Friday, 25 July 2014

Schiphollawaai stijgt

JOEP DERKSEN
LEIMUIDEN – De geluidsoverlast van het vliegverkeer wordt de komende jaren alleen maar meer. Dit blijkt uit een email die het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) heeft verstuurd. De reden voor deze groei ligt in het feit dat KLM sinds 15 april is begonnen met een nieuwe startprocedure.
BAS stelt: ‘Deze startprocedure, Noise Abatement Departure Procedure (NADP2), sluit aan bij de internationale standaard en zal naar verwachting leiden tot verlaging van operationele kosten. Uit onderzoek is gebleken dat deze startprocedure een gunstig effect heeft op zowel emissies (door een verminderd brandstof verbruik) als op de geluidbelasting.’ De overlast door het lawaai lijkt dus van ondergeschikt belang. Voor de Werkgroep Geluidshinder Kaag en Braassem Noord is de maat nu vol. De werkgroep  heeft de Provincie Zuid Holland maar ook de Gemeente Kaag en Braassem hierover benaderd. Ze wijzen deze instanties er op, dat het  geplande Microklimaat project Leimuiden nu eindelijk wordt uitgevoerd. ‘Geef de hoogste prioriteit om het, al 5 jaar durende, sterk verslechterde leefklimaat op korte termijn te verbeteren.’

No comments:

Post a Comment