inwoner en de fractievoorzitters gezamenlijk besproken en zo hebben ze meer tijd om hun mening te delen. Aan de andere kant kunnen wij wat doorvragen en van gedachten wisselen, waarna we het onderwerp meenemen in de fractie. Bovendien is dan de drempel minder hoog voor de inwoners, want je hoeft tegen minder gezichten aan te kijken. En als je zo’n fractievoorzittersspreekuur op een vast tijdtip doet, dan weten mensen ook waar ze aan toe zijn.’

Burgemeester bemiddelt tussen wethouder en schoolbestuur

JOEP DERKSEN
OEGSTGEEST – Burgemeester Jan Waaijer heeft zich persoonlijk in de strijd geworpen om de impasse tussen wethouder Jos Roeffen en het schoolbestuur van het DOK te doorbreken. Al maanden lang bekvechten beide partijen over al dan niet gemaakte afspraken. En het schoolbestuur diende zelfs een WOB-verzoek in om alle informatie boven tafel te krijgen.
Tijdens de gemeenteraadsvergadering deed Waaijer een mededeling, nadat hij enkele dagen daarvoor zowel met de wethouder als het schoolbestuur had gesproken: ‘Er is aan het begin van het proces niet duidelijk vastgesteld wat de kaders zijn. Dat heeft geleid tot verwachtingspatronen en verhoudingen die niet gewenst zijn. Misverstanden zijn ontstaan.’ De burgemeester heeft beide partijen voorgesteld om alles wat er gebeurd is van het begin af aan te evalueren. Dan kan worden bekeken wat wel en niet goed ging. ‘Dan hebben we een open gesprek om te kijken waar het mis is gegaan. We hopen zo met het schoolbestuur te komen tot het herstel van het vertrouwen.’ Het schoolbestuur heeft in afwachting van deze nieuwe ronde een WOB-verzoek uitgesteld.

Weinig kritische opmerkingen over bezuinigingen

JOEP DERKSEN
LISSE – De gemeenteraadsleden gaven maandag 22 september hun oordeel over de nota Bezuinigingen. De gemeente moet het komende jaar 800.000 euro besparen en vanaf 2016 maar liefst 1,5 miljoen euro per jaar.
Raadslid Ad van Zelst (Nieuw Lisse) sprak namens fractievoorzitter Rob Veldhoven, die bezig was met de voorbereidingen voor de kermis. ‘Lisse heeft veel voorzieningen te bieden, waar we veel geld aan heben uitgegeven. Dit zijn de magere jaren. We willen geen hogere lasten voor de inwoners; je moet gewoon minder geld uitgeven.’
Fractievoorzitter Kees van der Zwet (CDA) stelde: ‘Voor het eerst zien we de economische consequenties van besluiten uit het verleden. Als we Floralis en het collegeprogramma niet hadden gedaan, had dat 800.000 euro gescheeld. We moeten snijden in ons eigen vlees. Kijk naar de kosten voor opleidingen en raadsuitjes en de vergoeding voor plaatsvervangende commissieleden die geen raadsleden zijn.’  Van Zelst reageerde instemmend: ‘Ik krijg vlekken in mijn nek als er geld wordt uitgeven aan workshops.’
D66-fractievoorzitter Jeanet van der Laan: ‘Bezuinigen doet pijn, maar er wordt al jaren ontzettend bezuinigd op cultuur, onderwijs en sport. We kunnen niet zomaar akkoord gaan met het tot een minimum beperken van bepaalde programma’s.’ Haar collega-fractievoorzitter Wim Slootbeek (VVD) suggereerde dat de gemeente nog geld laat liggen. Bijvoorbeeld waar het gaat om het innen van precariorechten voor de terrassen. Hij pleitte voor ‘bundeling van kennis en krachten in de regio; dat moet leiden tot lagere kosten en verbetering van prestaties.’
Fractievoorzitter Bert van Santen (SGP/ChristenUnie) vond het goed dat de gemeente nu gaat bezuinigen, in plaats van het voor zich uitschuiven van deze problematiek. Wel liet hij weten moeite te hebben met het bezuinigen op het onderhoud van de winkelstraat. De komende jaren zullen de inwoners de extra bezuinigingen merken, zo verwachtte Van Santen. ‘Fundamentele keuzes moeten gemaakt wodren. Geef de inwoners de keuze: ‘Willen ze een verliesgevende exploitate van het theater en willen ze hiervoor hogere lasten of niet?’
Fractievoorzitter Guus Mesman (PvdA) vroeg aandacht voor de mogelijkheid van kinderen uit achterstandsgezinnen om te kunnen blijven sporten. Ook hij zag mogelijkheden voor extra gemeenteinkomsten: ‘Kijk naar een milde vorm van invoering van betaald parkeren.’

