Sunday, 20 July 2014

GasUnie let goed op modderkruiper

NOORDWIJK – Na de uitdrukkelijke belofte van de GasUnie mag dit bedrijf dan toch de gastransportpijpleidingen in de Hogewegpolder vervangen voor nieuwe exemplaren. De werkzaamheden vinden pas in augustus een september plaats, zodat broedende vogels niet gestoord zullen worden. Een voorstel van PvdA/GroenLinks om de werkzaamheden al in juli te laten plaatsvinden werd weggehoond door het CDA en kreeg geen enkele steun van de andere partijen.
Fractievoorzitter Carry Cramer (PvdA/GroenLinks) pleitte: ‘De werkzaamheden zullen invloed hebben op de vogels. Laat die niet plaatsvinden in de maanden februari tot en met juni.’ Gemeenteraadslid Jan de Ridder was verrast over dit voorstel: ‘Ik sta ervan te kijken dat u het goed vindt, dat er een maand in het broedseizoen wél gewerkt mag worden. We hebben een memo gekregen van de wethouder waarin staat dat de werkzaamheden plaats zullen vinden in de maanden augustus en september. En nu dient u een amendement in ter verslechtering van die periode waarin de werkzaamheden plaats vinden.’ Cramer wees er nog op, dat haar amendement ‘in nauw overleg met de natuur- en vogelvereniging’  was opgesteld, maar dat maakte geen indruk meer. Geen enkele partij steunde het amendement.
Wethouder Gerben van Duin (Puur Noordwijk) liet weten, dat het bedrijf goed zal oppassen om de natuur niet te verstoren, als ze hun werkzaamheden uitvoeren. ‘De GasUnie schrok zich een hoedje, toen bleek dat dit geen hamerstuk was. Ze zijn zich doordrongen dat dit een natuurgebied is. Ze gaan beginnen in augustus en zijn na vijf weken klaar. In dit gebied zit ook de kleine moddderkruiper; de GasUnie weet heel goed hoe ze moeten acteren.’ De wethouder benadrukte de noodzaak dat de oude gaspijpen vervangen worden voor nieuwe exemplaren: ‘Als daar andere verschrikkelijke dingen gebeuren en het (oude pijpenstelsel, JD) knalt uit elkaar, dan is de modderkruiper ook verdwenen.’ En met deze woorden waren alle partijen overtuigd en gingen ze akkoord met het vervangen van de gaspijpen. Alleen PvdA/GroenLinks stemde tegen.

No comments:

Post a Comment