Friday, 25 July 2014

Gemeente schaliegasvrij

NIEUWKOOP > Het college van burgemeester en wethouders wil helemaal niet dat er in deze gemeente naar schaliegas geboord wordt. De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu willen weten waar naar dit gas geboord kan worden. Maar dat is voor het college een stap te ver. Eerst moet de vraag beantwoord worden óf schaliegas in Nederland moet worden gewonnen. Pas dan komt de vraag wáár dat zou moeten gebeuren. Tot nu toe hebben 170 gemeenten en negen provincies zich Schaliegasvrij verklaard.

No comments:

Post a Comment