Glas met deksels in de glasbak

Wethouder deelt glastassen uit
JOEP DERKSE N
LEIMUIDEN – Wethouder Yvonne Peters gaf vrijdag 26 september iedereen die glas in de afvalbak gooide persoonlijk een glastas cadeau. Met deze actie ondersteunde de wethouder de landelijke campagne ‘Glas in ’t bakkie’. Bovendien bracht ze goed nieuws voor alle glasscheiders: voortaan mogen de flessen gewoon met dop en al gedeponeerd worden in de glasbakken!
Dus geen gedoe meer met potjes met stinkende restjes appelmoes, wijn of pindakaas. En dankzij de glastas kunnen de glazen op een goede plek bewaard worden, zonder het risico dat ze kapot vallen. Tijdens de promotieactie ‘Glas in ’t bakkie’ mochten alle mensen, die hun oude glas kwamen recyclen in de glasbak op het Dorpsplein, over een roze loper gaan. De volwassenen ontvingen een mooie groene glastas en voor de kinderen was er een heuze medaille.
Waar het gaat om het scheiden van glas, hebben de inwoners nog een inhaalslag te gaan, zo licht de wethouder toe. ‘We gooien gemiddeld 18 kilogram glas per inwoner in de glasbak. Toch verdwijnt er nog vijf kilogram glas per inwoner bij het restafval. Kaag en Braassem is dus goed op weg, maar het kan nog beter!’
Fijn is, dat voortaan doppen, deksels en kurken gewoon mee mogen in de glasbak. De glasrecyclingbedrijven kunnen deze materialen door nieuwe technieken uit het glas filteren. Het glas wordt namelijk kapotgestampt en daardoor worden de doppen en deksels vanzelf gescheiden. Een grote magneet haalt die doppen en deksels dan uit het glas. Groot voordeel is, dat het materiaal uit die deksels vanwege het aluminium ook weer geld oplevert voor de recyclingbedrijven.

‘CDA en VVD hebben boter op hun hoofd’

NOORDWIJK – Een pleidooi van VVD, CDA en Noordwijk Zelfstandig om de persvrijheid te bewaken, leidde woensdag 25 september tot een keiharde confrontatie met gemeenteraadslid Joke van der Zanden (Puur Noordwijk).
De fractievoorzitters van de VVD (Roberto ter Hark) en het CDA (Jan de Ridder) vroegen het college of druk was uitgeoefend bij een krantredactie en op de schrijver van een internetcolumn om rectificaties te eisen over kritische teksten. Van der Sanden onderbrak de sprekers tijdens de discussie en stelde: ‘Zowel de VVD als CDA hebben boter op hun hoofd. Ik ben geïnstalleerd  op 28 mei. Ik moest bij de commissie voor de geloofsbrieven komen. Ik moest van de heren Duijndam (VVD) en De Ridder uit mijn gegevens schrappen dat ik freelance journalist was, anders zou ik niet worden benoemd in de raad. De heren Duijndam en De Ridder waren bang dat ik de zaken in de krant zou brengen.’
Het raadslid vervolgt: ‘Ik heb juristen van de VNG ingeschakeld en (de conclusie was, JD) dat dit niet had mogen plaatsvinden. De raad bepaalt wie er in de raad mag komen. Achter mijn rug om zijn de heren bezig geweest om mensen te bewegen dat ik niet meer kan schrijven. Dat is persvrijheid! En waar schrijf ik over? Niet over de politiek. Jullie hebben boter op je hoofd!’ Een reactie van beide fractievoorzitters bleef hierop uit, met uitzondering van De Ridder die stelde: ‘Mevrouw van der Sanden mag niet de opmerking maken dat wij boter op ons hoofd hebben.’ Hierop ondersteunde fractievoorzitter Taetske Visser – Danser (Puur Noordwijk) haar collega-raadslid: ‘Mevrouw Van der Sanden is onder uw voorzitterschap onder dwang gesteld door de geloofsbrievencommissie, meneer De Ridder.’

