Sunday, 5 October 2014

Twee ton bezuinigen op accommodaties

LISSE – Het is mogelijk om 200.000 euro te bezuinigen op de sociaal-culturele en sportvoorzieningen in de gemeente. Deze mededeling deed wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie). Ook blijft er nog beperkt ruimte om te investeren in de voorzieningen, maar dan gaat het om slechts kleine bedragen.
Het college van burgemeester en wethouders doet een voorzetje aan de gemeenteraad, die uiteindelijk het laatste oordeel moet geven. Accommodaties moeten ‘multifunctioneler gebruikt worden’; er moeten dus meer activiteiten plaatsvinden van verschillende verenigingen en stichtingen. Ook wordt overwogen om het aantal vierkante meters terug te brengen van verschillende accommodaties.
Besluiten zijn nog niet genomen over welke locaties, maar gedacht wordt aan het laten vervallen van de gymnastieklocatie op de Heereweg. In plaats daarvan kunnen de scholieren gymmen in de sporthal van Ter Specke. Hemelsbreed hoeven ze dan minder dan een kilometer te fietsen en dat valt binnen de landelijke normen, aldus het college. Er komt weliswaar een nieuw gebouw voor de St. Josephschool, maar of die leerlingen ook een eigen gymzaal krijgen, is nog niet zeker. ‘Er is een keuze nodig, als je wilt dat 200.000 euro aan bezuinigingen haalbaar zijn’, zo laat wethouder Adri de Roon (D66) weten. Niewenhuis vulde aan: ‘Die 200.000 euro is haalbaar, maar alleen als er keuzes gemaakt worden.’
 

No comments:

Post a Comment