Friday, 25 July 2014

VAK is klaar voor de toekomst

JOEP DERKSEN
KAAG EN BRAASSEM – De Vakantiespelen Alkemade (VAK) scheerde vorig jaar op het randje van de afgrond. Maar dankzij een nieuw bestuur en het enthousiasme van de vrijwilligers is nu de toekomst van deze organisatie verzekerd en kunnen de kinderen de komende jaren genieten van veel activiteiten in de zomermaanden.
Femke Vermeij (32) is vrijwilligster en al jaren actief voor de VAK. Als kind deed ze vaak mee aan de activiteiten en mede omdat ze de sportacademie had afgerond werd Vermeij gevraagd om de activiteit 'Sport en spel’ te helpen organiseren. ‘Het is heel leuk om met behulp van vrijwilligers een fantastische dag te helpen organiseren. Een dag die voor iedereen toegankelijk is en waarbij alle kinderen blije gezichten hebben. Daar doe je het voor.’
Van oorsprong zijn de vakantiespelen voor kinderen, waarvan de ouders niet de middelen hebben om op vakantie te gaan. De VAK organiseert al jaren bijvoorbeeld de huttenbouw in Oude Wetering / Roelofarendsveen, Rijpwetering / Oud Ade en Nieuwe Wetering. Maar in de dorpen van de voormalige gemeente Alkemade organiseert de VAK ook activiteiten als de sleep out, wandelvierdaagse, vissen en de polderpuzzeltocht. Dit jaar zijn de polderpuzzeltocht en de fietstocht echter niet georganiseerd, omdat er geen vrijwilliger opstond die hiervoor als centraal aanspreekpunt wilde optreden. ‘Dat is heel zonde’, zo vindt Vermeij. ‘Maar als bestuur kun je niet blijven zeggen, dat je alles zelf doet.’
Vorig  jaar dreigde de VAK zichzelf op te moeten heffen, omdat er niemand te vinden was die plaats wilde nemen in het bestuur. Na een allerlaatste noodoproep kwamen er echter toch voldoende mensen die deze taken op zich wilden nemen. ‘’ We hebben nu een fris, nieuw bestuur met heel nieuwe ideeen’, aldus Vermeij. We gaan de vakantiespelen niet alleen in zomervakantie organiseren, maar ook tijdens de herfst-, kerst- en voorjaarsvakantie.’
De vrijwilligers worden nu meer betrokken bij het maken van ideeën en dat bevalt goed. Vermeij: ‘Je kunt al vrijwilliger zijn door een dag mee te helpen, of  je kunt helpen met de voorbereidingen. Voor alle soorten vrijwilligerswerk kunnen mensen worden ingezet. Het is geweldig om te zien hoe leuk kinderen een activiteit vinden die jij hebt georganiseerd. Je steekt energie in het organiseren van activiteiten, maar krijgt daar juist weer heel veel energie van.
De vakantiespelen zijn inmiddels al begonnen en activiteiten als de wandelvierdaagse en de sleep out  zijn al geweest. Maar op 19 jullie kan de jeugd tot 14 jaar vissen in Nieuwe Wetering en op 21 juli vindt de Sport en Speldag plaats in Roelofarendsveen. Voor meer informatie: www.facebook.com/vakantiespelenalkemade of: www.vakalkemade.nl.

No comments:

Post a Comment