‘Mijn bedrijf zat op slot’

JOEP DERKSEN
WOUBRUGGE – Al maanden wordt er gepraat over de varkenshouder Nico Kroes en zijn vader Ton en dan met name over de plannen om zijn bedrijf te verplaatsen naar de Kruisweg. Maar nu laten de beiden hun kant van het verhaal weten aan het Witte Weekblad. ‘Ik heb nooit problemen gehad met mijn buren.’
Al vier generaties lang heeft de familie Kroes een varkenshouderij bij de dijk. ‘In de beginjaren maakten we hier kaas en wei was een afvalproduct van kaas; dat werd weer gevoerd aan de varkens’, zo herinnert Kroes senior zich. Zijn zoon nam het bedrijf in 2003 over; in die tijd was al bekend dat het bedrijf aangepast moest worden aan de nieuwe (geur)normen. Drie jaar geleden kreeg de varkenshouderij een milieuvergunning, zodat Kroes zijn bedrijf kon uitbreiden.
Die plannen konden echter niet doorgaan, omdat het college van Burgemeester en Wethouders een zogeheten ‘voorbereidingsbesluit’ nam; hierdoor kon Kroes geen bouwvergunning meer indienen. ‘Mijn bedrijf zat daardoor op slot’, aldus de varkenshouder. ‘Ik kreeg te horen dat ik op zoek moest naar een andere locatie voor mijn bedrijf en hierdoor kwam ik uit bij de Kruisweg, naast nummer 18.’ Het is een bijna perfecte plek voor de varkenshouder om ‘opnieuw’ te beginnen: ‘Deze plek ligt niet dicht bij de kern van Woubrugge of één van de andere dorpen van Kaag en Braassem. Er is een goede ontsluitingsweg hebben, zodat er geen overlast is van verkeer dat door een woonwijk moet rijden. Ik heb die locatie aangedragen en het college vond dit een prima plek.’
Zodra duidelijk was, dat Kroes het stuk grond kon kopen, is hij met alle omwonenden gaan praten. Een aantal hiervan had wel bedenkingen, maar met nieuwe ontwerptekeningen hoopt Kroes deze bezwaren weg te halen. ‘Om geluidsoverlast tegen te gaan, kies ik voor dichte stallen en het laden van varkens (meest biggen) gebeurt overdekt. We leggen luchtwassers aan die de geur, ammoniak en het stof ventileert, waarna deze residuën gebruikt worden als meststof.’
Een aantal omwonenden waardeerde deze wijzigingen, maar toch kwamen er nog bezwaren binnen bij de gemeente; de een vond de nieuwe varkenshouderij dichtbij en de ander klaagde over ‘inbreuk op het landschap’. Wat vindt u van al die polemiek?’ Ik kan het me wel voorstellen, maar er wordt ook wel wat overdreven gereageerd. Dat komt door overlast van andere varkensbedrijven in Woubrugge. Dat straalt uit op mijn bedrijf en is uitermate vervelend. Ik heb nooit problemen gehad met mijn buren.’
Zelfs de gemeente Nieuwkoop heeft een klacht ingediend. Het bedrijf zou verdrievoudigen in omvang. Kroes ontkent dit: ‘Ik ga van 400 zeugen naar 749 zeugen. En daar hoort een bepaald aantal bigggen bij, die tien weken bij hun moeder blijven voordat ze op transport gaan.’ Zijn vader vindt, dat het college van Nieuwkoop eigenlijk geen recht van spreken heeft om te klagen over de komst van een varkenshouderij die op twee kilometer van de gemeentegrens met Nieuwkoop komt te liggen. ‘Tien jaar geleden is een groot varkensbedrijf verplaatst van Nieuwkoop naar Woubrugge. Dat is burgemeester Frans Buijserd vergeten. Hij moet oppassen wat hij zegt, want door die verplaatsing van die varkenshouderij van Ter Aar naar Woubrugge is hier een geurprobleem ontstaan.’
Nadat de bezwaarperiode is afgerond, hoopt Kroes dat het college snel een besluit zal nemen voor de verhuizing van het pand. ‘Ik hoop dat dit alles in 2016 is afgerond. We zullen aan de Kruisweg ook rekening blijven houden met onze buren. We gaan bijvoorbeeld nooit op zaterdagmiddag de mest uitrijden.’

