Friday, 25 July 2014

Op weg naar samenwerking

Het F-woord (fusie) wordt gemeden
JOEP DERKSEN
LISSE – Een meerderheid van de gemeenteraad wil dat Lisse haast maakt met de regionale samenwerking. Een motie met deze oproep werd door D66, PvdA, CDA en VVD aangenomen en hiermee werden coalitiepartners Nieuw Lisse en SGP/ChristenUnie opzij geschoven.
Deze laatste twee partijen zijn tegen het voorstel, omdat ‘het op een hoger niveau brengen van de bestuurlijke samenwerking in de Duin- en Bollenstreek’ kan leiden tot een algehele gemeentelijke fusie. In de regio hebben de gemeenteraadsverkiezingen van maart met de winst van de lokale partijen aangetoond dat veel inwoners die gemeentefusie niet zien zitten.
Maar fractievoorzitter Wim Slootbeek (VVD) vindt, dat nu genoeg tijd is verspild: ‘Het proces ligt stil. Er zijn niet veel initiatieven om de bestuurlijke samenwerking vlot te trekken. Er wordt qua bestuurlijke samenwerking alleen maar gesproken over wat men niet wil. Ga naar een bestuurlijk samenwerking op een hoger niveau in de Duin- en Bollensstreek en jaag het proces op een effectieve en duurzame bestuurlijke samenwerking met meerdere bollengemeenten aan.’ Fractievoorzitter Guus Mesman (PvdA/GroenLinks) verzuchtte: ‘Dit is een motie naar mijn hart. Er moet gezocht worden naar  een zo ver mogelijke samenwerking.’
Fractievoorzitter Bert van Santen (SGP/ChristenUnie) maande de partijen tot geduld: ‘Wacht eerst 9 juli af (de datum waarop raadsleden in deze streek geïnformeerd worden over de stand van zaken met betrekking tot de bestuurlijke samenwerking, JD) en kijk hoe men in de regio naar de 36 opdrachten kijkt. Deze motie is wat voorbarig.’ Zijn woorden werden ondersteund door fractievoorzitter Rob Veldhoven (Nieuw Lisse). Maar ook het CDA en D66 schoven dit argument opzij. Fractievoorzitter Jeanet van der Laan (D66) stelde: ‘Regeren is vooruitzien. Dit is een signaal dat we op 9 juli afgeven.’

No comments:

Post a Comment