Sunday, 5 October 2014

Reactie Stek op noodkreet huurder

JOEP DERKSEN
HILLEGOM – In een reactie laat een woordvoerder van Stek weten: ‘Stek onderkent dat de betaalbaarheid van de sociale woningbouw onder druk staat. Het doorgevoerde en nog op stapel staande beleid van het huidige kabinet met betrekking tot de woningmarkt heeft een sterk opdrijvend effect op de huurprijzen. Dat komt bij een project als dit naar voren. Het betreft een complex van matige bouwkundige kwaliteit met een lage huurprijs. Een huur die met het oog op de nieuwbouwplannen de afgelopen twee jaar niet verhoogd is. De sprong naar de huurprijzen bij een nieuwe verhuring is daardoor relatief groot.’
De woordvoerder vervolgt: ‘Er is een sociaal plan opgesteld voor dit project, waarin maatregelen zijn opgenomen om ervoor te zorgen dat er op tijd een passende vervangende woning wordt gevonden voor de huidige bewoners. Daarnaast is er een regeling van huurgewenning in opgenomen.  Hierdoor wordt de huursprong geleidelijk in 5 jaar opgebouwd.’
Ook gaat de woordvoerder in op een aantal uitspraken die gedaan zijn tijdens de raadsvergadering: ‘Er wordt naar een passende vervangende woning gezocht; bewoners worden niet zomaar op straat gezet. Stek zet zich daarvoor in. De rechten en plichten van de bewoners zijn vastgesteld in het voor dit project opgestelde sociaal plan (zie bijlage). De nieuwe huur van bewoners zal niet minimaal 699 euro, maar maximaal 699 euro (inclusief subsidiabele servicekosten) bedragen bij terugkeer naar de nieuwbouw. Terugkeer naar de nieuwbouw is uiteraard een recht, maar geen verplichting.’
Tot besluit laat Stek weten: ‘De tekeningen van de nieuwbouw zijn inderdaad nog niet definitief (op het niveau van de aanvraag omgevingsvergunning). Wel ligt de opzet van het complex vast en zijn de woningplattegronden gepresenteerd aan de bewoners. De stadsvergunningsurgentie zal niet worden ingetrokken wanneer er nog geen passende woning beschikbaar is gekomen. Renovatie is geen optie. Door de combinatie van de slechte bouwkundige staat en de typologie van het huidige complex is het niet mogelijk om met een renovatie de kwaliteit te realiseren die voldoet aan de eisen van nu. Denk daarbij aan het beperken van de energielasten en het verbeteren van de toegankelijkheid. Renovatie vergt, net als nieuwbouw, een forse investering en een huurverhoging. De te realiseren kwaliteit blijft echter ver achter bij nieuwbouw.

No comments:

Post a Comment