Verse sushi bij de nieuwe sushibar

Bevrijdingssplein 50 te Leiden
Boodschappen doen bij de Albert Heijn XL wordt nóg meer een belevenis. De hele winkel is tijdens een drie dagen durende verbouwing opnieuw ingedeeld, waardoor de klanten veel meer ruimte hebben om te lopen. De mooiste verrassing komen de shoppers echter tegen direct na de groenteafdeling: de Sushi Daily; een uniek fenomeen voor heel Leiden.
Hier staan iedere dag echte sushi-koks verse sushi te maken. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat zijn deze koks bezig met het verdelen van vis tot overheerlijke sushigerechten. En natuurlijk kunnen de Albert Heijn-klanten ook bestellingen plaatsen bij de sushibar. De klanten zijn laaiend enthousiast en veel mensen blijven stil staan om te kijken hoe die sushi’s precies gemaakt worden. Veel mensen gaan vervolgens thuis  de uitdaging aan om met de vis van Albert Heijn net zulke lekkere sushigerechten te creëren.
De sushi’s zijn ook een hit onder jongeren; zij komen tijdens de schoolpauze speciaal naar de sushibar om daar weer nieuwe heerlijkheden op te halen. Speciaal voor alle AH-klanten organiseert Sushi Daily twee keer per dag een proeverij: deze vinden plaats tussen 12:00 uur en 13:00 uur in de middag en  tussen 17:00 uur en 18:00 uur in de namiddag.
Maar Albert Heijn heeft nog meer verbeteringen aangebracht in de winkel! Naast de voorverpakte puntjes en bolletjes die in de bonus zijn kunnen klanten met een tang hun eigen gewenste broodjes pakken. Zo kun je zelf je eigen broodjespakket samenstellen. En bezoek dan ook Steak & Grill voor topkwaliteitsrundvlees uit Nederland, Engeland en Uruguay.

Oud biljart Hofwijck krijgt nieuw onderkomen

JOEP DERKSEN
OEGSTGEEST – Het 60 jaar oude biljart van Hofwijck heeft een nieuw onderkomen gekregen in de gerenoveerde Voorhoutse flat ‘Park Overbosch’. De organisaties Marente en Woonstichting Vooruitgang hebben intensief samengewerkt om dit voor elkaar te krijgen.
Vorige week woensdag legden enkele bewoners van Park Overbosch voor het eerst in jaren ‘een keutje’. Ook Steven Schrader, directeur van Woonstichting Vooruitgang, deed hier enthousiast aan mee. ‘Deze samenwerking met Marente is heel mooi’, zo stelde hij. ‘Dit biljart is het begin van Park Overbosch als thuis voor de bewoners. Zo krijgen we hier weer reuring en komt het hele gebouw weer midden in de Voorhoutse samenleving. Ook bewoonster Nance Goldschmeding-Middeldorp geniet met volle teugen. Nadat ze de eerste carambole maakt, stelt ze: ‘Het biljart is geweldig en nu maar afwachten of de bewoners dit biljart vaak gaan gebruiken.’
 

