Friday, 25 July 2014

Politiek koorddansen

OEGSTGEEST – De gemeente gaat samenwerken met de Leidse regio waar het gaat om het werkgeverspunt. Wethouder Jos Roeffen (LO) riep de politieke partijen op om deze keuze te maken en niet te gaan voor de optie ‘Kust, Duin- en Bollenstreek’.
Roeffen: ‘De Leidse regio heeft de meeste flexibiliteit. Het wordt een hell of a job om het werkgeverspunt dit kalenderjaar nog voor elkaar te krijgen. Het is lastig om meerdere keuzes open te houden. Kies voor één regio en dat is de Leidse regio.’ De politieke partijen steunden in meerderheid het betoog van de wethouder en dat was toch opmerkelijk, want nog geen half uur eerder wilde een meerderheid van de gemeenteraadsleden (de tien leden van coalitiepartijen VVD, LO en CDA, JD) niet het voorstel steunen, om te erkennen dat Leiden de meest geschikte samenwerkingspartner voor Oegstgeest is. Fractievoorzitter Tim van Tongeren (PrO) concludeerde dan ook: ‘Ik krijg medelijden met de wethouder dat hij aan de ene zijde de coalitiepartners tevreden moet houden met alle keuzes open houden en aan de andere kant alles maar één richting wijst; de Leidse regio.’

No comments:

Post a Comment