Friday, 25 July 2014

Minder pillen door Jeugd- en Gezinsteam

JOEP DERKSEN
NIEUWKOOP > Tijdens de informatieavond van donderdag 10 juli voerde een aantal vrouwen het hoogste woord. Vertegenwoordigers van het Veiligheidshuis Haaglanden en CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) vertelden over de proef van het nieuwe Jeugd- en Gezinsteam dat sinds maart actief is in Nieuwkoop. Er heeft een ware stormloop plaatsgevonden van ouders die vragen hadden over de opvoeding van hun kinderen en jongeren die met zichzelf in de knoop zaten.
Op 1 januari 2015 moeten Jeugd- en Gezinsteams (JGT’s) in alle gemeenten van Holland Rijnland actief zijn en in de aanloop daar naar toe zijn zes gemeenten uitgekozen om proef te draaien. Nieuwkoop is een van deze gemeenten en tot grote verrassing van alle betrokkenen blijken de meeste hulpvragen  te komen van de Nieuwkoopse inwoners. In vijf maanden tijd zijn bij alle zes JGT’s in totaal 468 aanmeldingen geregistreerd. En hiervan zijn 110 afkomstig vanuit de gemeente Nieuwkoop; dat is bijna een kwart van alle meldingen! De gesprekken met ouders en/of hun kinderen tot 23 jaar gaan over zaken als suïcide, geweld, misbruik, ADHD, schulden of onmacht van de ouders in het opvoedingsproces.
Groot voordeel van de JGT’s is, dat gewerkt wordt op basis van vertrouwen. Tegenwoordig zijn ouders huiverig om in contact te komen met Bureau Jeugdzorg, omdat die instantie de macht heeft om kinderen – al dan niet om hulp schreeuwend en tegenspartelend – bij de ouders uit huis te halen. In een JGT is een team van specialisten, die met elkaar samenwerkt om de problematiek met de jongere te helpen op te lossen. Een bijkomend voordeel kan hier ook zijn, zo merkte een huisarts op, dat het aantal voorschrijvingen van recepten tegen ADHD drastisch kan verminderen. Hyperactiviteit kan namelijk ook een gevolg zijn van invloeden uit de omgeving die veranderd kunnen worden.
Voor veel toehoorders was het ‘Veiligheidshuis Haaglanden’ een  nieuwe term. Projectleider José Krijger laat weten, dat dit ‘een netwerksamenwerking is tussen partners uit de straf- en zorgketen en andere gemeentelijke  partners.’ Het gaat hierbij feitelijk om jongeren tot 23 jaar die al vaker ontspoord zijn en bijna altijd al voor kortere of langere tijd in de gevangenis hebben gezeten. Bij ‘urgente gevallen’ heeft het Veiligheidshuis de mogelijkheid om snel in te grijpen. We hebben het doel om te zorgen dat de kinderen een veilige omgeving hebben en goed terecht komen, zodat ze de juiste hulp en begeleiding krijgen.‘
Burgemeester Frans Buijserd liet over het Veiligheidshuis weten: ‘We willen zo min mogelijk mensen bij het Veiligheidshuis laten komen; dat zijn de zware gevallen en er is dan veel te veel gebeurd. We willen zoveel mogelijk gevallen opvangen bij het Jeugd en Gezinsteam en pas in het ergste geval bij het Veiligheidshuis.’

No comments:

Post a Comment