Zuipkar

Column
 
RIJPWETERING – De Ripse Ruiters mogen met een tractor en huifkar door het dorp rijden. Tot vermaak van hele groepen jongeren, die in de huifkar plaats nemen. En het ziet er naar uit, dat die huifkar heel populair wordt, want desgevraagd laat de gemeente weten dat er alcohol genuttigd mag worden in die huifkar tijdens het rijden. De huifkar wordt dus een zuipkar. Zelfs als tegelijkertijd een 16-jarige jongen (met (trekker)rijbewijs) achter het stuur van de tractor plaatsneemt.
De politie heeft het college van burgemeester en wethouders geadviseerd om het verzoek van de Ripse Ruiters niet in te willigen, maar wethouder Floris Schoonderwoerd maakte vorige week bekend, dat dit verzoek niet wordt opgevolgd. ‘We hebben voorwaarden gesteld waaronder die kar mag rijden. We wilden het verzoek niet afschieten, maar kijken op welke manier het wél kan.
Bij de bespreking van het huifkarbezoek heeft het college zich niet afgevraagd of er in de huifkar ook alcohol gedronken mag worden door 18-plussers. Op verzoek van uw columnist is dit toch onderzocht en het antwoord is bevestigend: ‘Ja, in de huifkar mag alcohol worden genuttigd. De huifkar is in die zin niets anders dan een ander voertuig. De bestuurder mag uiteraard niet onder invloed zijn van drank of verdovende middelen. Als de Ripse Ruiters in de (rijdende) huifkar (bedrijfsmatig) alcohol gaat verstrekken, dan is hiervoor (ook) geen vergunning nodig. Hiermee zijn ze echter niet uitgezonderd van andere verplichtingen uit de Drank- en Horecawet. De Ripse Ruiters zijn verantwoordelijk voor de verstrekking van alcohol.
Overigens wil het niet zeggen, waarde columnlezer, dat de huifkar alleen gebruikt wordt voor drankdoeleinden. De Ripse Ruiters hebben namelijk aan het college laten weten, dat deze huifkar bedoeld is voor toeristische doeleinden, bedrijfsuitjes en het vervoeren van kinderen naar het zwembad (tijdens de kampwekken bij de Ripse Ruiters). In de huifkar kunnen 28 volwassenen of dertig kinderen zitten.
Joep Derksen

Eenderde winkels niet goed bereikbaar voor scootmobielers

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – De Belangenvereniging Gehandicapten Noordwijk heeft onderzocht hoe bereikbaar de winkels in Noordwijk-Binnen zijn voor scootmobielgebruikers. Dat blijkt grotendeels in orde te zijn, al is ruim eenderde van de winkels waar het voor de scootmobielers bijna onmogelijk is om zelfstandig naar binnen te komen.
Ruim 61% van de winkels is goed bereikbaar. De belangenvereniging heeft bij 54 winkels geconstateerd dat de toe- en doorgankelijkheid goed is; de drempels bij die winkels zijn daar lager dan twee centimeter en de deurbreedte is in ieder geval 80 centimeter. Hoek Verhuisdienst (Van Limburg Stirumstraat) en Restaurant Ons Thuis (Kerkstraat) moeten nog aan de bak; daar is de toegang matig.
Ronduit slecht is de toe- en doorgankelijkheid volgens de belangenvereniging bij ruim 36% van de zaken. Dan gaat het om de Regiobank, Rotteveel Gordijnen (beiden aan de Kerkstraat), Bloemenshop José (Boerenburgerweg), Nik Kapsalon (Bronckhorststraat), Beautyfeet (Achterzeeweg), Verzuimbeheer (Van Limburg Stirumstraat), Broekhof Scooterwinkel, Theo Tweewielershop (beiden aan de Losplaatsweg) en de Fysio aan het Rederijkersplein.
Maar ook de Pizzeria Noordwijk, Snackbar Boerenburg (allebei op het Rederijkersplein), Steenvoorde Fietsenwinkel (Molenstraat), Originale Italiano (Van Limburg Stirumstraat), Fair Price, Ondergoed Rubens, Zippy for woman (alledrie aan de Kerkstraat) en ABN AMRO bank (Lindenplein) scoren slecht.
Arie van den Berg, voorzitter van de belangenvereniging, laat weten: ‘We hopen dat de winkeliers er hun voordeel mee zullen doen. Het gaat ons er om, dat mensen met een handicap zelfstandig hun boodschappen kunnen doen. Over vijf jaar zal de belangenvereniging een nieuw onderzoek houden naar de toe- en doorgankelijkheid van de winkels. Dan wordt gehoopt op nog betere resultaten.

