Friday, 25 July 2014

Niet blij met goede cijfers

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – Een klanttevredenheidsonderzoek over de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) waarbij de cliënten de organisatie een 7,8 geven voor haar functioneren. Als wethouder Marie José Fles (PvdA/GroenLinks) woensdag 2 juli tijdens de vergadering van de Commissie Bestuur, Beheer & Werken, Welzijn (BBWW) dacht, dat dit met luid applaus ontvangen zou worden, dan was ze van een koude kermis thuis gekomen. Veel commissieleden waren uitermate kritisch over de manier waarop dit onderzoek was opgezet en de resultaten ervan.
De ISD stuurt haar cliënten ieder jaar een formulier op met vragen over hoe zij het contact met de medewerkers ervaren en wat hun algemene (klant)tevredenheid is. Commissielid Schwartz (D66) vond dat Noordwijk niet excelleerde: ‘De cijfers zien er goed uit, maar Noordwijk heeft nergens de beste score en scoort overal de middenmoot. Teylingen heeft een 8,2 en we hopen volgend jaar op een 9,5 uit te komen.’ Commissielid Koppel (PvdA/GroenLinks) was ook sceptisch: ‘Ik heb moeite met de soort vragen die gesteld worden. De aantallen zijn te laag om uit de gegevens conclusies te trekken.’ Zijn collega Van der Zanden (Puur Noordwijk) was het hier meee eens: ‘Er waren 621 bruikbare reacties, waarvan slechts 68 uit Noordwijk, maar in de kaartenbak zitten 11.000 mensen.’
Commissielid Roos (CDA) had z’n huiswerk gedaan; hij bleek de conclusies van dit jaar vergeleken te hebben met de conclusies van het jaar ervoor. ‘Bij de aanbevelinigen wordt plagiaat gepleegd. Acht van de twaalf aanbevelingen uit 2012 zijn letterlijk overgenomen. Ik heb maar vier nieuwe aanbevelingen gevonden.’ Commissielid Smit (LSN) viel op, dat 43,9% van de ISD-cliënten het inburgeringsexamen niet heeft gehaald en dat 68,8% van mening was, dat ze geen sollicitatieplicht hebben. ‘Dat vind ik heel bijzonder.’
Fles vond het ook opmerkelijk dat tweederde van de aanbevelingen letterlijk gecopieerd zijn van een oud onderzoek en ze zegde toe hierover met de ISD in gesprek te gaan. Ze stelde de commissieleden voor, om een ‘klein werkgroepje’ op te zetten, waarvan de werkgroepleden alle gewenste informatie op een rijtje zetten, zodat de ISD hier antwoorden op kan geven. Commissievoorzitter Klinkenberg greep hierop in en hij liet weten, dat het ‘niet handig is om zomaar werkgroepjes op te richten’. Over dit soort zaken moet het fractievoorzittersoverleg besluiten.

No comments:

Post a Comment