Friday, 25 July 2014

Vervolgonderzoek voor wateroverlast

NOORDWIJK – De inwoners die lijden onder de wateroverlast hebben vorige maand tijdens een bijeenkomst over deze problematiek door hun opmerkingen en argumenten de verschillende instanties aan het werk gezet. Wethouder Marie-José Fles (PvdA/GroenLinks) liet woensdag 2 juli tijdens de vergadering van de Commissie Bestuur, Beheer & Werken, Welzijn (BBWW) weten, dat ‘juristen en techneuten gesprekken met elkaar voeren’. Op 15 juli wordt naar aanleiding van deze gesprekken een eindvoorstel ingediend, waarover het college van burgemeester en wethouders een oordeel moet geven. De wethouder verwacht dat het advies wordt gegeven voor het uitvoeren van vervolgonderzoeken naar de oorzaak van de wateroverlast.

No comments:

Post a Comment