Strandpaviljoens in het geweer

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – De vereniging van strandpaviljoenhouders is niet blij met de nota Strandbeleid, die onlangs door wethouder Barnhoorn gepresenteerd werd. In een brief aan het college van burgemeester en wethouders licht Jan Klinkenberg de bezwaren toe.
Klinkenberg schrijft de brief namens Take2, Bries, Branding Beach, De Zeester, Breakers Beach, Alexander Beach, Blu Beach, van Roon, Beachclub O, De Zeemeeuw, De Klink, Witsand, Buitengewoon en Nederzandt. Hij geeft hierin aan, dat de strandpaviljoenhouders vorig jaar is gevraagd door toenmalig wethouder Bas Brekelmans (VVD) om mee te praten over een nieuwe nota Strandbeleid.
In maart 2014 is de conceptnota door het toenmalig college en raadscommissie voor inspraak vrijgegeven. Hierop kon een ieder die dit wilde een visie schrijven. Klinkenberg: ‘Op 8 april 2014 heeft onze strandvereniging een visie gestuurd naar het college van B&W over de voor de strandpaviljoenhouders belangrijke punten in deze concept nota strandbeleid.’ Maar daarna blijft het maandenlang stil. Klinkenberg: ‘Op 17 juli ontvangen we een mail waarin ons verteld wordt dat, na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart, een wisseling van de wacht heeft plaatsvonden in de raad en in het college. Vanwege de coalitieonderhandelingen was de behandeling van de strandnota daarom tijdelijk ‘on hold’ gezet en dat ‘diverse beleidspunten significant gewijzigd worden’.’
Volgens de strandhouders zijn er heel veel wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de oorspronkelijke nota. ‘De nieuwe coalitie heeft overduidelijk eenzijdig een dusdanig zwaar stempel gedrukt op cruciale beleidsvoornemens met betrekking tot de strandexploitatie, dat er geen sprake meer is van een nota strandbeleid met een brede maatschappelijke instemming!’,  aldus Klinkenberg. ‘Alle tijd en energie die wij gestoken hebben in de totstandkoming van de eerste conceptstrandnota wordt hiermee teniet gedaan. De vereniging van strandpaviljoenhouders is op geen enkele wijze betrokken geweest bij het tot stand komen van deze “nota strandbeleid coalitiekoers 2014-2018”.’ De strandhouders roepen het college op om alsnog met hen in gesprek te gaan ‘over relevante beleidspunten en de in onze ogen grote koerswijziging die heeft plaatsgevonden’. De ondernemers hopen, dat deze gesprekken zullen leiden tot een aangepaste versie van de strandnota.

Spelend genieten

JOEP DERKSEN
ROELOFARENDSVEEN – Een twintigtal kinderen luisterde ademloos en met open monden naar het spannende voorleesverhaal ‘Help, ik ben een mug’. Woensdag 24 september organiseerde de bibliotheek namelijk weer een knutsel- en voorleesochtend.
Nadat het verhaaltje was afgelopen liepen de kinderen naar de verschillende tafels om daar zelf spinnetjes te tekenen en te plakken, zodat die de muggetjes kunnen vangen. Deze activiteiten staan in het teken van het zojuist gelanceerde ‘Boekstart voor babies’, zo vertelt Corrie van Werkhoven, vestigingsleider voor de bibliotheek. ‘Babies moeten zo snel mogelijk in aanraking komen met een boek; dat is beter voor hun ontwikkeling.’ Alle ouders met een drie maanden oude baby kunnen hun telg daarom gratis inschrijven bij de bibliotheek en dan krijgen ze nog een mooi koffertje met inhoud cadeau ook.
Dit soort informatie gaat voorbij aan de jongste jeugd van onze gemeente. Ingespannen zijn ze aan het werk, af en toe met de tong uit de mond. Hier en daar reikt een van de moeders een helpende hand. Lois (drieëneenhalf jaar) geniet: ‘Het was een spannend verhaal. Nu ga ik knutselen. Daar ben k goed in.’ En de driejarige Tijm heeft ook grote ambities: ‘Ik ga de grootste spin maken!’ Alle aanwezigen genieten dus; leren en plezier maken blijken weer goed samen te gaan.

