Sunday, 5 October 2014

Bebouwingslint niet beschermd

NIEUWKOOP > Het bebouwingslint van de dorpskern Nieuwkoop wordt geen beschermd dorpsgezicht. De monumentencommissie had dit verzoek ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, maar deze bestuurders zien dat idee niet zitten. Eerst moet volgens het college ‘het cultureel erfgoed in de gehele gemeente Nieuwkoop worden geïnventariseerd’. De bestuurders vinden het ‘onwenselijk om voor een deel van één dorpskern vooruit te lopen op die inventarisatie’.

No comments:

Post a Comment