Friday, 25 July 2014

Acht ton tekort

LISSE – De Kadernota 2015 is donderdag 3 juli tijdens de gemeenteraadsvergadering door een grote meerderheid van de raad aangenomen. Alleen het CDA stemde tegen.
Fractievoorzitter Kees van der Zwet (CDA) had veel kritiek op de inhoud van de kadernota en hij liet weten: ‘We moeten als regio naar de top 10 van Nederlandse regio’s. Nu staan we op de 35ste plek! Parkeren is een uniek verkoopargument van Lisse. Ga geen automobilistje pesten door het stringent handhaven van het parkeren. Want uiteindelijk heb je je doel bereikt en zijn er voldoende parkeerplaatsen, maar komt er geen bezoeker meer naar ons dorp.’ De raadsleden riepen wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) op om hen te betrekken bij het maken van bezuinigingskeuzes, maar Nieuwenhuis wilde dat niet keihard toezeggen. Opnieuw liet Van der Zwet van zich horen: ‘Het college heeft de mond vol van burgerparticipatie; dit is hét moment hiervoor. Straks krijgen we de volledige bevolking op ons dak die laat weten, dat zij niet blij zijn met de bezuinigingen.’
Commissielid Erik Prins (D66) dacht dat het zo’n vaart niet zou lopen. ‘Na de bezuinigingen in 2012, 2013 en 2014 zou de opstand van de burgers allang hebben plaatsgevonden. Bezuinigingsvoorstellen moeten goed onderbouwd zijn. geef de wethouder de tijd om met goed onderbouwde voorstellen te komen.’ Nieuwenhuis informeerde, dat hij de komende maanden een oplossing moet vinden om een dekking te vinden voor een gemeentelijk tekort van 800.000 euro. Dat was voor de meeste raadsleden voldoende om in te stemmen met de Kadernota, met uitzondering dus van het CDA.

No comments:

Post a Comment