Hoogspanningskabels blijven voorlopig in de lucht

OEGSTGEEST – Fractievoorzitter Boris Kocken (D66) hield vorige week een pleidooi om gebruik te maken van de mogelijkheid om de hoogspanningskabels in Haaswijk, Overveerpolder en Poelgeest onder de grond te brengen. Al jaren zijn er veel zorgen over de mogelijke stralingsgevaren van deze kabels en het Ministerie van Economische Zaken heeft een regeling opgezet, waarbij de kabels onder de grond verdwijnen. Hiervoor hoeven de gemeenten maar 25% van de totale kosten te betalen. Wethouder Marien den Boer (CDA) wilde dit nog niet toezeggen. Hij liet weten: ‘We kijken naar deze regeling en de financiële consequenties. Uiterlijk in het eerste kwartaal van 2015 komen we hierover met een standpunt.’

Gemengde reacties op speerpunten politie

KAAG EN BRAASSEM – De politie gaat bij het uitvoeren van haar werkzaamheden uit van een vijftal ‘speerpunten’. Het college van burgemeester en wethouders stemde vorige week in met die prioriteiten.
De komende jaren richt de politie zich voornamelijk op: geweld, woninginbraken, jeugdoverlast en –criminaliteit, ondermijning en overlast & maatschappelijke onrust. Onder deze vijf categorieën valt ook de aanpak van huiselijk geweld. 
De verschillende dorpen kennen hun eigen problematieken. Zo laat de Dorpsraad Woubrugge weten, dat hun prioriteit de verkeersveiligheid is. De Dorpsraad Leimuiden vindt met name de N207 in relatie tot de verkeerscirculatie in het dorp, en een duurzame en veilige inrichting voor fietsers en kinderen belangrijk. Maar ook maken de bewoners zich zorgen om de verloedernig in het dorp. Vooral vanwege de lege plekken in het dorp, zoals het dorpshart (Maarse en Kroon gebouw) en het Connexxion terrein.
De Dorpsraad (in oprichting) Rijnsaterwoude geeft aan dat de prioriteitstelling goed in overeenstemming is met de beleving van het dorp. De Dorpsraad Kaag-Buitenkaag vindt de thema’s en de prioriteiten uit het gemeenteprogramma algemeen. Deze zouden op veel gemeenten van toepassing kunnen zijn. De gemeente laat weten: ‘Met deze dorpsraad zijn wij nog in gesprek.’

‘Hillegom is de vergeten parel van de Bollenstreek’

