Friday, 25 July 2014

Raad besluit over koopzondagen

JOEP DERKSEN
NIEUWKOOP > Het lijkt bijna onvermijdelijk dat het ook in onze gemeente mogelijk wordt om iedere zondag te gaan winkelen. Wel is het de vraag of alle kleine winkeliers hun zaak ook elke zondag open zullen hebben. Een meerderheid van de gemeenteraad wil de ondernemers echter in ieder geval de kans geven om dit te kunnen doen, zo bleek tijdens de meningsvormende raad van donderdag 3 juli.
Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de gemeenteraad voor om in te stemmen met een ‘volledige vrijstelling om op zondagen van 12:00 uur tot 19:00 uur open te zijn’. Inspreekster De Kleer wees er echter op, dat haar bedrijf en enkele andere bedrijven dan zouden lijden onder deze nieuwe regeling. Een aanzienlijk deel van hun inkomsten haalt Kwekerij De Kleerkas namelijk op Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag en Tweede Kerstdag; dan wordt het bedrijf al vanaf 10:00 uur ’s ochtends druk bezocht. Nadat enkele politieke partijen vroegen of wethouder Trudy Veninga (CDA) hier naar wilde kijken, liet ze weten dat het college een voorstel zal doen om op deze genoemde dagen én op Hemelvaartsdag de zondagsopening helemaal vrij te geven; tussen 06:00 uur en 22:00 uur.
Veel van de partijen lieten weten voorstander te zijn van de invoering van de vrije koopzondagen. Wel stelde commissielid Oosthof (CDA) dat haar partij ‘worstelt’ met dit besluit. ‘Maar in het voorstel wordt voldaan aan onze wens voor een ongestoorde kerkgang.’ Haar partij heeft nog geen unaniem standpunt bepaald. Fractievoorzitter Van Belzen (SGP/ChristenUnie) was ronduit tegen de invoering van de vrije koopzondagen. ‘Dit gaat ten koste van de zondagsrust. Het college is samen met een paar ondernemers tot dit voorstel gekomen. De rest van de ondernemers doet er niet toe.’ Over het ‘feestdagenvoorstel’ liet Van Belzen weten, dat de bedrijven dan ook niet open moeten zijn: ‘Feestdagen zijn van oudsher christelijke feestdagen. Dan gaan inwoners ook naar de kerk.’
De wethouder liet weten, dat de ondernemers bij de bevoorrading van hun winkels rekening zullen houden met de kerkgang. Ze vond het lovenswaardig, dat die ondernemers ook hun eigen klachtenmeldpunt willen instellen. ‘Ik ben gecharmeerd van dat voorstel. Winkels die open zijn op zondag hebben toch wat meer impact op de omgeving. Als er veel meldingen zijn, hebben we de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de winkeliers en de omgeving.’ Tijdens de besluitvormende raad van donderdag 17 juli wordt dit onderwerp behandeld en valt het definitieve besluit of Nieuwkoop ook gaat behoren tot de gemeentes waar zeven dagen per week gewinkeld kan worden.

No comments:

Post a Comment