Sunday, 19 October 2014

Aanmeerverbod rondom sluis

ROELOFARENDSVEEN – Vorige maand werd de vernieuwde sluis bij de Witte Singel feestelijk geopend. Maar het mooie resultaat heeft een donkere keerzijde. De vernieuwde sluis is een stuk smaller en dit leidt tot problemen vanwege de aangemeerde bootjes van de omwonenden. Het college van burgemeester en wethouders wil met de omwonenden en naastgelegen horecauitbaters ‘in gesprek’ over een aanmeerverbod.
De komende jaren neemt de recreatievaart toe, zo verwacht het college van burgemeester en wethouders. En dus ook de bootjes die door de sluis gaan. Daarom overweegt de gemeente een afmeerverbod in te stellen rond de sluis langs de kades van de Witte Singel, de Noord-kade en het Noordeinde. ‘Dat kan helpen om de situatie beheersbaar te houden’, aldus een ambtelijk rapport.
Wethouder Yvonne Peters laat hierover weten: ‘Het Hoogheemraadschap heeft de kade verbeterd en hierdoor is het water smaller geworden. We merken dat het met name in het weekend met mooi weer heel druk kan zijn voor de sluit. Daarnaast hebben mensen die aan de kade wonen daar ook vast hun bootjes liggen. En die aangemeerde bootjes zorgen voor een verdere versmalling van de totale doorvaartbreedte. Dat kan een probleem worden.’
Het college overweegt om een ‘wachtplaats’ in te stellen voor toeristenbootjes die door de sluis willen gaan. ‘De veiligheid op het water is beter gewaarborgd als je kunt afmeren, dan wanneer je rondjes gaat varen’, aldus Peters. Daarnaast worden gesprekken gevoerd met de omwonenden van de sluis. Over de insteek van deze gesprekken, laat Peters weten: ‘De vraag is of je een recht hebt op een afmeerplek. We gaan eerst met de omwonenden oplossingen zoeken. Boten waar geen vergunning voor is, moeten weg. We hopen dat de omwonenden inzien, dat het voor iedereen beter is om er een bepaalde ruimte te creëren voor de wachtenden voor de sluis.’

No comments:

Post a Comment