Friday, 25 July 2014

Onderzoek naar schaliegas

KAAG EN BRAASSEM – Er zit mogelijk schaliegras onder de grond en de komende tijd wordt bekeken of de hoeveelheid hiervan interessant genoeg is om het naar boven te halen. Als eerste wordt een zogeheten ‘planMER’ opgesteld, dat de milieugevolgen van schaliegaswinning in kaart moet brengen. Of er daarna ook daadwerkelijke geboord gaat worden naar schaliegas is nu nog niet duidelijk.

No comments:

Post a Comment