JOEP DERKSEN
HILLEGOM – Het dorp is er klaar voor om de leidende rol over te nemen, waar het gaat om het aantrekken van het winkelend publiek en het verwelkomen van de toeristen. Na vier jaar zijn de werkzaamheden aan de N208 volledig afgerond én ziet het winkelcentrum er tiptop uit. Klaas Slootweg, voorzitter van KoopCentrum Hillegom en Hans van Schie, voorzitter van InitiatiefRijk Hillegom vertellen met passie over de kansen voor ondernemers in Hillegom.
‘We hebben de grootste speeltuin van Europa ten noorden van ons, Keukenhof ten zuiden van ons, de duinen ten westen van ons en waterrecreatie ten oosten van ons. Wij zijn het centrum van al deze toeristische attracties’, zo stelt Van Schie enthousiast. ‘De werkzaamheden aan de N208 zijn eindelijk achter de rug; ze hebben langer geduurd dan we gehoopt en bedacht hadden. Dat heeft ondernemers in zowel het winkelcentrum als het buitengebied geraakt. Maar nu is de weg helemaal klaar, met nieuwe rotondes en prachtige vrijliggende fetspaden. En de winkeliers zijn voor de volle 100% bereikbaar.’
De laatste paar maanden kwamen de Hillegomse ondernemers positief in het nieuws door alle promotieacties die in het dorp werden gehouden, zoals ‘Hillegom is de weg kwijt’ en werden er gratis ijsjes weggegeven aan kinderen. Ook de komende (feest)maanden wordt flink uitgepakt; in samenwerking met de gemeente. Zo heeft het winkelcentrum een grote aantrekkingskracht, doordat er niet alleen meer parkeerplaatsen bij zijn gekomen, maar ook vanwege het feit, dat parkeren nog altijd gratis is in het dorpscentrum. Rond de feestdagen is er iedere zaterdag reuring in het dorp, met zingende koren, Sinterklaasactiviteiten en een van de grootste kerstmarkten van de regio.
‘Plannen voor een Beatlesmonument’
En ook buiten het dorpscentrum is er van alles te zien en te beleven. Wist u dat er in Hillegom een lokale bierbrouwerij staat? Liefhebbers van oude auto’s kunnen bij het Ford Museum terecht en Annemieke’s Pluktuin is ook een grote toeristentrekker. Voor de sportievelingen is er in Hillegom een paintballhal en wie wat rustiger wil genieten, gaat naar bijvoorbeeld naar de schelpentuinen of het enige openluchtzwembad van de wijde regio. Ook op cultuurhistorisch gebied heeft Hillegom te bieden. Zo wordt in november de winnaar van de gedichtenwedstrijd bekend gemaakt en vindt er ieder jaar een muziekfestival plaats, dat duizenden bezoekers trekt. Bovendien zijn er plannen om een Beatlesmonument op te richten; het is namelijk precies vijftig jaar geleden dat The Beatles naar Hillegom kwamen voor een eenmalig optreden.
De beide ondernemersverenigingen hebben plannen om ook de varende consumenten naar het centrum te krijgen; door het realiseren van aanlegsteigers in de haven – midden in het centrum van Hillegom! Slootweg en Van Schie vertellen over het enthousiasme waarmee ondernemers de handen ineen slaan om samen veel meer te kunnen bereiken, dan dat je als ondernemer zelf zou kunnen. Eens per maand (iedere derde woensdag) organiseren de ondernemers van buiten het koopcentrum namelijk de Floraborrel; dat is niet alleen voor ondernemers in Hillegom, maar ook daarbuiten. Tijdens andere themaavonden wordt ook gesproken over allerlei zaken die ondernemers aangaan, zoals personeelszaken of er komt een presentatie van een deurwaarder over incassoproblematieken. Ook de BIZ (BedrijfsInvesteringsZone) werpt haar vruchten af; vanaf 1 januari begint de BIZ met nieuw elan, zo laat Slootweg weten.
‘Ga niet achter de balie wachten op klanten’
Hij vervolgt: ‘Het is noodzakelijk dat er een vorm van centrummanagement komt. De marketing van Hillegom moet meer aandacht krijgen en een centrummanager kan de verbindende factor zijn in het vertrouwen van de ondernemers aan de ene kant en de komst van bezoekers en toeristen aan de andere kant.’ Van Schie is het daar mee eens en hij vult aan: ‘Als Hillegom Promotie doen we veel dingen, maar het beste draagvlak creëer je als ondernemers zelf. Slootweg: ‘Ga niet achter de balie staan te wachten op klanten, maar kom de winkel uit. Zoek elkaar op met acties; als de wijnhandel, kaasboer en chocolaterie met elkaar kunnen samenwerken, dan kunnen andere ondernemers dat toch ook?!’
‘Door creatieve activiteiten gaat Hillegom weer bruisen. Wij willen de Hillegomse ondernemers buiten de eigen ondernemersmuur laten denken. Wij willen meedenken met zaken die regionaal gebeuren;  daarom haken we aan bij de haringparty en mosselparty. Een dorp houdt economisch gezien niet op bij de gemeentegrenzen. Ondernemers kunnen heel uniek voor een bepaald dorp zijn.’ Slootweg: ‘We zijn bezig met een inhaalslag van promotie en recreatie; Hillegom is de vergeten parel van de Bollenstreek en de komende jaren zal blijken dat Hillegom hét shopping centrum van de regio wordt, deel uitmakend van de toeristische en recreatieve sector.’ Dit past allemaal in de visie die de beide ondernemers hebben: ‘Initiatiefrijk Hillegom; daar willen we met ons allen invulling aan geven! We hebben een inhaalslag te doen en we trekken er met z’n allen aan.’