Sunday, 5 October 2014

Klein bier voor grote bezuinigingen

LISSE – De gemeente moet anderhalf miljoen euro per jaar besparen en het college van burgemeester en wethouders heeft gezocht naar een manier om dat bedrag zoveel mogelijk binnen de gemeenteorganisatie te vinden. Voor net iets meer dan 800.000 euro is dat gelukt, al zal niet iedereen even blij zijn met de voorstellen.
Zo wordt 41.000 euro bezuinigd op de post ‘Representatie bestuur en personeel’; dan gaat het om de aanschaf van watercoolers, de lunches van Burgemeester en Wethouders en het uitbrengen van het interne personeelsblad. Aangezien veel mensen geloven in de klimaatopwarming heeft het college ook besloten om te bezuinigen op de gladheidsbestrijdiing: ‘Aanname is dat strenge winters incidenteel voorkomen en dat structureel geld vrijmaken dus niet nodig is.’
Voortaan worden lantaarnpalen en hun verlichting  alleen vervanggen op het moment dat ze kapot zijn en niet volgens een vast schema; dat scheelt 25.000 euro per jaar. Ook het onderhoud van de winkelstraten in het centrum kan wel een tandje minder (besparing van 49.000 euro). Binnen het gemeentehuis wordt een stap teruggezet waar het gaat om investeringen en vervanging van de ict. Zo zijn ooit ‘smartboards’ gekocht, maar die worden nauwelijks gebruikt. In de toekomst gaat de gemeente de ‘ouderwetse’ schermen ophangen.
Met een korting van 10.000 euro kan het huidige beleid voor ‘Cultuur’ nog plaatsvinden, maar is er geen ruimte meer over voor het ondersteunen van nieuwe initiatieven. Er wordt geen 25.000 euro per jaar meer geïnvesteerd in de projecten van de nota Economie en Toerisme. De financiering van jeugdactiviteiten wordt ook gekort en het presentiegeld van de leden van de Culturele Commissie en de Commissie Kunstaankopen wordt gehalveerd (1.500 euro besparing). De gemeente stopt ook met het vergoeden van de contributies voor de Vereniging Monumentenzorg, zodat eigenaren van monumenten hier zelf voor opdraaien.
Als er minder verkeersborden zijn, hoeven er ook minder van die borden schoongehouden te worden. En dat levert toch weer 22.500 euro per jaar op. Ook het gratis bloemstuk voor bruidsparen moet er aan geloven; voortaan draaien de trouwlustige stellen zelf op voor de kosten van zo’n bloemstukje.

No comments:

Post a Comment