Friday, 10 October 2014

Bezwaar maken in Leiden

JOEP DERKSEN
OEGSTGEEST – Inwoners die een bezwaar willen maken tegen een gemeentebesluit, kunnen zich in de toekomst melden bij de regionale commissie bezwaarschriften Servicepunt71. Over het algemeen vinden de bijeenkomsten van deze commissie plaats in Leiden, maar wie dat wil, mag ook gebruik maken van de mogelijkheid om zijn pleidooi te houden tijdens één van de vier vergaderingen die in Oegstgeest plaatsvinden. De gemeenteraad ging vorige week akkoord met dit collegevoorstel.
Een deel van de politici werd over de twijfelstreep getrokken door fractievoorzitter Boris Kocken (D66). In eerste instantie waren er namelijk twijfels over de hoofdstandplaats van deze commissie: Leiden. Maar Kocken stelde: ‘Wat is de issue dat de zitting van deze commissie slechts drie kilometer verderop is? De zittingen gebeuren standaard in Leiden en vier keer in Oegstgeest. Gekozen kan worden of het (wat sneller) in Leiden gebeurt, of iets later in Oegstgeest.’
Fractievoorzitter Tim van Tongeren (PrO) pleitte voor de mogelijkheid om het aantal vergaderingen per jaar op te krikken, mocht hier de noodzaak voor zijn. Burgemeester Jan Waaijer zegde dit toe: ‘Het voorstel is om vier keer per jaar een zitting te hebben. Maar als de werkelijkheid verandert, is vier keer per jaar ook niet heilig.’

No comments:

Post a Comment